Kursutvärderingar

Kursutvärderingar är en del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet inom grundutbildningen. Alla studenter som deltagit i en kurs eller i ett kursmoment ska i en utvärdering ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen/kursmomentet.

Via nedan länkade sidor återfinns sammanställningar av genomförda utvärderingar, sorterade utifrån kursernas programtillhörighet. De kurser som enbart ges som fristående kurser är också samlade på en särskild sida. På detta sätt tillgängliggörs aktuella sammanställningar för studenter, lärare och andra berörda.

Kursutvärderingar för kandidatprogram och fristående kurser

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, 180 hpDigital medieproduktion, 180 hpBeteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180 hpFristående kurser

____________________________________

Kursutvärderingar för våra masterprogram