Till umu.se

Informatik

Är du intresserad av hur informationsteknik förändrar vår tillvaro? Då är informatik det ämne du söker! Vi utvecklar och utvärderar informationsteknik i förhållande till individer, organisationer och samhälle. Inom informatik studerar du samspelet mellan människa och teknik för att lära dig att utnyttja teknikens möjligheter, och förstå dess begränsningar. Förståelsen för informationsteknikens betydelse omsätts sedan i teorier, metoder och hjälpmedel för utveckling eller utvärdering av informationsteknik. Institutionen för informatik i Umeå har en brett inriktad forskning. Våra största forskningsområden är digitala tjänster, industriell IT och interaktionsdesign.

På grundnivå bedriver vi utbildning på fristående kurser och inom flera olika utbildningsprogram, exempelvis Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, Digital medieproduktion och Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. Delar av vårt kursutbud erbjuds också som nätkurser. Kunskaper i informatik ger en god grund för yrkesverksamhet inom de flesta branscher där professionellt utbildade IT-designers eftersöks. De ger dig goda förutsättningar för arbete i näringsliv och offentlig sektor inom ett brett spektrum av yrken, exempelvis systemutvecklare, projektledare, programmerare, verksamhetsanalytiker, entreprenör, IT-strateg, IT-arkitekt och IT-chef. En examen i informatik gör dig till en lämplig ledare och/eller entreprenör inom olika verksamhetsområden. En utbildning i informatik förbereder dig även för vidare studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildningsnivå. På avancerad nivå kan du läsa fristående kurser eller något av våra två masterprogram; IT Management eller Människa-datorinteraktion och sociala medier.

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Aktivitetsteori 7.5 Ht-15 Informatik Avancerad
Aktivitetsteori 7.5 Ht-16 Informatik Avancerad
Användarforskning för interaktionsdesign 15.0 Ht-16 Informatik Avancerad
Användarforskning för interaktionsdesign 15.0 Ht-15 Informatik Avancerad
Att undersöka och utvärdera digitala miljöer 7.5 Vt-17 Informatik Grund nybörjare
CSS-baserad webbdesign 7.5 Ht-16 Informatik Grund nybörjare
CSS-baserad webbdesign 7.5 Vt-17 Informatik Grund nybörjare
CSS-baserad webbdesign 7.5 Ht-15 Informatik Grund nybörjare
CSS-baserad webbdesign 7.5 Vt-16 Informatik Grund nybörjare
Design, innovation och ledning 15.0 Ht-15 Informatik Avancerad
Design av informationssystem 30.0 Ht-16 Informatik Grund nybörjare
Design för användarupplevelse 15.0 Ht-15 Informatik Avancerad
Design för användarupplevelse 15.0 Ht-16 Informatik Avancerad
Feministisk teknovetenskap 15.0 Vt-16 Informatik Avancerad
Feministisk teknovetenskap 15.0 Vt-17 Informatik Avancerad
Informatik C 30.0 Vt-16 Informatik Grund, ej nybörjare
Informationssystem 15.0 Ht-16 Informatik Grund nybörjare
Informationsteknik och organisationsförändring 7.5 Vt-16 Informatik Grund, ej nybörjare
Introduktion till e-Government 7.5 Ht-16 Informatik Grund nybörjare
IT-innovation 15.0 Ht-15 Informatik Avancerad
IT-innovation 15.0 Ht-16 Informatik Avancerad
IT-organisation 15.0 Ht-15 Informatik Avancerad
IT-organisation 15.0 Ht-16 Informatik Avancerad
IT-strategi 15.0 Vt-17 Informatik Avancerad
IT-strategi 15.0 Vt-16 Informatik Avancerad
IT-utveckling 15.0 Ht-16 Informatik Avancerad
IT-utveckling 15.0 Ht-15 Informatik Avancerad
Kandidatuppsats i informatik 15.0 Vt-16 Informatik Grund, ej nybörjare
Kandidatuppsats i informatik 15.0 Vt-17 Informatik Grund, ej nybörjare
Kvalitetsarbete och standardisering inom IT-området 7.5 Vt-16 Informatik Grund, ej nybörjare
Kvalitetsarbete och standardisering inom IT-området 7.5 Vt-17 Informatik Grund, ej nybörjare
Magisteruppsats i informatik 15.0 Vt-17 Informatik Avancerad
Magisteruppsats i informatik 15.0 Vt-16 Informatik Avancerad
NoSQL-databaser 7.5 Ht-16 Informatik Grund, ej nybörjare
Programvarukvalitet 7.5 Vt-17 Informatik Grund, ej nybörjare
Programvarukvalitet 7.5 Vt-16 Informatik Grund, ej nybörjare
Prototyper för interaktion 15.0 Ht-16 Informatik Avancerad
Prototyper för interaktion 15.0 Ht-15 Informatik Avancerad
Sociala och interaktiva medier 15.0 Vt-16 Informatik Avancerad
Sociala och interaktiva medier 15.0 Vt-17 Informatik Avancerad
Systemdesign 7.5 Vt-16 Informatik Grund, ej nybörjare
Webb 2.0: Begrepp, teknik och innovation 7.5 Ht-15 Informatik Grund nybörjare
Webbaserade system 30.0 Vt-17 Informatik Grund, ej nybörjare
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model 7.5 Ht-16 Informatik Grund nybörjare
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model 7.5 Ht-15 Informatik Grund nybörjare
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model 7.5 Vt-17 Informatik Grund nybörjare
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model 7.5 Vt-16 Informatik Grund nybörjare
Webbsystem och ramverk 7.5 Ht-16 Informatik Grund, ej nybörjare
Verksamhetsutveckling i digitala organisationer 15.0 Ht-16 Informatik Grund nybörjare
Öppenhet på Internet 7.5 Ht-15 Informatik Grund nybörjare
Öppenhet på Internet 7.5 Ht-16 Informatik Grund nybörjare
^ Till sidans topp


Sidansvarig: Ulrika H. Westergren
2009-10-16

Utskriftsversion

Studenter som går

Bild: Mattias Pettersson

Kontaktinformation

Kontaktperson:
Pia-Maria Lillvik Moliis

Tel: 090 - 786 99 99

Fax: 090 - 786 65 50

Kontaktformulär