Till umu.se

Examensarbeten i informatik

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Strömberg, Fredrik
Näslund, Erik

Open Data within a Smart City Initiative: A case study exploring how collaboration can foster innovation within a smart city initiative

2017

Hämta

Boström, Erik
Celik, Onur Can

Towards a Maturity Model for Digital Strategizing: A qualitative study of how an organization can analyze and assess their digital business strategy

2017

Hämta

Philippi, Andreas
Nihlwing, Victor

Embodied Quantification of Self: Motivating and Informing Action in Self-Tracking

2017

Hämta

Matti, Sara

Communication – the road to innovation: A qualitative case study of a municipality's use of social media for innovation

2017

Hämta

Hassan, Ahmed

Knowledge Sharing in IT consultancy firms: Exploring the knowledge sharing mechanisms in small IT consultancy firms

2017

Hämta

Olsson, Linn
Lingebrandt, Linnea

Fenomenet nätverk: Betydelsen av att nätverka för digitala entreprenörer

2017

Hämta

Timan, Hanna

Den kreativa processen innan produktion: Metoder, värdesättande faktorer och kundrelation inom mediaföretag

2017

Hämta

Borg, Yasmine
Lidén, Agneta

Den dolda kraften: En kvalitativ studie av redigerares implicita kunskaper

2017

Hämta

Dahlqvist, Maria

L(IT)E Stöd och Service: Hur den digitala arbetsmiljön upplevs hos boendehandledare på gruppbostad

2017

Hämta

Abdelki, Fadi
Kakar, Hasib

Det digitala gränssnittet i en restaurangverksamhet: En fallstudie om utmaningar och möjligheter när det digitala gränssnittet ersätter det mänskliga gränssnittet

2017

Hämta

Gustafsson, Clara

En bildsekvens säger mer än tusen ord: En kvalitativ studie om att uttrycka sig med rörliga bilder på sociala medier

2017

Hämta

Nihlwing, Jakob
Björkstrand, Philip

Destruktiv Design

2017

Hämta

Bergqvist, Joakim

Telepresence communication för människor i kontorsmiljö: En kvalitativ studie i användarupplevelse av Mobile Robotic Telepresence

2017

Hämta

Lindblad, Otilia

Upplevelser av reklam på Instagram: En studie om hur inlägg kan formas för att skapa olika typer av reklamupplevelser.

2017

Hämta

Tedebring, Edvin

SKAM - En bra serie eller ett utmärkt transmediafenomen?: En studie om NRKs framgångsrika transmediaproduktion SKAM

2017

Hämta

Häggström Rönnbäck, Linn
Larsson, Beatrice

Som en maskin, men ändå inte: En kvalitativ studie av simulatorer, lärande och vikten av bra implementeringsprocesser

2017

Hämta

Jakobsson, Mikaela
Rinnau Widding, Karolina

Digital tjänsteinnovation: En fallstudie om hanteringen av en egenägd respektive samägd digital tjänst utifrån ett ekosystemsperspektiv

2017

Hämta

Lundmark, Martin

Arbetssätt i filmproduktioner

2017

Hämta

Boman, Joel
Forsmark, Markus
Schagerström, Waldemar

Att presentera information i virtuell verklighet: En studie om var och hur information bör presenteras i virtuell verklighet vid användning av en fordonssimulator.

2017

Hämta

Winter, Fredrik
Lundström, Jakob

Insamling av data i en uppkopplad miljö: En kvalitativ studie från ett integritetsperspektiv

2017

Hämta

Andersson, Johan
Hernandez, Alexia

Att automatisera arbetsprocesser inom äldrevård med hjälp av digitala verktyg: En kvalitativ studie över digitalisering av arbetsprocesser hos nattpatrullen

2017

Hämta

Karlsson, Amanda
Tällö, Victor

En inblick i transmedialt berättande: En kvalitativ studie om designandet av framgångsrika transmediala narrativ för barn

2017

Hämta

Sjöberg, Jacob
Sandström, Anton
Markgren, Daniel

Utbildning inom Business Intelligence: En kvalitativ fältstudie om utbildningsformer och utbildningsmaterial för BI-system

2017

Hämta

Jonsson, Emma

Kreativitet under krävande förhållanden: En fallstudie inom spelindustrin

2017

Hämta

Wendel-Persson, Fredrik
Ronnhed, Anna

IT-säkerhet och människan: De har världens starkaste mur men porten står alltid på glänt

2017

Hämta

Sundin, Alexander

SQL eller NoSQL: En utvärderingsmodell av relationella databassystem och icke-relationella databaslösningar

2017

Hämta

Nyström, Jesper
Winberg, Sissela

Öppen innovation för ett ökat värdeskapande: En undersökning av innovationsprocesser inom film & TV-produktion.

2017

Hämta

Johansson Äijö, Mimmi

YouTube och vlogging ur ett användarperspektiv: En studie om den engagerade användarens deltagande, upplevelser och drivkrafter

2017

Hämta

Borg, Andreas
Fredriksson, Jonas
Gunnarsson, August

Effektiv kravställning i små organisationer: En experimentell fallstudie i en liten organisation

2017

Hämta

Westman, Anna
Sandström, Frida
Mazetti-Nissen, Ebba

Gränslöst arbete: En studie om kommunikationsteknikens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön

2017

Hämta

Jansson, Linn
Naréus, Lisa

En digital dashboard, kostar den mer än den smakar?: En kvalitativ studie om vilka effekter en digital dashboard kan ge på organisationer

2017

Hämta

Petursdottir, Greta
Nutti, Sandra

Att vara både här och där: En kvalitativ studie av hur unga vuxna upplever en växlande närvaro mellan en digital och analog värld

2017

Hämta

Lundberg, Oscar
Ekman, Ludvig

Varför används inte det nya IT-stödet?: En kvalitativ studie om mjuka kompetensens värdeskapande inom IT-relaterade organisationsförändringar

2017

Hämta

Rundqvist, Daniel
Jonsson, Olivia

I huvudet på en digital entreprenör: Faktorer som spelar in för att lyckas med en startup

2017

Hämta

Aronsson, Magnus
Jonsson, Sanna
Jacqueline, Wester

Värdet av ett innovationscenteri offentlig sektor: En explorativ fallstudie av Arbetsförmedlingens digitalainnovationscenter

2017

Hämta

Johansson, Fredrik
Göthe, Martin

Internet of Things, bekvämt, men säkert?: En studie kring säkerhetsaspekter inom IoT

2017

Hämta

Kylenborg, Mattias
Karlsson, Sebastian
Wohlin Teixeira, Edvin

En för alla, alla för en!: En tolkande fallstudie kring medarbetares konceptualisering och användande av kollaborativa molnsystem

2017

Hämta

Pettersson, Mona

Microchip implants and you: A study of the public perceptions of microchip implants

2017

Hämta

Ku, Dennis

Take a Paws: Using cute media to alleviate computer frustration

2017

Hämta

Spruyt, Jon

Gamified Individual Brainstorming: Reaching for the stars

2017

Hämta

Zewdie, Hailemelekot Negussie

IT Strategic considerations regarding refugees and asylum seekers: A study of digital practices among asylum seekers in Umeå, Sweden

2017

Hämta

Stoor, Per

Pika Pika? Pikachu!: En kvalitativ spelanalys av de socialt uppmuntrande designelementen i Pokemon Go.

2017

Hämta

Granlund, Alexander

Optimera testgrupper baserat på tillfälle och produkt

2016

Hämta

Skalimowski, Mattias

Entreprenörskap på internet: Om konsten att etablera och utveckla ett varumärke i den digitala miljön

2016

Hämta

Ericsson, Sandra

Telework: Experiences of technostress in telework environments.

2016

Hämta

Tareq, Qawaf

Avoiding the Most Common ERP Challenges with Agile Methodologies

2016

Hämta

Berglund, Andreas

Is it too late?: Investigating implications of late introduction of a user-centered approach in design processes

2016

Hämta

Sandberg, Josefin

Framgångsfaktorer inom den svenska bloggvärlden: En kvalitativ innehållsanalys av de framgångsrikaste bloggarna i Sverige

2016

-

Andersson, Anneli
Magnusson, Felix

Understanding the design: A qualitative study of architecture and urban planning visualisation techniques in a public consultation setting

2016

Hämta

Nybrand, Irja
Nilsson Axenstig, Anna

Samarbete mellan företag i norra Sverige: en studie om relationen mellan nätverk och geografiskt läge

2016

Hämta


Examensarbeten

Våra studenterns senaste examensarbeten visas i listan. Fler examensarbeten finns under länken "tidigare examensarbeten".

De publikationer som inte finns tillgängliga för nedladdning kan beställas via vår studieadministration.

Kontaktinformation

Studieadministration
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090 - 786 99 99 / 786 56 59

Kontaktformulär