Kursutvärderingar: Digital medieproduktion

På denna sida presenteras genomförda utvärderingar för varje kurs/kursmoment under de senaste läsåren. Eftersom detta program nyligen genomgått en revidering ges flera av kurserna för första gången under läsåret ht14/vt15.

Digital medieproduktion

Kurs Kursmoment Läsår

Digital medieproduktion 1, 30 hp

Interaktionsdesign för digitala medier, 10 hp ht12 ht14.1
ht14.2
Grafisk formgivning och bildredigering, 7.5 hp ht15 ht16 ht17
Webbutveckling, 12.5 hp ht15

Digital medieproduktion 2, 30 hp

Gestaltningsteknik, 15 hp

vt15

vt16 vt17
Digital ljudredigering, 7.5 hp vt16 vt17 vt18
Digitalt entreprenörskap, 7.5 hp vt13 vt16

Digital redigering och postproduktion, 30 hp

Grundläggande icke-linjär redigering, 7.5 hp ht12
Digital videoredigering, 7.5 hp ht16 ht17
Redigeringsteknik och postproduktion, 7.5 hp ht12 ht13
Postproduktion, visuella effekter och rörlig grafik, 7,5hp ht15 ht16 ht17
Design i teori och praktik, 7.5 hp ht13 ht15 ht17

Kreativ medieproduktion 1, 30 hp

Framtidens digitala mediesamhälle, 7.5 hp vt16 vt17 vt18
Att skapa upplevelser i digitala medier, 7.5 hp vt14
Icke-linjärt och interaktivt berättande, 7.5 hp vt13 ht13 vt14
Design av crossmedia, 7.5 hp vt14

Kreativ medieproduktion 2, 30 hp

Digitala medier: Trender, forskning och tendenser vt12 vt13 vt14
Avancerad medieproduktion vt14
Examensarbete i informatik med inriktning mot digital medieproduktion vt16 vt17 vt18

* Ges också som fristående kurs.
N=Normal (100% studietakt), Hf=Halvfart (50% studietakt)


Kontaktinformation

Pia-Maria Lillvik Moliis
Alexandra Lindén
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, Campustorget 5, vån 4

Tel:  090 - 786 99 99 / 786 56 59

Kontaktformulär