2000 och framåt

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Russ, Ricardo

SCALING CHALLENGES IN DIGITAL VENTURES

2018

Hämta

Doss, Diana

Jämställdhet på SVT Nyheter Västerbotten: En fallstudie av mediekonvergensens påverkan på jämställdhetsarbete

2018

Hämta

Wohlin Teixeira, Edvin
Nutti, Sandra

Self-regulatory learning in e-learning: An investigation of the onboarding phase

2018

Hämta

Eriksson, Jesper
Björeqvist, Samuel

Datadriven Innovation: En komparativ studie om dataanalysmetoder och verktyg för små företag

2018

Hämta

Johansson Åhed, Fredrik

Realism i datorspel: Hur påverkas spelupplevelsen av realistiska inslag i spelet

2018

Hämta

Soltani Nejad, Farideh

SitLight: a Wearable Intervention for Improving Sitting Behavior

2018

Hämta

Karlsson, Amanda

Understanding of bold social media content: A study of dick-pics as a way to communicate

2018

Hämta

Wikström, Daniel

Me, Myself, and AI: Case study: human-machine co-creation explored in design

2018

Hämta

Togola, Aicha
Ahmed, Safa

Barriers of Knowledge Transfer Between Globally Distributed Teams: A case study of Radio PDU in the R&D department of Ericsson

2018

Hämta

Nguyen, Ngoc Buu Cat

Data Mining in Knowledge Management Processes: Developing an Implementing Framework

2018

Hämta

Hansson, Mikael

From Matter to Data and Back Again: Enabling Agency through Digital Fabrication

2018

Hämta

Laanpere, Jaak

Revealing the secret pieces of the puzzle: Studying the hidden influences of agile development context on user-centered design

2018

Hämta

Lisa, Lundgren

An educational programming environment for the Swedish school

2018

Hämta

van der Werf, Marinus
Rundqvist, Daniel

Turning the Tides: A case study about integrating UX practices within a UX-immature organization

2018

Hämta

Nguyen, Huy Quang
Lu, Yao

Adoption and Diffusion of in-store Mobile Payment: Lessons from China

2018

Hämta

Dahlqvist, Maria
Forsberg, Jacqueline

Inter-team knowledge sharing: A case study on co-located teams’ drivers and barriers for KS

2018

Hämta

Lundberg, Oscar

Digital Service Innovation: A Case Study of a Web-based 3D Configurator in a Construction Context

2018

Hämta

Mörtsell, Lisa

Should I stay or should I go?: Developing the Narrative model as a tool for game design

2018

Hämta

Calissendorff, Philip
Lögdal, Niklas

Digital platforms challenges and opportunities: Evidence from a traditional market sector

2018

Hämta

Colledge, Alexander

Bridging the generational gap: Designing internet services for technologically-naïve older people using familiar interfaces

2018

Hämta

1990 till 1999

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Sundqvist, Björn
Vidgren, Mats

Beslutsprocessen kring IT-investeringar – En intuitiv eller formaliserad process?

1999

-

Lundström, Mats
Sundberg, Görgen

Andra generationens intranät. Svåra passager och dess konsekvenser.

1999

-

Lilljeqvist, Anna
Kerner, Magnus

Användarnas syn på en IT-förändring – en fallstudie på Svenska Handelsbanken. 

1999

-

Jacobsson, Maria
Nilsson, Lina

IT-orienterade utbildningsprojekt – En möjlighet för arbetslösa med funktionshinder?: Intervjuutskrifter och enkätsvar.

1999

-

Ingmansson, Kajsa
Andersson, Lars

användbarhet.nu – En studie av användbarhetsprinciper för webbutbildning. 

1999

-

Jonsson, Katrin
Morild, Ulrika

Att mötas virtuellt – Kontakt- och förtroendeskapande i virtuella miljöer. 

1999

-

Backman, Kaj
Ohlsson, Jens

Vilka effekter kan ses vid införande av ny teknik i dagstidningsproduktionen för grafiker och journalister?

1999

-

Sehlin, Alexander
Östlund, Fredrik

Design i förändring – hur påverkar hemmet design av IT?

1999

-

Lindström, Peter
Wiklund, Martin

Att anpassa standardsystem – himmel eller helvete? För- och nackdelar ur IT-konsultens perspektiv.

1999

-

Lindgren, Lars
Wikström, Mats

Att utvidga en webbsatsning. 

1999

-

Larsson, Daniel
Lindberg, Peter
Pettersson, Björn

Den omtyckta och välbesökta portalen – betydelsen av tillit, hemkänsla och gemenskap.

1999

-

Jacobsson, Maria
Nilsson, Lina

IT-orienterade utbildningsprojekt – En möjlighet för arbetslösa med funktionshinder?

1999

-

Fredriksson, Nicklas
Granath, Andreas

Datorisering av journaler – Effekter på avdelningsnivå.

1999

-

Bäckman, Torbjörn
Stavert, Niklas

Ansvar i projekt – En studie om ansvars betydelse i projekt. 

1999

-

Bergh, Daniel
Granberg, Magnus

Webbdesign för barn. 

1999

-

Sjöö, Charlotte
Taubert, Ylva

Dagstidningar på nätet – komplement eller konkurrent?

1999

-

Nilsson, Fredrik
Wimelius, Henrik

Personlig integritet i en föränderlig omvärld.

1999

-

Mehret, Samuel
Svanborg, Johan

IT i icke-vinstdrivande organisationer – en undersökning av IT-satsning inom Svenska Kyrkan.

1999

-

Lindh, Henrik
Ulander Nilsson, Malin

Knowledge Management – en jämförande studie av tre metoder.

1999

-

Feuk, Johan
Hagström, Anders

Distribution till konsument vid elektronisk handel.

1999

-

1990 eller tidigare

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Näslund, Anita
Olsson, Åsa

Utvecklingsverktygs indirekta påverkan på systemkvalité

1990

-

Bäckman, Mats
Karlsson, Mikael
Sandlund, Ulf

Kriterier för design och utvärdering av användarytor

1990

-

Persson, Lena
Westergren, Gunnar

Pedagogiska problem i systemutvecklingensprocessen

1990

-

Moliis, Fredrik
Näsström, MIkael

Datasäkerhet i persondatormiljö - en vägledning för småföretag

1990

-

Kröger, Jonas
Lindblom, Helene
Morén, Svante

Hjälpmedel - en förändring av systemutvecklarens metoder och arbetssituation?

1990

-

Johansson, Inger
Poikajärvi, Riitta

Behov och utformning av metoder inom systemförvaltning

1990

-

Jarhede, Thomas
Jonsson, Tomas

Affärsorienterad ADB - 90-talets konkurrensvapen eller vår tids WASA?

1990

-

Hällgren, Stefan
Renström, Boo

ADB-strategi - diskussion kring en organisationsmodell

1990

-

Hammarström, Stefan

Arbetsmarknadens organisationers (p)åverkan på systemutvecklingen - Att spela roll är inte att ha inflytande

1990

-

Grundström, Ulrika
Olofsson, Anette

Elektroniska meddelandesystem - som komponent i kommunikationsprocessen

1990

-

Eriksson, Jan-Olov
Falkman, AnnaCarin

Syste, beteenden som designstöd

1990

-

Bergström, Hans
Eriksson, Thomas
Fransson, Patrik

X Windows - ett fönster mot framtiden? En uppsats om grafiska användarytor med inriktning på X windows

1990

-

Rydén, Angelica
Taht-Lindgren, Karin

Datorns inverkan på barns kognitiva utveckling

1990

-

Ragne, Magnus
Walheim, Loa

Formella beskrivningar vid systemdesign

1990

-

Näslund, Peter

Databaser - öppna för allmänheten

1990

-

Melander, Göran
Segerbrant, Pär

Bildestik och bilskärmar

1990

-

Linder, Robert
Nilsson, Ulf

Kriterier för ett bra CASE-verktyg

1990

-

Kreivi, Esa
Norman, Petri

Projektet "Den femte generationen" - nytänkade i Japansk informationsteknologi?

1990

-

Furberg, Ulf
Tobiasson, Fredrik

Diskussion kring indelning och utvärdering av kriterier för bedömning av metoder

1990

-

Eriksson, Lena
Johansson, Stina

Systemutveckling - äventyr eller rutin

1990

-


Kontaktinformation

Studentsupport
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090-7865730

Kontaktformulär

Ljusgården i MIT-huset

Bild: Thomas Ahlmark