Till umu.se

Examensarbeten i informatik

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Nihlwing, Victor
Ekvall, Hubert

Design och visuell estetik inom infographics

2016

Hämta

Sundberg, Joel
Avander, Emelie
Strandberg, Amanda

Öppen innovation inom eHälsa: Vilka strategier används och hur påverkas dessa av de nationella samordningsorganen

2016

Hämta

Lindqvist, Rebecca
Sandin, Arvid

Flykten från COBOL

2016

Hämta

Andersson, Sara
Lundberg, Frida

“Man vill ju få så många likes som möjligt”: En studie om hur likes och kommentarer påverkar unga kvinnors identitetsskapande på Instagram

2016

Hämta

Aller, Mikael
Karlsson, Robert

Agil testning i datalagringsprojekt

2016

Hämta

Hansson, Mikael
Karlsson, Stefan

A Matter of Perspective: A Qualitative study of Player-presence in First-person Video Games

2016

Hämta

Hämäläinen, Thomas
Strömberg, Hillevi

Vägen till kontinuerliga leveranser: En fallstudie om continuous delivery och DevOps i en offentlig organisation

2016

Hämta

Strand, Erik
Törngren, Rebecka

Värdet av självbetjäningstjänster: En studie om organisatoriska effekter av SST i B2B-relationer

2016

Hämta

Hortell, Erik
Wendel, Angelica

Internet of Things ur ett säkerhets- och personligt integritetsperspektiv: En studie om utmaningar vid utveckling av IoT-lösningar

2016

Hämta

Larsson, Andreas
Sandahl, Amanda

Kommunikation på arbetsplatser med augmented reality – begränsningar och möjligheter

2016

Hämta

Agerberg, David
Eriksson, Linus

Från data till kunskap: En kvalitativ studie om interaktiv visualisering av big data genom dashboards

2016

Hämta

Lögdal, Niklas
Calissendorff, Philip

Vem blir du på nätet?: En studie av beteendeförändringar vid anonymitet på internet

2016

Hämta

Borgström, Thomas

Sociala medier och den personliga integriteten: En studie av studenters syn på nätet

2016

Hämta

Karlsson, Jonathan
Engman, Kristoffer

Free to Play eller Free to Pay: En utforskande studie om hur Free to Play påverkarspelupplevelse

2016

Hämta

Landsell, Julia
Hägglund, Emelie

Towards a Gamification Framework: Limitations and opportunities when gamifying business processes

2016

Hämta

Andersson, Pontus
Johansson, Hanna

Lekplatsen där tjejer inte får vara med och leka: En studie om tjejers underrepresentation inom eSport

2016

Hämta

Gharibpour, Sohrab
Madzinova, Veronika

Designing for Sustainable HCI: Location-Based Mobile Application for Encouraging Environmental Friendly Ways of Transportation

2016

Hämta

Kedfors, Fredrik

Reaching a creative common ground: Enhancing the creative collaboration between a film editor and its respective client

2016

Hämta

Loggert, Josefin
Åhlin, Mairon

Managing and adapting organizational identity: A qualitative case study using a strategy-as-practice perspective to investigate an IT consultant organization

2016

Hämta

Eriksmo, Anton
Sundberg, Johan

Digital academia: How higher education is affected by digital technology

2016

Hämta

Wiemann, Meike

Patterns as a tool for collaboration: A case study of collaboration between designers and developers through user interface pattern libraries.

2016

Hämta

Bakar, Raka Prasetya

How does a public organization promote their work in social media?: A case study of viral communication in a government

2016

Hämta

Kostis, Angelos

The role of Big Data in the evolution of Platform based Ecosystems: A case study of an emerging platform-based ecosystem in the software engineering industry

2016

Hämta

Gopisetty, Yugandhar

A study of online users' cyber threat awareness and their use of threat countermeasures

2016

Hämta

Alexander, Lövnord

Innovation networks in the public sector: A literature review on barriers and opportunities for innovation networks for public organizations

2015

Hämta

Kanane, Aahd
Grundstrom, Casandra

ISM: Irrelevant Soporific Measures - Giving Information Security Management back its groove using sociomateriality

2015

Hämta

Hedberg, Mikael

Competences in Agile Development: Exploring the social, functional and cognitive requirements of a systems developer

2015

Hämta

Almgren, Carl
Persson, Cecilia

Kunskapsdelning i praktiken: En fallstudie om vilken roll IT spelar för delning av kunskap i ett distribuerat systemutvecklingsteam

2015

Hämta

Sisovsky, Karel

How does marketing become viral?: An investigation of the dynamics in digital campaigns

2015

Hämta

Gharibpour, Sohrab

Going beyond the Visual Domain: Improving the UX of Sonic Interaction

2015

Hämta

Strömberg, Fredrik
Westman, Andreas

Kan Urban Computing influera Sport-IT?: En studie om nästa generations coachingverktyg

2015

Hämta

Vesslén, Johan
Bergqvist Groth, Anton

Keeping knowledge within an organisation: A study of distributed knowledge management

2015

Hämta

Alatalo, André
Vallgren, Erik

Anpassningar till standardisering inom Software Configuration Management: En fallstudie om standardisering inom mjukvarukonfigurationshantering

2015

Hämta

Fathi Khomeyrany, Ali

Agile Strategies in eTourism: A case study of Umeå Tourism Information Center

2015

Hämta

Loggert, Josefin
Åhlin, Mairon

Subjective perceptions of value: A qualitative case study using informal evaluation to measure the value of an Information System

2015

Hämta

Magnusson, Felix
Stöckel, Fredrik
Berglund, Andreas

Investigating crossmedia branding strategies in online game streaming: A qualitative journey into the hearts and minds of todays' arising online entertainers

2015

Hämta

Brink, Sebastian

Det virtuella kontoret: En litteraturstudie i möjligheter och utmaningar med att använda 3D kollaborativa virtuella miljöer inom distribuerad systemutveckling

2015

Hämta

Mäki, Sara
Gustafsson, Madeleine

Chefskap, administration och IT - Hur går det ihop?: En kvalitativ studie av hur enhetschefer inom kommunal verksamhet upplever IT-system

2015

Hämta

Kindblad, Mikael
Tynnemark, Mattias

Systemtid eller vårdtid?: En arbetsplatsstudie i vårdens digitala arbetsmiljö

2015

Hämta

Mähler, Viktor
Näslund, Erik

Streamlining Streaming: Tilläggsfunktioner och dess betydelse för att designa en streamingtjänst

2015

Hämta

Karlsson, Michael

Challenges of Designing Augmented Reality for Military use

2015

Hämta

Fessé, Emelie
Olsson, Nathalie

"Det är som att man trippar på någonting": En studie om användarupplevelser och motivationskrafter inom interaktiv film

2015

Hämta

Häggkvist, Frida
Lindqvist, Malin

"I en optimal värld skulle det inte se ut som det gör idag": En kvalitativ fallstudie om vad som händer när kravdokumentation inte tas på allvar

2015

Hämta

Lundberg, Niklas

How is information and knowledge communicated?: A case study on communication within and across software-provisioning team boundaries

2015

Hämta

Ku, Dennis

Parallax Scrolling: To scroll or not to scroll

2015

Hämta

Eriksson, Therése L.
Majlöf, Therese

Digitalisera loggboken: En analys av utmaningarna med att utveckla IT-stöd för kunskapsintensiva verksamheter

2015

Hämta

Griborn, Evelina
Mattsson, Frida

Digitala verktyg i gymnasieskolan: En studie om lärares upplevelser av integrerade lärmiljöer

2015

Hämta

Strömberg, Evelyn
Torberntsson, Emma

Vikten av att balansera implicit- och explicit kunskap vid utveckling av batchprogram: En fallstudie av BasInfo-projektet på Skatteverket

2015

Hämta

Löfvenmark, Karin

Smartphones som undersökningsinstrument

2015

Hämta

Larsson, Sofia
Trepka-Bloch, Cecilia

Identitetsskapande på Instagram: En observationsstudie om visuell självpresentation från ett genusperspektiv

2015

Hämta


Sidansvarig: Daniel Skog
2013-02-26

Utskriftsversion

Examensarbeten

Våra studenterns senaste examensarbeten visas i listan. Fler examensarbeten finns under länken "tidigare examensarbeten".

De publikationer som inte finns tillgängliga för nedladdning kan beställas via vår studieadministration.

Kontaktinformation

Studieadministration
Pia-Maria Lillvik Moliis
Alexandra Lindén
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090 - 786 99 99 / 786 56 59

Kontaktformulär