Till umu.se

Examensarbeten i informatik

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ofe, Hosea
Tinnsten, Carl

Open Data: Attracting third party innovations

2014

Hämta

Reid, Toby

Critical Making for Cybertherapy Innovation Design in HCI

2014

Hämta

Tinnsten, Carl

Implementing a system of Customer Relationship Management: Recurring issues and necessary perspectives of the implementation phase

2014

Hämta

Min, Shan

Exploring practice-involvement in high level education: The challenges and opportunities when involving practice in IT education

2013

-

Halleröd, Arvid
Lindborg, Sebastian

Den svenska guldgruvan - befolkningsregistren: Teknikens betydelse för utveckling av forskningsinfrastrukturen kring de svenska befolkningsregistren

2013

Hämta

Janits, Michael

Practical Insights into Recurring Issues of Requirements Elicitation: The potential of systems analysis in addressing these issues

2013

Hämta

Ericsson, Sandra
Granqvist, Emelie

Att öppna upp sjukvårdens förändrings- och utvecklingsarbete: En studie av medskapande innovation i primärvården

2013

Hämta

Ihlström, Joakim
Westerlund, Fredrik

Interactive learning environments: The effects of interactivity in online learning environments

2013

Hämta

Landfors, Oskar
Andersson, Åsa

Sociala nätverk och det ökade användandet: En studie om det har skett en normförskjutning av användandet samt hur det relaterar till traditionellt beroende

2013

Hämta

Lundberg, Niclas

Smartphones and (smart) people: How smartphones affect personal interactions

2013

Hämta

Jansson, Jonas
Linnér, Sofie

En utvärderingsmodell för testverktyg: Med inriktning på automatiserade högnivåtester

2013

Hämta

Levén, Malte
Königsson, Marcus

Resursrelaterad informationshantering i uthyrningsverksamheter: En studie av verksamhetsstödjande IT-system och identifikationsteknologier

2013

Hämta

Höglund, Stina
Vallström, Camilla

E-hälsotjänster i praktiken: En studie av Mina vårdkontakter och Min hälsoplan

2013

Hämta

Holmlund, Jeanette

Ökar surfplattor afatikers digitala delaktighet?

2013

Hämta

Brulin, Sara

Being human in a technological age: A study of the impacts of smart technology usage

2013

Hämta

Hall, Sebastian

Creating Strong Cross Media Concepts for Museum Exhibitions

2013

Hämta

Hedman, Anny
Brorsson, Emilie

E-handel och tillit: En kvalitativ studie om företags och kunders perspektiv på tillit

2013

Hämta

Odén, Niklas

Mechanisms within cross media stories: An analytical framework combining cross media phenomena with storytelling elements

2013

Hämta

Österlund, Per
Lindholm, Jonas

Med datorn som följeslagare: Perspektiv på datorers inverkan för lärare i ett En-till-En-projekt

2013

Hämta

Höglander, Alexander
Hedberg, Mikael

Handling multi-projects: An empirical study of challenges faced in management

2013

Hämta

Boman, Elin
Österström, Marcus

Att aktivera deltagande: Design av ett crossmediakoncept

2013

Hämta

Nylund, Adam
Åberg, Anton

Design av interaktionsmoment för spelarmotivation

2013

Hämta

Schliemann, Erik

Identitetsskapande och socialisering i onlinespel: Formandet av en digital identitet

2013

Hämta

Sahlén, Mattias
Volter, Madeleine

Seniorer och identitet på Facebook: En studie om seniorers uppfattning och skapande av identitet på Facebook

2013

Hämta

Korosuo, Saku

Social media as a marketing tool for extreme-sport oriented companies

2013

Hämta

Ljungberg, Mathias

Reklam för Responsiva Webbplatser: En studie i hur reklam bör utformas för internet

2013

Hämta

Arumugam Malar, Dhanalakshmi

Multi-dimensional focus of IT Strategic approach for Value Co-creation: A study of customer’s experience in online banking service system

2013

Hämta

Jönsson, Martin

Agile System Development:: An investigation of the challenges and possibilities of using Scrum

2013

Hämta

Olsson, Joakim
Rönnlund, Niklas

IT-tjänstefiering inom industrin: En studie om hur IT är värdeskapande vid tillverkningsindustrins övergång mot tjänsteorienterade affärsmodeller

2013

Hämta

Nilsson Ranta, Erik
Freskgård, Markus

Streamingtjänster av film och dess framtida utveckling som substitut för illegal nedladdning: Konsumenternas syn på digitala tjänster och de förbättringar som krävs för ett hållbart paradigmskifte

2013

Hämta

Angerbjörn, Gustav

Sociala verktyg på en digital marknadsplats: Ett ramverk för användning av sociala medier i marknadsförings- och PR-syfte

2013

Hämta

Metzer, Zanna
Olofsson, Amanda

Interaktiva, digitala lärresurser: Med underhållning kommer motivation

2013

Hämta

Sorsa, Nina
Hansson, Tobias

Att göra analoga objekt digitala: En kvalitativ studie om digitaliseringsprocessen i ett bibliotek

2013

Hämta

Karlsson, Eva

GIS - ett interaktivt läromedel för grundskolan: En studie som ser på möjligheter och hinder med GIS som läromedel i grundskolans SO-ämnen

2013

Hämta

Omolo, Lilian
Dicheva, Maria

"To Upgrade or Not to Upgrade?": A comparative study of Adobe CS5 & CS6 software

2013

Hämta

Andersson, Joel
Berglund, Anders

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten: IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering

2013

Hämta

Thoi, Ming
Mohammed Amin, Hana

Äldre och relationsskapande på Facebook: Hur äldre använder och förhåller sig till Facebook

2013

Hämta

Gidlöf, Tony
Östman, Daniel
Sjöberg, Adam

Recensioner och Nätgemenskapskvalitet: En studie om metod för betygsättning i spelrecensioner och dess inverkan på produktengagemang och nätgemenskapskvalitet.

2013

Hämta

Backlund, Johan
Eriksson, Johan

Vad innebär övergången till Scrum?: En studie som undersöker hur Scrum påverkar systemutvecklingsarbetet i globala organisationer

2013

Hämta

Nilsson, Eleonore
Valino, Jillian

Gamification av digitalt lärande: En studie av attityder om spelelement i lärplattformar

2013

Hämta

Ofe, Hosea Ayaba

IT-Business Alignment:Challenges and Strategies by IT Managers

2013

Hämta

Eliasson, Robert
Viklund, Tobias

The challenges of launching a crowd based platform: A single case study of a Swedish service provider

2013

Hämta

Forsman, Henrik

Enhetstestning: Kostnad mot kvalitet

2013

Hämta

Hermansson, Cajsa-Tora

The difficulties in developing useful mobile applications: Guidelines for app developers in cross media platforms

2013

Hämta

Stålnacke Larsson, Richard

Motivations in Sports and Fitness Gamification: A study to understand what motivates the users of sports and fitness gamification services

2013

Hämta

Persson Högdahl, Jesper

Once Upon a Time on Twitter: Storytelling and Narrative Elements on a Social Media Platform

2013

Hämta

Shayesteh Afshar, Christina

Sense and Respond to the Market through Social Media: A Case Study of Micro Enterprises in UK and their ability to be an Agile Information Organisation

2013

Hämta

Assim Jalal, Mustafa

Mobile Service Design: The effect of platform on the use of online services: A case study exploring uses of Facebook on desktop and a mobile environment.

2012

-

Höglander, Alexander
Lundqvist, Nicklas
Rubinsson, Jim

Att hantera en portfölj av heterogena onlinekanaler

2012

Hämta

Ottosson, Joakim
Eriksson, Jonas

En studie i informationsgrafik: Designstrategier och principer för det animerade formatet

2012

Hämta


Sidansvarig: Daniel Skog
2013-02-26

Utskriftsversion

Examensarbeten

Våra studenterns senaste examensarbeten visas i listan. Fler examensarbeten finns under länken "tidigare examensarbeten".

De publikationer som inte finns tillgängliga för nedladdning kan beställas via vår studieadministration.

Kontaktinformation

Studieadministratör
Pia-Maria Lillvik Moliis
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090 - 786 99 99

Kontaktformulär