Till umu.se

Examensarbeten i informatik

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ruiqi, Cui

Challenges of Outsourcing IT to China: A literature review

2017

Hämta

Ebrahiem, Waleed
Arif, Naveed

Internet of Things: How vendors can use IoT to achieve value creation

2017

Hämta

Farshidi, Azadeh

A Secondary Task Test for Evaluating Cognitive Load of MRP Pilots

2017

Hämta

Matti, Sara

Communication – the road to innovation: A qualitative case study of a municipality's use of social media for innovation

2017

Hämta

Ford, David Thomas
Qamar, Sreman

Seeking opportunities in the Internet of Things (IoT):: A Study of IT values co-creation in the IoT ecosystem while considering the potential impacts of the EU General Data Protection Regulations (GDPR).

2017

Hämta

Philippi, Andreas
Nihlwing, Victor

Embodied Quantification of Self: Motivating and Informing Action in Self-Tracking

2017

Hämta

Strömberg, Fredrik
Näslund, Erik

Open Data within a Smart City Initiative: A case study exploring how collaboration can foster innovation within a smart city initiative

2017

Hämta

Rosca, Victoria

Exploring barriers to Mobile e-ID adoption: A government perspective on Republic of Moldova Mobile e-ID

2017

Hämta

Boström, Erik
Celik, Onur Can

Towards a Maturity Model for Digital Strategizing: A qualitative study of how an organization can analyze and assess their digital business strategy

2017

Hämta

Meymo, Shivan
Kenn, Nyström

Why do elderly not use socialmedia?: An investigation of the elderly’s attitudes to HCI.

2017

Hämta

Borg, Andreas
Fredriksson, Jonas
Gunnarsson, August

Effektiv kravställning i små organisationer: En experimentell fallstudie i en liten organisation

2017

Hämta

Sundin, Alexander

SQL eller NoSQL: En utvärderingsmodell av relationella databassystem och icke-relationella databaslösningar

2017

Hämta

Karlsson, Michael
Stöckel, Fredrik

The Myth of the Paperless Office: Is there a key amongst the clouds?

2017

Hämta

Shehzad, Murtaza

Open Data Initiatives: Understanding Management in an Uncertain Ecosystem

2017

Hämta

Lyxell, Adrian
Rydin, Karl

Spel på touchscreen - ett läromedel för framtiden?

2017

Hämta

Hamza, Maissa

Exploring barriers and pathways to data protection by design within IT companies: An integrated approach based on experts’ perspectives

2017

Hämta

Jaghoory, Mahnaz

Challenges of collaborative activities within emergency health care.: A study of the limitations of IT in supporting current medical practices within emergency health care in Vaasa and Umeå.

2017

Hämta

Johannesén, Helena
Burström, Helena

Kvalitetssäkring med klick och skroll: En kvalitativ studie om gymnasielärares upplevelse av lärplattformen Lärum

2017

Hämta

Karlsson, Benjamin
Johansson, Emil

Visualisering av styrdiagram: En fallstudie av fallgropar inom dashboard design

2017

Hämta

Ghannam, Mohamed Ziyad

Challenges and Opportunities of Having an IT Disaster Recovery Plan

2017

Hämta

Wu, Ka Yan
Eriksson Lantz, Christofer

Building and managing an innovation hub: A case study of the challenges and opportunities faced by a Northern Swedish innovation hub

2017

Hämta

Löfvenmark, Karin

The Constant Connectivity Conundrum: Experiences of multitasking and interruptions

2017

Hämta

Lindholm, Oscar

Individual game design elements in to-do lists – How the addition of feedback and clear goals is experienced

2017

Hämta

Hassan, Ahmed

Knowledge Sharing in IT consultancy firms: Exploring the knowledge sharing mechanisms in small IT consultancy firms

2017

Hämta

Olsson, Linn
Lingebrandt, Linnea

Fenomenet nätverk: Betydelsen av att nätverka för digitala entreprenörer

2017

Hämta

Timan, Hanna

Den kreativa processen innan produktion: Metoder, värdesättande faktorer och kundrelation inom mediaföretag

2017

Hämta

Borg, Yasmine
Lidén, Agneta

Den dolda kraften: En kvalitativ studie av redigerares implicita kunskaper

2017

Hämta

Dahlqvist, Maria

L(IT)E Stöd och Service: Hur den digitala arbetsmiljön upplevs hos boendehandledare på gruppbostad

2017

Hämta

Abdelki, Fadi
Kakar, Hasib

Det digitala gränssnittet i en restaurangverksamhet: En fallstudie om utmaningar och möjligheter när det digitala gränssnittet ersätter det mänskliga gränssnittet

2017

Hämta

Gustafsson, Clara

En bildsekvens säger mer än tusen ord: En kvalitativ studie om att uttrycka sig med rörliga bilder på sociala medier

2017

Hämta

Nihlwing, Jakob
Björkstrand, Philip

Destruktiv Design

2017

Hämta

Bergqvist, Joakim

Telepresence communication för människor i kontorsmiljö: En kvalitativ studie i användarupplevelse av Mobile Robotic Telepresence

2017

Hämta

Lindblad, Otilia

Upplevelser av reklam på Instagram: En studie om hur inlägg kan formas för att skapa olika typer av reklamupplevelser.

2017

Hämta

Tedebring, Edvin

SKAM - En bra serie eller ett utmärkt transmediafenomen?: En studie om NRKs framgångsrika transmediaproduktion SKAM

2017

Hämta

Häggström Rönnbäck, Linn
Larsson, Beatrice

Som en maskin, men ändå inte: En kvalitativ studie av simulatorer, lärande och vikten av bra implementeringsprocesser

2017

Hämta

Jakobsson, Mikaela
Rinnau Widding, Karolina

Digital tjänsteinnovation: En fallstudie om hanteringen av en egenägd respektive samägd digital tjänst utifrån ett ekosystemsperspektiv

2017

Hämta

Lundmark, Martin

Arbetssätt i filmproduktioner

2017

Hämta

Boman, Joel
Forsmark, Markus
Schagerström, Waldemar

Att presentera information i virtuell verklighet: En studie om var och hur information bör presenteras i virtuell verklighet vid användning av en fordonssimulator.

2017

Hämta

Winter, Fredrik
Lundström, Jakob

Insamling av data i en uppkopplad miljö: En kvalitativ studie från ett integritetsperspektiv

2017

Hämta

Andersson, Johan
Hernandez, Alexia

Att automatisera arbetsprocesser inom äldrevård med hjälp av digitala verktyg: En kvalitativ studie över digitalisering av arbetsprocesser hos nattpatrullen

2017

Hämta

Karlsson, Amanda
Tällö, Victor

En inblick i transmedialt berättande: En kvalitativ studie om designandet av framgångsrika transmediala narrativ för barn

2017

Hämta

Sjöberg, Jacob
Sandström, Anton
Markgren, Daniel

Utbildning inom Business Intelligence: En kvalitativ fältstudie om utbildningsformer och utbildningsmaterial för BI-system

2017

Hämta

Jonsson, Emma

Kreativitet under krävande förhållanden: En fallstudie inom spelindustrin

2017

Hämta

Wendel-Persson, Fredrik
Ronnhed, Anna

IT-säkerhet och människan: De har världens starkaste mur men porten står alltid på glänt

2017

Hämta

Nyström, Jesper
Winberg, Sissela

Öppen innovation för ett ökat värdeskapande: En undersökning av innovationsprocesser inom film & TV-produktion.

2017

Hämta

Johansson Äijö, Mimmi

YouTube och vlogging ur ett användarperspektiv: En studie om den engagerade användarens deltagande, upplevelser och drivkrafter

2017

Hämta

Westman, Anna
Sandström, Frida
Mazetti-Nissen, Ebba

Gränslöst arbete: En studie om kommunikationsteknikens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön

2017

Hämta

Jansson, Linn
Naréus, Lisa

En digital dashboard, kostar den mer än den smakar?: En kvalitativ studie om vilka effekter en digital dashboard kan ge på organisationer

2017

Hämta

Petursdottir, Greta
Nutti, Sandra

Att vara både här och där: En kvalitativ studie av hur unga vuxna upplever en växlande närvaro mellan en digital och analog värld

2017

Hämta

Lundberg, Oscar
Ekman, Ludvig

Varför används inte det nya IT-stödet?: En kvalitativ studie om mjuka kompetensens värdeskapande inom IT-relaterade organisationsförändringar

2017

Hämta


Examensarbeten

Våra studenterns senaste examensarbeten visas i listan. Fler examensarbeten finns under länken "tidigare examensarbeten".

De publikationer som inte finns tillgängliga för nedladdning kan beställas via vår studieadministration.

Kontaktinformation

Studentsupport
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090-7865730

Kontaktformulär