Till umu.se

2000 och framåt

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Nihlwing, Victor

Towards a Democratisation of Digital Fabrication

2018

Hämta

Philippi, Andreas

The Reflective HCI Practitioner: a Study of Problem Framing in Human-Computer Interaction Practice

2018

Hämta

Björns, Marcus
Ström, Jonathan

“100k följare innan det här året är slut”: En studie om strategierna för personlig marknadsföring inom sociala medier

2017

Hämta

Ruiqi, Cui

Challenges of Outsourcing IT to China: A literature review

2017

Hämta

Ebrahiem, Waleed
Arif, Naveed

Internet of Things: How vendors can use IoT to achieve value creation

2017

Hämta

Farshidi, Azadeh

A Secondary Task Test for Evaluating Cognitive Load of MRP Pilots

2017

Hämta

Matti, Sara

Communication – the road to innovation: A qualitative case study of a municipality's use of social media for innovation

2017

Hämta

Ford, David Thomas
Qamar, Sreman

Seeking opportunities in the Internet of Things (IoT):: A Study of IT values co-creation in the IoT ecosystem while considering the potential impacts of the EU General Data Protection Regulations (GDPR).

2017

Hämta

Philippi, Andreas
Nihlwing, Victor

Embodied Quantification of Self: Motivating and Informing Action in Self-Tracking

2017

Hämta

Strömberg, Fredrik
Näslund, Erik

Open Data within a Smart City Initiative: A case study exploring how collaboration can foster innovation within a smart city initiative

2017

Hämta

Rosca, Victoria

Exploring barriers to Mobile e-ID adoption: A government perspective on Republic of Moldova Mobile e-ID

2017

Hämta

Boström, Erik
Celik, Onur Can

Towards a Maturity Model for Digital Strategizing: A qualitative study of how an organization can analyze and assess their digital business strategy

2017

Hämta

Meymo, Shivan
Kenn, Nyström

Why do elderly not use socialmedia?: An investigation of the elderly’s attitudes to HCI.

2017

Hämta

Borg, Andreas
Fredriksson, Jonas
Gunnarsson, August

Effektiv kravställning i små organisationer: En experimentell fallstudie i en liten organisation

2017

Hämta

Sundin, Alexander

SQL eller NoSQL: En utvärderingsmodell av relationella databassystem och icke-relationella databaslösningar

2017

Hämta

Karlsson, Michael
Stöckel, Fredrik

The Myth of the Paperless Office: Is there a key amongst the clouds?

2017

Hämta

Shehzad, Murtaza

Open Data Initiatives: Understanding Management in an Uncertain Ecosystem

2017

Hämta

Lyxell, Adrian
Rydin, Karl

Spel på touchscreen - ett läromedel för framtiden?

2017

Hämta

Hamza, Maissa

Exploring barriers and pathways to data protection by design within IT companies: An integrated approach based on experts’ perspectives

2017

Hämta

Jaghoory, Mahnaz

Challenges of collaborative activities within emergency health care.: A study of the limitations of IT in supporting current medical practices within emergency health care in Vaasa and Umeå.

2017

Hämta

1990 till 1999

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Sundqvist, Björn
Vidgren, Mats

Beslutsprocessen kring IT-investeringar – En intuitiv eller formaliserad process?

1999

-

Lundström, Mats
Sundberg, Görgen

Andra generationens intranät. Svåra passager och dess konsekvenser.

1999

-

Lilljeqvist, Anna
Kerner, Magnus

Användarnas syn på en IT-förändring – en fallstudie på Svenska Handelsbanken. 

1999

-

Jacobsson, Maria
Nilsson, Lina

IT-orienterade utbildningsprojekt – En möjlighet för arbetslösa med funktionshinder?: Intervjuutskrifter och enkätsvar.

1999

-

Ingmansson, Kajsa
Andersson, Lars

användbarhet.nu – En studie av användbarhetsprinciper för webbutbildning. 

1999

-

Jonsson, Katrin
Morild, Ulrika

Att mötas virtuellt – Kontakt- och förtroendeskapande i virtuella miljöer. 

1999

-

Backman, Kaj
Ohlsson, Jens

Vilka effekter kan ses vid införande av ny teknik i dagstidningsproduktionen för grafiker och journalister?

1999

-

Sehlin, Alexander
Östlund, Fredrik

Design i förändring – hur påverkar hemmet design av IT?

1999

-

Lindström, Peter
Wiklund, Martin

Att anpassa standardsystem – himmel eller helvete? För- och nackdelar ur IT-konsultens perspektiv.

1999

-

Lindgren, Lars
Wikström, Mats

Att utvidga en webbsatsning. 

1999

-

Larsson, Daniel
Lindberg, Peter
Pettersson, Björn

Den omtyckta och välbesökta portalen – betydelsen av tillit, hemkänsla och gemenskap.

1999

-

Jacobsson, Maria
Nilsson, Lina

IT-orienterade utbildningsprojekt – En möjlighet för arbetslösa med funktionshinder?

1999

-

Fredriksson, Nicklas
Granath, Andreas

Datorisering av journaler – Effekter på avdelningsnivå.

1999

-

Bäckman, Torbjörn
Stavert, Niklas

Ansvar i projekt – En studie om ansvars betydelse i projekt. 

1999

-

Bergh, Daniel
Granberg, Magnus

Webbdesign för barn. 

1999

-

Sjöö, Charlotte
Taubert, Ylva

Dagstidningar på nätet – komplement eller konkurrent?

1999

-

Nilsson, Fredrik
Wimelius, Henrik

Personlig integritet i en föränderlig omvärld.

1999

-

Mehret, Samuel
Svanborg, Johan

IT i icke-vinstdrivande organisationer – en undersökning av IT-satsning inom Svenska Kyrkan.

1999

-

Lindh, Henrik
Ulander Nilsson, Malin

Knowledge Management – en jämförande studie av tre metoder.

1999

-

Feuk, Johan
Hagström, Anders

Distribution till konsument vid elektronisk handel.

1999

-

1990 eller tidigare

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Näslund, Anita
Olsson, Åsa

Utvecklingsverktygs indirekta påverkan på systemkvalité

1990

-

Bäckman, Mats
Karlsson, Mikael
Sandlund, Ulf

Kriterier för design och utvärdering av användarytor

1990

-

Persson, Lena
Westergren, Gunnar

Pedagogiska problem i systemutvecklingensprocessen

1990

-

Moliis, Fredrik
Näsström, MIkael

Datasäkerhet i persondatormiljö - en vägledning för småföretag

1990

-

Kröger, Jonas
Lindblom, Helene
Morén, Svante

Hjälpmedel - en förändring av systemutvecklarens metoder och arbetssituation?

1990

-

Johansson, Inger
Poikajärvi, Riitta

Behov och utformning av metoder inom systemförvaltning

1990

-

Jarhede, Thomas
Jonsson, Tomas

Affärsorienterad ADB - 90-talets konkurrensvapen eller vår tids WASA?

1990

-

Hällgren, Stefan
Renström, Boo

ADB-strategi - diskussion kring en organisationsmodell

1990

-

Hammarström, Stefan

Arbetsmarknadens organisationers (p)åverkan på systemutvecklingen - Att spela roll är inte att ha inflytande

1990

-

Grundström, Ulrika
Olofsson, Anette

Elektroniska meddelandesystem - som komponent i kommunikationsprocessen

1990

-

Eriksson, Jan-Olov
Falkman, AnnaCarin

Syste, beteenden som designstöd

1990

-

Bergström, Hans
Eriksson, Thomas
Fransson, Patrik

X Windows - ett fönster mot framtiden? En uppsats om grafiska användarytor med inriktning på X windows

1990

-

Rydén, Angelica
Taht-Lindgren, Karin

Datorns inverkan på barns kognitiva utveckling

1990

-

Ragne, Magnus
Walheim, Loa

Formella beskrivningar vid systemdesign

1990

-

Näslund, Peter

Databaser - öppna för allmänheten

1990

-

Melander, Göran
Segerbrant, Pär

Bildestik och bilskärmar

1990

-

Linder, Robert
Nilsson, Ulf

Kriterier för ett bra CASE-verktyg

1990

-

Kreivi, Esa
Norman, Petri

Projektet "Den femte generationen" - nytänkade i Japansk informationsteknologi?

1990

-

Furberg, Ulf
Tobiasson, Fredrik

Diskussion kring indelning och utvärdering av kriterier för bedömning av metoder

1990

-

Eriksson, Lena
Johansson, Stina

Systemutveckling - äventyr eller rutin

1990

-


Kontaktinformation

Studentsupport
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090-7865730

Kontaktformulär

Ljusgården i MIT-huset

Bild: Thomas Ahlmark