Utbildning på forskarnivå

Utbildning för en doktorsexamen sker i nära samarbete med ledande forskare vid institutionen. Forskarutbildningen är inte fokuserad på något specifikt ämne inom informatik, utan innehållet i avhandlingen ska ligga inom ramen för den befintliga forskningen vid institutionen.

Utbildningen omfattar fyra helårsstudier och består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. Förutom fördjupade kunskaper inom ett vetenskapsområde övar du dig dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande. Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

För att kunna antas som forskarstuderande krävs:

  • att man uppfyller förkunskapskraven för respektive ämne
  • att den sökande har den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen

I antagningsordning för forskarutbildning finns de regler som Umeå universitet tillämpar för ansökan, behörighet och urval. Mer information hittar du i Högskoleverkets webbsida doktorandhandboken och på fakulteternas hemsidor och i deras egna handböcker.

Antagning till forskarutbildning: datum och tidsfrister annonseras på institutionens hemsida.

Allmän studieplan

Den allmänna studieplanen som ligger till grund för informatiks forskarutbildning finner du här: Allmän studieplan för informatik 


Sidansvarig: Rikard Harr

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Rikard Harr
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Campustorget 5, 4 trappor

Tel:  +46 90 786 92 82

Kontaktformulär