Studera Utomlands

Studier utomlands ger värdefulla erfarenheter för livet. Du får erfarenhet av hur det är att studera i ett annat land, goda kunskaper i ett främmande språk och insikter i andra kulturella förhållanden. Ta chansen att vistas i utlandet under dina studietid!

Det finns två sätt att komma iväg och läsa utomlands. Det ena är att åka som 'free mover', det andra är att åka inom ramen för ett av de olika utbytesavtal som universitetet har tecknat. Som 'free mover' tar du själv kontakt med universitetet utomlands och betalar eventuella avgifter. Du kan låna från CSN extra medel för att täcka dessa kostnader. Vidare finns företag som hjälper dig med kostnadsfri rådgivning och ansökningar. Två sådana företag är Center for International Studies och Kilroy Education. Ett företag som inriktar sig åt studier i Australien är Idp Education Australia. IAESTE förmedlar praktikplatser vid utländska företag. Ett företag som är godkänt för studiemedel från CSN är ESL som förmedlar både språkresor och högre utlandsstudier.

Karta över världenUmeå universitet har ett flertal bilaterala avtal med universitet i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Kommer du iväg inom ramen för ett sådant avtal slipper du betala terminsavgifter. Detta möjliggörs, till stor del, genom att vårt universitet tar emot lika många utländska studenter från de universitet som vi samarbetar med. Det finns ett begränsat antal platser inom de bilaterala avtalsprogrammen. Ansökning sker senaste den 15 november varje år. På universitetets sidor för studenter finns det mycket information angående utlandsstudier. Högskoleverket (studera.nu) har också flera sidor med information om studier utomlands. Läs dessa!

Utbyte inom Europa sker inom ramen för Socrates, det s.k. Erasmusutbyte. Utbytet omfattar en eller två terminer. Du betalar inga terminsavgifter och får ett stipendium på 4 000 - 4 500 kronor. Institutionen för Informatik har utbytesavtal med School of Informatics vid University of Bradford, University of Jaén, Spanien och University of Limerick, Irland. Ansökningsblanketter finns vid institutionen.

Det finns ett flertal stiftelse som utlyser stipendier för studier utomlands, bl.a. Sverige-Amerika Stiftelsen, Svenska institutet, Linnaeus-Palme utbytesprogram och North2north utbytesprogram. För studier inom EU finns ERASMUS stipendier på ca 9000 kr. För studier inom Norden finns NORDPLUS-stipendier på ca 7000 Dkr. Efter att du har blivit antagen till en utbytesplats via institutionen ansöker du om ett stipendium via International Office. Ansökan hittar du på sidan för "Ansökningsblanketter" under rubriken "Ansökan om stipendier".

Uppsatsarbete på C och D nivå kan göras utomlands med finansering från Sida. Se stipendium för fältstudier Sidas Minor Field Studies.

Vill du veta mera kontakta institutionens ansvarige för internationaliseringsfrågor Rikard Harr, tel 786 92 82 (rikard.harr@informatik.umu.se).


Sidansvarig: Agnetha Frick

Utskriftsversion

Studievägledning

Studentsupport
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090-7865730

Kontaktformulär

Informatikbloggen - studera utomlands

Under höstterminen 2011 tog 12 studenter chansen att studera vid ett universitet i annat land. Bloggen ger en bild av deras vardag och liv med deras egna ord och bilder.

Informatikbloggen