......

 
Till umu.se

Examensarbeten i informatik

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Alexander, Lövnord

Innovation networks in the public sector: A literature review on barriers and opportunities for innovation networks for public organizations

2015

Hämta

Kanane, Aahd
Grundstrom, Casandra

ISM: Irrelevant Soporific Measures - Giving Information Security Management back its groove using sociomateriality

2015

Hämta

Hedberg, Mikael

Competences in Agile Development: Exploring the social, functional and cognitive requirements of a systems developer

2015

Hämta

Szabó, Erika

Public organizations and social media: An exploration of the Skellefteå Cryptosporidium Crisis

2014

Hämta

Sjölund, Anette

IT som verktyg i behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin

2014

Hämta

Tinnsten, Carl

Implementing a system of Customer Relationship Management: Recurring issues and necessary perspectives of the implementation phase

2014

Hämta

Jönsson, Martin

Brokering in Systems Development: Investigating the Role of Third-Party experts in Requirements Elicitation and Translation

2014

Hämta

Persson, Nils

Serious Games: Present and Future

2014

Hämta

Ofe, Hosea
Tinnsten, Carl

Open Data: Attracting third party innovations

2014

Hämta

Reid, Toby

Critical Making for Cybertherapy Innovation Design in HCI

2014

Hämta

Eriksson Selin, Robin
Gustafsson, Elin
Prasith, Rattana

Babels torn återuppstår: Den interna kommunikationens påverkan i agila projektteam.

2014

Hämta

Nilsson, Tommy

Smart Spaces: Challenges and Opportunities of BLE-Centered Mobile Systems for Public Environments

2014

Hämta

Andersson, Rickard
Almgren, Johan

HTML-ramverk i praktiken: En studie av HTML-ramverk från utvecklarens perspektiv

2014

Hämta

Kedfors, Fredrik
Berg, Kaisa

Spel som ett berättande medium: Att kartlägga narrativets utveckling inom Tv-spel

2014

Hämta

Törnros, Tobias
Nilsson, Johan
Robertsson, Mattias

Adaptiva gränssnitt: Desktop-first vs Mobile-first: En jämförelse av två strategier för att skapa adaptiva gränssnitt för webben

2014

Hämta

Holmen, Johan Christian

Drömjournalen: En studie av vårdmedarbetares upplevelser av samtida och framtida vårdkommunikation

2014

Hämta

Appleqvist, Marie
Björkman Bäckström, Björn
Karlsson, Jonas

Adoption av en kommunikationslösning: En kvalitativ studie

2014

Hämta

Eriksmo, Anton
Sundberg, Johan

Från whiteboard till pekskärm: En studie av universitetslärares upplevelser av interaktiva klassrum

2014

Hämta

Södergren, Patrik
Nilsson, Marcus

Social media use in digital product development: Opportunities and challenges of IT-enabled co-creation in the video game industry

2014

Hämta

Axelsson, Lenny

Exploring HCI-issues within error- sensitive intensive healthcare systems: An Ethnographic case study

2014

Hämta

Edlund, Magnus
Lindahl, Robin

Stereoskopisk 3D-film: En studie om tittarens upplevelse av 3D-film

2014

Hämta

Björk, Markus
Söderström, Jonathan
Ågren, Simon

Att möta det okända: Utmaningar vid implementering av ett processorienterat arbetssätt inom offentlig verksamhet

2014

Hämta

Persson, Michael
Mylonopoulou, Vasiliki

Unsolicited: A study on the attitudes of Swedish teachers regarding the inclusion of tangible and non-tangible ICT

2014

Hämta

Grundstrom, Casandra
Lövnord, Alexander

Open Data: Barriers when adopting, implementing, and innovating open data in local municipal organizations.

2014

Hämta

Lioupras, Ioannis
Manthou, Eleni

Don’t let my Heart bleed!: An event study methodology in Heartbleed vulnerability case.

2014

Hämta

Wikman, Dennis

Introduktion till Kontinuitetsperspektivet

2014

Hämta

Bylund, Frida

Bildernas byggstenar: En studie om pixlar och vektorers egenskaper i form av digitala material

2014

Hämta

Hedlund, Hugo
Johansson, Freya
Mannelqvist, Rebekka

Ett kommentarsfält blir till: När sociala föreställningar sammanflätas med digitala material

2014

Hämta

Ericsson, Sandra

Barriers of developing and implementing IT-innovation in healthcare: A process study of challenges in eHealth development

2014

Hämta

Fredriksson, Lina
Jansson, Sandra

Strategiskt arbete med digital tjänsteutveckling: En kvalitativ fallstudie om företags utmaningar och möjligheter

2014

Hämta

Larsson, Emelie
Malmbo, Malin

Användning av IT som resurs i sjukvården: En studie om interoperabilitet i vårdens eHälsosystem

2014

Hämta

Hjelm, Erik
Kraft, Minica
Nilsson, Andreas

Designerrollen i en webbdesignprocess

2014

Hämta

Svensson, Oskar
Lindström, Viktor

Designteori i praktiken: En undersökande fallstudie om hur designteori manifesterar sig i praktiken

2014

Hämta

García Hernández, Mònica
Volter, Madeleine

Incremental digital product innovation in social mobile games: A case study of King Digital Entertainment

2014

Hämta

Hamberg, Magnus
Järnberg, Patrik

Smartphones på arbetsplatsen: En studie av smartphones påverkan på effektivitet och välmående bland yrkesverksamma människor

2014

Hämta

Hemmatdar, Hamed
Said, Alwan

Exploring the Role of IS Strategy in the Development of IT Capabilities: An Investigation of an Oil and Gas Construction Company in Iran

2014

Hämta

Olofsson, Johan
Jonsson, Marcus

Mobil handel, tillit & sociala medier: En kvalitativ undersökning i hur sociala medier påverkar tillitsskapandet i samband med mobil handel

2014

Hämta

Holmlund, Jeanette
Schimmer, Robyn

Implicit or Explicit:: Understanding the role of Information Technology in Co- Creational Workshop Results

2014

Hämta

Johmår, Oliwer
Lundberg, Niklas

Hur utvecklar man det rätta teknikstödet för att underlätta dokumentation av formativ bedömning?: En studie av lärares administrativa arbetssituation när det gäller dokumentation av formativ bedömning

2014

Hämta

Redondo Ruiz, Daniel

Unobtrusive interaction design in extreme sports: What aspects are important to consider when designing an unobtrusive interaction for wearable devices in extreme sports?

2014

Hämta

David, Fahlberg
Andreas, Bard
Erik, Brännström

Crowdfunding - En ständig kommunikation: En studie på en communitys relevans runt ett crowdfundat projekt

2014

Hämta

Sandqvist, Signe
Stenmark, Linda

Att navigera med gester: Gestbaserad teknik för framtiden

2014

Hämta

Brändström, Magnus
Dueso Tejero, Albert

How to encourage stretching and breaks at work: Understanding long term usage of a behaviour change support system

2014

Hämta

Rolandsson, Victoria

Designing Experiences in the Context of Academic Ceremonies: A Unified Approach

2014

Hämta

Järnkrok, Ellica
Eriksson, Ida
Östberg, Emilia

Skolan har fatta', det nya är surfplatta!: Implementation av surfplattor i grundskolan.

2014

Hämta

Svelander, Angelica

Less is more: Restricting functionality enhances perceived functionality when introducing a complex communication tool

2014

Hämta

Kanane, Aahd

Challenges related to the adoption of Scrum

2014

Hämta

Åhlin, Mairon
Bergqvist, Linnéa

Uppfatta och reagera: En kvalitativ studie om IT-relaterade resursers roll i kundkännedomsprocesser och kundresponskapacitet

2014

Hämta

Hedin, Hampus

Att utveckla medicintekniska informationssystem på rätt sätt: En studie om regulatoriska aspekters påverkan på systemutveckling och IT-innovation inom hälso- och sjukvård

2014

Hämta

Mankevich, Vasili

Managing Innovation Networks: Exploring Coopetition Dynamics in Innovation Ecosystems

2014

Hämta


Sidansvarig: Daniel Skog
2013-02-26

Utskriftsversion

Examensarbeten

Våra studenterns senaste examensarbeten visas i listan. Fler examensarbeten finns under länken "tidigare examensarbeten".

De publikationer som inte finns tillgängliga för nedladdning kan beställas via vår studieadministration.

Kontaktinformation

Studieadministratör
Pia-Maria Lillvik Moliis
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090 - 786 99 99

Kontaktformulär