Kursutvärderingar: Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation

På denna sida presenteras genomförda utvärderingar för varje kurs/kursmoment under de senaste läsåren.

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation

Kurs Kursmoment   Läsår         

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15hp

Systemteori och organisationsförändring, 7,5 hp ht16

IT, organisationsförändring och digitala miljöer, 15hp

Informationsteknik och organisationsförändring, 7,5hp
Att undersöka och utvärdera digitala miljöer, 7,5hp ht15

Informationssystem, 15 hp

Samhällets digitalisering, 7.5 hp ht15 ht16 ht17
Informationssystem och systemteori, 7,5hp ht15
Design av informationssystem, 30 hp Programmeringens grunder, 7,5 hp ht16 ht17
Databasdesign, 7,5 hp
Människa-datorinteraktion, 7,5 hp
Objektorienterad systemutveckling och systemintegration, 7,5 hp ht16
Webbaserade system, 30 hp Webbaserade klienter, 7,5 hp
Implementation av system- och användargränssnitt, 7,5 hp
Programvarukvalitet, 7,5 hp vt17
Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 hp vt17

Informatik A, 30 hp

Introduktion till informatik, 7.5 hp ht12 ht13 ht14
Informationsteknologi, 7.5 hp ht11 ht12 ht13
Design och utvärdering, 7.5 hp ht11 ht13 ht14
Systemutveckling och organisationsförändring, 7.5 hp ht12 ht13 ht14

Informatik B, 30 hp*

Programmeringens grunder, 7.5 hp vt13 vt14
Databasdesign, 7.5 hp vt13 vt14 vt15
Projektledning och arbete i IT-projekt, 7.5 hp vt13 vt14 vt15
Tillämpat IT-projektarbete, 7.5 hp vt13 vt14 vt15

Informatik C, 30 hp*

Systemdesign, 7.5 hp vt13 vt14 vt15
Informationsteknik och organisationsförändring, 7.5 hp vt12 vt13 vt14
Datamodeller och grafiska användargränssnitt, 7.5 hp vt16
IT-arkitektur, 7.5 hp vt14 vt15 vt16
Kvalitetsarbete och standardisering inom IT-området, 7,5 hp vt16

Informatik C, kvalitetsarbete, 30 hp

Programvarukvalitet, 7.5 hp vt15 vt16 vt17
Kvalitetsarbete, 7.5 hp vt14 vt16
Examensarbete i informatik med inriktning mot systemvetenskap, 15 hp vt16 vt17 vt18
Verksamhetsmodellering 7,5 hop vt16

* Ges också som fristående kurs.
N=Normal (100% studietakt), Hf=Halvfart (50% studietakt)


Kontaktinformation

Pia-Maria Lillvik Moliis
Alexandra Lindén
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, Campustorget 5, vån 4

Tel:  090 - 786 99 99 / 786 56 59

Kontaktformulär