Till umu.se

Examensarbeten i informatik

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Rundqvist, Daniel
Jonsson, Olivia

I huvudet på en digital entreprenör: Faktorer som spelar in för att lyckas med en startup

2017

Hämta

Aronsson, Magnus
Jonsson, Sanna
Jacqueline, Wester

Värdet av ett innovationscenteri offentlig sektor: En explorativ fallstudie av Arbetsförmedlingens digitalainnovationscenter

2017

Hämta

Johansson, Fredrik
Göthe, Martin

Internet of Things, bekvämt, men säkert?: En studie kring säkerhetsaspekter inom IoT

2017

Hämta

Kylenborg, Mattias
Karlsson, Sebastian
Wohlin Teixeira, Edvin

En för alla, alla för en!: En tolkande fallstudie kring medarbetares konceptualisering och användande av kollaborativa molnsystem

2017

Hämta

Pettersson, Mona

Microchip implants and you: A study of the public perceptions of microchip implants

2017

Hämta

Ku, Dennis

Take a Paws: Using cute media to alleviate computer frustration

2017

Hämta

Spruyt, Jon

Gamified Individual Brainstorming: Reaching for the stars

2017

Hämta

Zewdie, Hailemelekot Negussie

IT Strategic considerations regarding refugees and asylum seekers: A study of digital practices among asylum seekers in Umeå, Sweden

2017

Hämta

Stoor, Per

Pika Pika? Pikachu!: En kvalitativ spelanalys av de socialt uppmuntrande designelementen i Pokemon Go.

2017

Hämta

Granlund, Alexander

Optimera testgrupper baserat på tillfälle och produkt

2016

Hämta

Skalimowski, Mattias

Entreprenörskap på internet: Om konsten att etablera och utveckla ett varumärke i den digitala miljön

2016

Hämta

Ericsson, Sandra

Telework: Experiences of technostress in telework environments.

2016

Hämta

Tareq, Qawaf

Avoiding the Most Common ERP Challenges with Agile Methodologies

2016

Hämta

Berglund, Andreas

Is it too late?: Investigating implications of late introduction of a user-centered approach in design processes

2016

Hämta

Sandberg, Josefin

Framgångsfaktorer inom den svenska bloggvärlden: En kvalitativ innehållsanalys av de framgångsrikaste bloggarna i Sverige

2016

-

Andersson, Anneli
Magnusson, Felix

Understanding the design: A qualitative study of architecture and urban planning visualisation techniques in a public consultation setting

2016

Hämta

Nybrand, Irja
Nilsson Axenstig, Anna

Samarbete mellan företag i norra Sverige: en studie om relationen mellan nätverk och geografiskt läge

2016

Hämta

Weinehall, Annelie

Exploring the role of professional networks for women in the IT sector

2016

Hämta

Karström, Jonathan

Att ta tillvara på kunskap: En fallstudie i organisationers kunskapsutvinning; verktyg och problem

2016

Hämta

Berglin, Frida
Lundström, Charlott

Att lyckas med en dashboard: En kvalitativ studie om framgångsfaktorer i en Business Intelligence-lösning

2016

Hämta

Dahlqvist, Malin
Hauer, Oskar

Att samarbeta kring Internet of Things över organisationsgränser: En fallstudie om samskapande i ett IoT-ekosystem

2016

Hämta

Ahl, Johan
Swartz, Mattias

När genväg blir omväg: En kvalitativ studie om workarounds komplexa natur och dess mångsidiga konsekvenser i en ISO-certifierad organisation

2016

Hämta

Matti, Sara
Ankkuriniemi, Sinikka

"Bygga nytt och bättre": En fallstudie om hur användarupplevelse värderas i en myndighets IT-system

2016

Hämta

Kostis, Angelos

The role of Big Data in the evolution of Platform based Ecosystems: A case study of an emerging platform-based ecosystem in the software engineering industry

2016

Hämta

Martinsson, Andreas
Marcusson, Linus

Kommunicera mera: En studie av svenska kommuners närvaro på sociala medier.

2016

Hämta

Gillblad, Marie

Som att hitta en nål i en höstack?: En studie om att identifiera och välja slutanvändare vid användartester

2016

Hämta

Eriksmo, Anton
Sundberg, Johan

Digital academia: How higher education is affected by digital technology

2016

Hämta

Kedfors, Fredrik

Reaching a creative common ground: Enhancing the creative collaboration between a film editor and its respective client

2016

Hämta

Loggert, Josefin
Åhlin, Mairon

Managing and adapting organizational identity: A qualitative case study using a strategy-as-practice perspective to investigate an IT consultant organization

2016

Hämta

Yang, Binbin

Enhancing User Engagement in Electronic Commerce Through the Transition to a Digital Ecosystem

2016

Hämta

Hjelm, Erik

Designing with Teachers: A case study exploring design guidelines for distance-learning environments

2016

Hämta

Hortell, Erik
Wendel, Angelica

Internet of Things ur ett säkerhets- och personligt integritetsperspektiv: En studie om utmaningar vid utveckling av IoT-lösningar

2016

Hämta

Kabir, Fahria

Public engagement in critical making - A feminist perspective on materiality of living

2016

Hämta

Johansson Stålnacke, Ludvig
Pettersson, Fredrik

Sakernas internet: Digitalisering inom den digitala sfären: En undersökning av integritet, personlig data och tjänsteutveckling i ett framtidssamhälle

2016

Hämta

Wiemann, Meike

Patterns as a tool for collaboration: A case study of collaboration between designers and developers through user interface pattern libraries.

2016

Hämta

Larsson, Kerstin
Lundqvist, Maria
Stigenius, Jakob

"De har köpt värsta herrgården men använder bara skafferiet": En kvalitativ fallstudie av mjuka kompetensers betydelse för värdeskapande inom IT-branschen

2016

Hämta

Andersson, Pontus
Johansson, Hanna

Lekplatsen där tjejer inte får vara med och leka: En studie om tjejers underrepresentation inom eSport

2016

Hämta

Strand, Erik
Törngren, Rebecka

Värdet av självbetjäningstjänster: En studie om organisatoriska effekter av SST i B2B-relationer

2016

Hämta

Agerberg, David
Eriksson, Linus

Från data till kunskap: En kvalitativ studie om interaktiv visualisering av big data genom dashboards

2016

Hämta

Landsell, Julia
Hägglund, Emelie

Towards a Gamification Framework: Limitations and opportunities when gamifying business processes

2016

Hämta

Takalo, Markus
Hassan, Ahmed

What do IT consultancy companies look for when hiring/appointing IT project managers?

2016

Hämta

Hämäläinen, Thomas
Strömberg, Hillevi

Vägen till kontinuerliga leveranser: En fallstudie om continuous delivery och DevOps i en offentlig organisation

2016

Hämta

Sjöquist, Sebastian
Karkea, Petter

Lärares attityder till e-föreläsningar: En intervjustudie av lärares attityder till e-föreläsningar

2016

Hämta

Kuziwa, Ally
Ndagire, Kazibwe Flavia

Application of Agile Methods in Distributed Software Development

2016

Hämta

Monason, Knut
Sandin, Elvira

Digitala nomader: Hur utvecklingen inom digital kommunikation påverkar gränserna för entreprenörer

2016

Hämta

Sundberg, Joel
Avander, Emelie
Strandberg, Amanda

Öppen innovation inom eHälsa: Vilka strategier används och hur påverkas dessa av de nationella samordningsorganen

2016

Hämta

Lindqvist, Rebecca
Sandin, Arvid

Flykten från COBOL

2016

Hämta

Velsberg, Ott

Digitalization in a Mandatory Implementation Context: How digitalization is achieved in practice and the elements that affect it

2016

Hämta

Griborn, Evelina

Value co-creation in the digital media landscape: Exploring organizing logic shaped by layered modularity

2016

Hämta

Bjuhr, Katarina
Dahl, Niklas

Öppen Innovation: En kvalitativ studie om idétransformation inom företag

2016

Hämta


Examensarbeten

Våra studenterns senaste examensarbeten visas i listan. Fler examensarbeten finns under länken "tidigare examensarbeten".

De publikationer som inte finns tillgängliga för nedladdning kan beställas via vår studieadministration.

Kontaktinformation

Studieadministration
Alexandra Lindén
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090 - 786 99 99 / 786 56 59

Kontaktformulär