Informatik

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Aktivitetsteori 7.5 Ht-18 Informatik Avancerad
Aktivitetsteori 7.5 Ht-17 Informatik Avancerad
Aktivitetsteori 7.5 Ht-16 Informatik Avancerad
Användarforskning för interaktionsdesign 15.0 Ht-16 Informatik Avancerad
Användarforskning för interaktionsdesign 15.0 Ht-17 Informatik Avancerad
Att undersöka och utvärdera digitala miljöer 7.5 Vt-17 Informatik Grund nybörjare
Att undersöka och utvärdera digitala miljöer 7.5 Vt-18 Informatik Grund nybörjare
CSS-baserad webbdesign 7.5 Ht-16 Informatik Grund nybörjare
CSS-baserad webbdesign 7.5 Vt-17 Informatik Grund nybörjare
CSS-baserad webbdesign 7.5 Ht-18 Informatik Grund nybörjare
CSS-baserad webbdesign 7.5 Vt-18 Informatik Grund nybörjare
CSS-baserad webbdesign 7.5 Ht-17 Informatik Grund nybörjare
Design av informationssystem 30.0 Ht-16 Informatik Grund nybörjare
Design av informationssystem 30.0 Ht-18 Informatik Grund nybörjare
Design för användarupplevelse 15.0 Ht-18 Informatik Avancerad
Design för användarupplevelse 15.0 Ht-16 Informatik Avancerad
Design för användarupplevelse 15.0 Ht-17 Informatik Avancerad
Digital medieproduktion 2 30.0 Vt-18 Informatik Grund nybörjare
Digital redigering och postproduktion 30.0 Ht-18 Informatik Grund, ej nybörjare
Feministisk teknovetenskap 15.0 Vt-18 Informatik Avancerad
Feministisk teknovetenskap 15.0 Vt-17 Informatik Avancerad
Fördjupningskurs i informatik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer 30.0 Vt-18 Informatik Grund, ej nybörjare
Informationssystem 15.0 Ht-16 Informatik Grund nybörjare
Informationssystem 15.0 Ht-17 Informatik Grund nybörjare
Informationssystem 15.0 Ht-18 Informatik Grund nybörjare
Informationsteknologi för projektarbete 7.5 Vt-18 Informatik Grund nybörjare
Introduktion till e-Government 7.5 Ht-16 Informatik Grund nybörjare
Introduktion till e-Government 7.5 Ht-17 Informatik Grund nybörjare
Introduktion till e-Government 7.5 Ht-18 Informatik Grund nybörjare
IT-innovation 15.0 Ht-16 Informatik Avancerad
IT-innovation 15.0 Ht-17 Informatik Avancerad
IT-miljöer och digitala tjänster 15.0 Vt-18 Informatik Grund, ej nybörjare
IT-organisation 15.0 Ht-17 Informatik Avancerad
IT-organisation 15.0 Ht-16 Informatik Avancerad
IT-organisation 15.0 Ht-18 Informatik Avancerad
IT-strategi 15.0 Vt-17 Informatik Avancerad
IT-strategi 15.0 Vt-18 Informatik Avancerad
IT-utveckling 15.0 Ht-17 Informatik Avancerad
IT-utveckling 15.0 Ht-16 Informatik Avancerad
Kandidatuppsats i informatik 15.0 Vt-18 Informatik Grund, ej nybörjare
Kandidatuppsats i informatik 15.0 Vt-17 Informatik Grund, ej nybörjare
Kreativ medieproduktion 1 30.0 Vt-18 Informatik Grund, ej nybörjare
Kreativ medieproduktion 2 30.0 Vt-18 Informatik Grund, ej nybörjare
Kvalitetsarbete och standardisering inom IT-området 7.5 Vt-17 Informatik Grund, ej nybörjare
Magisteruppsats i informatik 15.0 Vt-17 Informatik Avancerad
Magisteruppsats i informatik 15.0 Vt-18 Informatik Avancerad
Magisteruppsats i informatik med inriktning mot människa-datorinteraktion och sociala medier 15.0 Vt-18 Informatik Avancerad
Magisteruppsats i informationsvetenskap med inriktning mot IT-management 15.0 Vt-18 Informatik Avancerad
Masteruppsats i informatik med inriktning mot människa-datorinteraktion och sociala medier I 15.0 Vt-18 Informatik Avancerad
Masteruppsats i informatik med inriktning mot människa-datorinteraktion och sociala medier II 30.0 Vt-18 Informatik Avancerad
Masteruppsats i informationsvetenskap med inriktning mot IT-management I 15.0 Vt-18 Informatik Avancerad
Masteruppsats i informationsvetenskap med inriktning mot IT-management II 30.0 Vt-18 Informatik Avancerad
NoSQL-databaser 7.5 Ht-17 Informatik Grund, ej nybörjare
NoSQL-databaser 7.5 Ht-16 Informatik Grund, ej nybörjare
NoSQL-databaser 7.5 Ht-18 Informatik Grund, ej nybörjare
Programvarukvalitet 7.5 Vt-17 Informatik Grund, ej nybörjare
Projektledning och arbete i IT-projekt 15.0 Vt-18 Informatik Grund, ej nybörjare
Prototyper för interaktion 15.0 Ht-18 Informatik Avancerad
Prototyper för interaktion 15.0 Ht-17 Informatik Avancerad
Prototyper för interaktion 15.0 Ht-16 Informatik Avancerad
Sociala och interaktiva medier 15.0 Vt-18 Informatik Avancerad
Sociala och interaktiva medier 15.0 Vt-17 Informatik Avancerad
Webbaserade system 30.0 Vt-17 Informatik Grund, ej nybörjare
Webbaserade system 30.0 Vt-18 Informatik Grund, ej nybörjare
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model 7.5 Ht-18 Informatik Grund nybörjare
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model 7.5 Ht-16 Informatik Grund nybörjare
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model 7.5 Vt-18 Informatik Grund nybörjare
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model 7.5 Vt-17 Informatik Grund nybörjare
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model 7.5 Ht-17 Informatik Grund nybörjare
Webbsystem och ramverk 7.5 Ht-16 Informatik Grund, ej nybörjare
Webbsystem och ramverk 7.5 Ht-17 Informatik Grund, ej nybörjare
Webbsystem och ramverk 7.5 Ht-18 Informatik Grund, ej nybörjare
Verksamhetsutveckling i digitala organisationer 15.0 Ht-17 Informatik Grund nybörjare
Verksamhetsutveckling i digitala organisationer 15.0 Ht-16 Informatik Grund nybörjare
Verksamhetsutveckling i digitala organisationer 15.0 Ht-18 Informatik Grund nybörjare
Öppenhet på Internet 7.5 Ht-18 Informatik Grund nybörjare
Öppenhet på Internet 7.5 Ht-17 Informatik Grund nybörjare
Öppenhet på Internet 7.5 Ht-16 Informatik Grund nybörjare
^ Till sidans topp


Studenter som går

Bild: Mattias Pettersson

Kontaktinformation

Kontaktperson:
Alexandra Lindén

Tel: 090 - 786 56 59

Kontaktformulär