Kursutvärderingar: Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

På denna sida presenteras genomförda utvärderingar för varje kurs/kursmoment under de senaste läsåren.

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

Kurs Kursmoment Läsår

Informationssystem, 15hp

Samhällets digitalisering, 7.5 hp ht15 ht16 ht17
Informationssystem och systemteori, 7,5hp ht15

Informatik A1

Introduktion till informatik, 7.5 hp ht12 ht13 ht14
Informationsteknologi, 7.5 hp ht11 ht12 ht13

Informatik A2

Design och utvärdering, 7.5 hp ht11 ht12 ht13
Systemutveckling och organisationsföränding, 7.5 hp ht12 ht13 ht14

Webb 2.0: Begrepp, teknik och innovation, 7,5hp*

vt12

ht13

ht14

Projektledning och arbete i IT-projekt, 15 hp

Projektledning och projektmetodik, 7.5 hp vt17
Tillämpat IT-projektarbete, 7.5 hp vt17

Informatik B2, 30 hp

Digitala material och miljöer, 7.5 hp vt13 vt14
Digitala tjänster och innovationsprocesser, 7.5 hp vt13 vt14
Projektledning och arbete i IT-projekt, 7.5 hp vt13 vt14 vt15
Tillämpat IT-projektarbete, 7.5 hp vt13 vt14

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15hp

Systemteori och organisationsförändring, 7.5 hp ht17
Verksamhetsmodellering, 7.5 hp ht16

Systemdesign, 7.5 hp*

vt12 vt13 vt14

Informationsteknik och organisationsförändring, 7.5 hp*

vt12 vt13 vt14

Examensarbete i informatik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer, 15 hp**

vt14 vt15 vt17

Fördjupningskurs i informatik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer, 30 hp

Informationsteknik och organisationsförändring, 7.5 hp*
Examensarbete i informatik med inritkning mot beteendevetenskap och IT-miljöer, 15 hp vt16 vt17
Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp vt16 vt17 vt18

* Ges också som fristående kurs.
** Ges ej längre
N=Normal (100% studietakt), Hf=Halvfart (50% studietakt)


Kontaktinformation

Pia-Maria Lillvik Moliis
Alexandra Lindén
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, Campustorget 5, vån 4

Tel:  090 - 786 99 99 / 786 56 59

Kontaktformulär