Uppsamlingsprov

För studerande som inte godkänns vid ett ordinarie provtillfälle, anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle (ett så kallat omprov) i nära anslutning till kursen.

För den som ej är godkänd efter två provtillfällen (ordinarie prov, samt omprov), ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen (så kallade uppsamlingsprov). I enlighet med de regler för betyg och examination som gäller för utbildning vid Umeå universitet, skall ett sådant uppsamlingsprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle.

Vid institutionen för informatik anordnas uppsamlingsprov för samtliga kurser i informatik två gånger per år - i slutet av decmeber, samt i augusti (exakt datum kan variera mellan olika kurser). För att delta i ett uppsamlingsprov krävs anmälan via formuläret nedan.

Notera att det vanligtvis inte är möjligt att under ordinarie terminstid omregistrera sig på en kurs, för att därigenom kunna delta i ytterligare ordinarie provtillfällen. (Sådana omregistreringar kan endast medges i mån av plats och planeras vanligtvis i en individuell studieplan.) Ifall du behöver ett nytt provtillfälle bör du alltså istället anmäla dig till uppsamlingsprovet. 

Endast en kurs eller ett kursmoment kan inkluderas vid anmälan. Ifall du vill anmäla dig till uppsamlingsprov i flera kurser/kursmoment krävs således flera separata anmälningar.

Sista anmälningsdag för att delta i uppsamlingsprovet i augusti 2018, är 8 juni.

Ytterligare uppsamlingstillfälle kommer att erbjudas i december/januari. Anmälan till detta öppnar i början av höstterminen.

______________________________

__________________________

Till sidan början


Sidansvarig: Daniel Skog

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Studentsupport
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090-7865730

Kontaktformulär