Till umu.se
Master of IT-mangement, Informatik, Umeå univeristet Anmäl dig här

Masterprogrammet i IT Management, 120 hp

Om programmet

Masterprogrammet i IT management är framtaget för dig som vill vara med och utforma informationsteknikens användning. Programmet ger dig möjlighet att skapa en unik kompetensprofil där du kan kombinera kunskap från din kandidatutbildning med nya insikter om IT och dess användning i organisationer och affärsverksamheter. Med en examen i IT management kan du fungera som länken mellan organisationer och IT. Du har ett strategiskt perspektiv och ser utvecklingspotentialen i ny teknik. Du har förmågan att utvärdera organisationer och affärsprocesser, designa passande IT lösningar och hantera förändringsarbete i samband med implementering av ny IT.

Programtyp: Påbyggnadsprogram
Examen: Filosofie magisterexamen 60 hp. Huvudområde: informationsvetenskap. Inriktning: IT-management.
Filosofie masterexamen 120 hp. Huvudområde: informationsvetenskap. Inriktning: IT-management. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Studierna kännetecknas av en hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och värdering utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Genom föreläsningar och seminarier behandlas respektive kurs teoretiska aspekter och genom olika former av live cases får du som student arbeta praktiskt med kursens teoretiska delar. Eftersom programmet ges på engelska hittar du mer om programmet på den engelska sidan: http://www.informatik.umu.se/english/education/programmes/program-description/?code=SAIMM

Det här kan du jobba med

Högskoleverkets senaste rapport [2010:19] om etablering på arbetsmarknaden visade att 87 procent av personer med en magisterexamen med ämnesfördjupning inom informatik/ data- och systemvetenskap hade jobb inom ett år efter avslutade studier. Detta var den högsta etableringsgraden bland alla generella examensgrupper.

Utbildningen förbereder för kvalificerat utrednings-, planerings- och utvecklingsarbete inom privat eller offentlig sektor såväl som för forskning. Efter utbildningen kan du jobba med projekt management, verksamhetsutveckling, konsultarbete, systemdesign eller affärsutveckling.

Läs mer om anmälan och behörighet

Sidansvarig: Ulrika H. Westergren
2011-04-07

Kontaktinformation

Institutionen för Informatik
MIT-huset

Webbsida

Kontaktperson:
Katrin Jonsson

Tel: +46 90 786 93 87

Kontaktformulär