Till umu.se

Examensarbeten i informatik

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Weinehall, Annelie

Exploring the role of professional networks for women in the IT sector

2016

Hämta

Karström, Jonathan

Att ta tillvara på kunskap: En fallstudie i organisationers kunskapsutvinning; verktyg och problem

2016

Hämta

Berglin, Frida
Lundström, Charlott

Att lyckas med en dashboard: En kvalitativ studie om framgångsfaktorer i en Business Intelligence-lösning

2016

Hämta

Dahlqvist, Malin
Hauer, Oskar

Att samarbeta kring Internet of Things över organisationsgränser: En fallstudie om samskapande i ett IoT-ekosystem

2016

Hämta

Ahl, Johan
Swartz, Mattias

När genväg blir omväg: En kvalitativ studie om workarounds komplexa natur och dess mångsidiga konsekvenser i en ISO-certifierad organisation

2016

Hämta

Matti, Sara
Ankkuriniemi, Sinikka

"Bygga nytt och bättre": En fallstudie om hur användarupplevelse värderas i en myndighets IT-system

2016

Hämta

Kostis, Angelos

The role of Big Data in the evolution of Platform based Ecosystems: A case study of an emerging platform-based ecosystem in the software engineering industry

2016

Hämta

Martinsson, Andreas
Marcusson, Linus

Kommunicera mera: En studie av svenska kommuners närvaro på sociala medier.

2016

Hämta

Gillblad, Marie

Som att hitta en nål i en höstack?: En studie om att identifiera och välja slutanvändare vid användartester

2016

Hämta

Eriksmo, Anton
Sundberg, Johan

Digital academia: How higher education is affected by digital technology

2016

Hämta

Kedfors, Fredrik

Reaching a creative common ground: Enhancing the creative collaboration between a film editor and its respective client

2016

Hämta

Loggert, Josefin
Åhlin, Mairon

Managing and adapting organizational identity: A qualitative case study using a strategy-as-practice perspective to investigate an IT consultant organization

2016

Hämta

Yang, Binbin

Enhancing User Engagement in Electronic Commerce Through the Transition to a Digital Ecosystem

2016

Hämta

Hjelm, Erik

Designing with Teachers: A case study exploring design guidelines for distance-learning environments

2016

Hämta

Hortell, Erik
Wendel, Angelica

Internet of Things ur ett säkerhets- och personligt integritetsperspektiv: En studie om utmaningar vid utveckling av IoT-lösningar

2016

Hämta

Kabir, Fahria

Public engagement in critical making - A feminist perspective on materiality of living

2016

Hämta

Johansson Stålnacke, Ludvig
Pettersson, Fredrik

Sakernas internet: Digitalisering inom den digitala sfären: En undersökning av integritet, personlig data och tjänsteutveckling i ett framtidssamhälle

2016

Hämta

Wiemann, Meike

Patterns as a tool for collaboration: A case study of collaboration between designers and developers through user interface pattern libraries.

2016

Hämta

Larsson, Kerstin
Lundqvist, Maria
Stigenius, Jakob

"De har köpt värsta herrgården men använder bara skafferiet": En kvalitativ fallstudie av mjuka kompetensers betydelse för värdeskapande inom IT-branschen

2016

Hämta

Andersson, Pontus
Johansson, Hanna

Lekplatsen där tjejer inte får vara med och leka: En studie om tjejers underrepresentation inom eSport

2016

Hämta

Strand, Erik
Törngren, Rebecka

Värdet av självbetjäningstjänster: En studie om organisatoriska effekter av SST i B2B-relationer

2016

Hämta

Agerberg, David
Eriksson, Linus

Från data till kunskap: En kvalitativ studie om interaktiv visualisering av big data genom dashboards

2016

Hämta

Landsell, Julia
Hägglund, Emelie

Towards a Gamification Framework: Limitations and opportunities when gamifying business processes

2016

Hämta

Takalo, Markus
Hassan, Ahmed

What do IT consultancy companies look for when hiring/appointing IT project managers?

2016

Hämta

Hämäläinen, Thomas
Strömberg, Hillevi

Vägen till kontinuerliga leveranser: En fallstudie om continuous delivery och DevOps i en offentlig organisation

2016

Hämta

Sjöquist, Sebastian
Karkea, Petter

Lärares attityder till e-föreläsningar: En intervjustudie av lärares attityder till e-föreläsningar

2016

Hämta

Kuziwa, Ally
Ndagire, Kazibwe Flavia

Application of Agile Methods in Distributed Software Development

2016

Hämta

Monason, Knut
Sandin, Elvira

Digitala nomader: Hur utvecklingen inom digital kommunikation påverkar gränserna för entreprenörer

2016

Hämta

Sundberg, Joel
Avander, Emelie
Strandberg, Amanda

Öppen innovation inom eHälsa: Vilka strategier används och hur påverkas dessa av de nationella samordningsorganen

2016

Hämta

Lindqvist, Rebecca
Sandin, Arvid

Flykten från COBOL

2016

Hämta

Velsberg, Ott

Digitalization in a Mandatory Implementation Context: How digitalization is achieved in practice and the elements that affect it

2016

Hämta

Griborn, Evelina

Value co-creation in the digital media landscape: Exploring organizing logic shaped by layered modularity

2016

Hämta

Bjuhr, Katarina
Dahl, Niklas

Öppen Innovation: En kvalitativ studie om idétransformation inom företag

2016

Hämta

Aller, Mikael
Karlsson, Robert

Agil testning i datalagringsprojekt

2016

Hämta

Karlsson, Michael

Information Visualisation in Games: How do you know what you know?

2016

Hämta

Björkman Bäckström, Björn
Sánchez Martínez, Luis

Trapped in Facebook: A grounded theory exploration

2016

Hämta

Mähler, Viktor

Too much information!: Information-overload from an IT-management perspective

2016

Hämta

Hatami, Javad

Smart view: A study on students´ attitude toward employing smart glasses as a medium for e-learning.

2016

Hämta

Spruyt, Jon
Ku, Dennis

Designing of ICE: Interactive Co-located Events

2016

Hämta

Balaskas, Andreas

Keep on Tracking: Understanding the long term use of personal informatics systems

2016

Hämta

Pettersson, Mona
Stöckel, Fredrik

Everyone is invited: How access to development tools influences innovation democracy and bridges the digital divide

2016

Hämta

May, Spencer
Königsson, Marcus

Digital Density and the Sharing Economy: A case study on the barriers and opportunities of digital sharing economy activities within Umeå

2016

Hämta

Nedergård, David

Internal motivation in Gamification: An intervention study in an exercise context

2016

Hämta

Christofer, Monsen
Oscar, Lindholm

Gamification - The process of designing our activities into games

2016

Hämta

Bang, Gihoon

UX Gap: Analysis of User Experience Awareness in practitioners’ perspective

2016

Hämta

Sofronova, Inessa

Digital face of the city: Application of NFC in contextualized and personalized data access to urban environment

2016

Hämta

Johansson, Freya

Beyond commodification of knowledge in IT-mediated organizations: A literature review on knowing – in – practice

2016

Hämta

Andersson, Lovisa

Challenges of introducing and implementing mobile payments: A Qualitative study of the Swedish mobile payment application WyWallet

2016

Hämta

Nyström, Kenn

Deltagande i fysiska videospelsträffar och dess sociala effekter för individen: En fallstudie av ett IRL-game event

2016

Hämta

Bakar, Raka Prasetya

How does a public organization promote their work in social media?: A case study of viral communication in a government

2016

Hämta


Sidansvarig: Ulrika H. Westergren
2013-02-26

Utskriftsversion

Examensarbeten

Våra studenterns senaste examensarbeten visas i listan. Fler examensarbeten finns under länken "tidigare examensarbeten".

De publikationer som inte finns tillgängliga för nedladdning kan beställas via vår studieadministration.

Kontaktinformation

Studieadministration
Pia-Maria Lillvik Moliis
Alexandra Lindén
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090 - 786 99 99 / 786 56 59

Kontaktformulär