Till umu.se

Examensarbeten i informatik

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Kedfors, Fredrik

Reaching a creative common ground: Enhancing the creative collaboration between a film editor and its respective client

2016

Hämta

Loggert, Josefin
Åhlin, Mairon

Managing and adapting organizational identity: A qualitative case study using a strategy-as-practice perspective to investigate an IT consultant organization

2016

Hämta

Eriksmo, Anton
Sundberg, Johan

Digital academia: How higher education is affected by digital technology

2016

Hämta

Wiemann, Meike

Patterns as a tool for collaboration: A case study of collaboration between designers and developers through user interface pattern libraries.

2016

Hämta

Bakar, Raka Prasetya

How does a public organization promote their work in social media?: A case study of viral communication in a government

2016

Hämta

Kostis, Angelos

The role of Big Data in the evolution of Platform based Ecosystems: A case study of an emerging platform-based ecosystem in the software engineering industry

2016

Hämta

Gopisetty, Yugandhar

A study of online users' cyber threat awareness and their use of threat countermeasures

2016

Hämta

Alexander, Lövnord

Innovation networks in the public sector: A literature review on barriers and opportunities for innovation networks for public organizations

2015

Hämta

Kanane, Aahd
Grundstrom, Casandra

ISM: Irrelevant Soporific Measures - Giving Information Security Management back its groove using sociomateriality

2015

Hämta

Hedberg, Mikael

Competences in Agile Development: Exploring the social, functional and cognitive requirements of a systems developer

2015

Hämta

Almgren, Carl
Persson, Cecilia

Kunskapsdelning i praktiken: En fallstudie om vilken roll IT spelar för delning av kunskap i ett distribuerat systemutvecklingsteam

2015

Hämta

Sisovsky, Karel

How does marketing become viral?: An investigation of the dynamics in digital campaigns

2015

Hämta

Gharibpour, Sohrab

Going beyond the Visual Domain: Improving the UX of Sonic Interaction

2015

Hämta

Strömberg, Fredrik
Westman, Andreas

Kan Urban Computing influera Sport-IT?: En studie om nästa generations coachingverktyg

2015

Hämta

Vesslén, Johan
Bergqvist Groth, Anton

Keeping knowledge within an organisation: A study of distributed knowledge management

2015

Hämta

Alatalo, André
Vallgren, Erik

Anpassningar till standardisering inom Software Configuration Management: En fallstudie om standardisering inom mjukvarukonfigurationshantering

2015

Hämta

Fathi Khomeyrany, Ali

Agile Strategies in eTourism: A case study of Umeå Tourism Information Center

2015

Hämta

Loggert, Josefin
Åhlin, Mairon

Subjective perceptions of value: A qualitative case study using informal evaluation to measure the value of an Information System

2015

Hämta

Magnusson, Felix
Stöckel, Fredrik
Berglund, Andreas

Investigating crossmedia branding strategies in online game streaming: A qualitative journey into the hearts and minds of todays' arising online entertainers

2015

Hämta

Brink, Sebastian

Det virtuella kontoret: En litteraturstudie i möjligheter och utmaningar med att använda 3D kollaborativa virtuella miljöer inom distribuerad systemutveckling

2015

Hämta

Mäki, Sara
Gustafsson, Madeleine

Chefskap, administration och IT - Hur går det ihop?: En kvalitativ studie av hur enhetschefer inom kommunal verksamhet upplever IT-system

2015

Hämta

Kindblad, Mikael
Tynnemark, Mattias

Systemtid eller vårdtid?: En arbetsplatsstudie i vårdens digitala arbetsmiljö

2015

Hämta

Mähler, Viktor
Näslund, Erik

Streamlining Streaming: Tilläggsfunktioner och dess betydelse för att designa en streamingtjänst

2015

Hämta

Karlsson, Michael

Challenges of Designing Augmented Reality for Military use

2015

Hämta

Fessé, Emelie
Olsson, Nathalie

"Det är som att man trippar på någonting": En studie om användarupplevelser och motivationskrafter inom interaktiv film

2015

Hämta

Häggkvist, Frida
Lindqvist, Malin

"I en optimal värld skulle det inte se ut som det gör idag": En kvalitativ fallstudie om vad som händer när kravdokumentation inte tas på allvar

2015

Hämta

Lundberg, Niklas

How is information and knowledge communicated?: A case study on communication within and across software-provisioning team boundaries

2015

Hämta

Ku, Dennis

Parallax Scrolling: To scroll or not to scroll

2015

Hämta

Eriksson, Therése L.
Majlöf, Therese

Digitalisera loggboken: En analys av utmaningarna med att utveckla IT-stöd för kunskapsintensiva verksamheter

2015

Hämta

Griborn, Evelina
Mattsson, Frida

Digitala verktyg i gymnasieskolan: En studie om lärares upplevelser av integrerade lärmiljöer

2015

Hämta

Strömberg, Evelyn
Torberntsson, Emma

Vikten av att balansera implicit- och explicit kunskap vid utveckling av batchprogram: En fallstudie av BasInfo-projektet på Skatteverket

2015

Hämta

Löfvenmark, Karin

Smartphones som undersökningsinstrument

2015

Hämta

Larsson, Sofia
Trepka-Bloch, Cecilia

Identitetsskapande på Instagram: En observationsstudie om visuell självpresentation från ett genusperspektiv

2015

Hämta

Ekbäck, Emilia
Johansson, Lovisa
Mörtsell, Lisa

Skulle du spela vidare?: En analys av narrativ och spelmekanik i episodiska spel

2015

Hämta

Routovaara, Fanny
Ytell, Sofia

“Jag tyckte det var läskigt så jag blockerade honom”: Teknikens betydelse för tillämpning av motstrategier vid bemötande av kränkningar på nätet

2015

Hämta

Pettersson, Mona
Johansson, Lina

Att kommunicera eller icke kommunicera: Att utforma platscentrerade mobila sociala plattformar för att främja interaktion mellan främlingar

2015

Hämta

Eurenius, Kerstin

Från information till interaktion: En studie om hur en visualiserad digital patientjournal kan påverka patientkonsultationen.

2015

Hämta

Zisiadis, Miltiadis

Human Resource Management with Information Technology: A Systematic Literature Review

2015

Hämta

Forsberg, Robin
Hane, Fredrik

Projektledning inom mjukvaruutveckling: En studie om betydelsen av teknisk kompetens utifrån projektmedarbetares perspektiv

2015

Hämta

Andersson, Pär

Digital Fabrication and Open Concepts: An emergent paradigm of consumer electronics production

2015

Hämta

Wallin, Alexander

Utvecklingsfaktorer i en webbportal: En studie av användares beteende i en globalt anpassad webbportal.

2015

Hämta

Norberg, Mikael
Frostfeldt, Mats

IT och HR varför så krångligt?: En kvalitativ undersökning av ett personaladministrationssystem i ett landsting

2015

Hämta

Strömgren, Per
Alajoutsijärvi, Sanna

Smart men illojal: Hur trådlösa nätverk gör oss till publika personer

2015

Hämta

Boström, Erik
Öredal, Mattias

Användargenererad livestreaming, nätgemenskaper & social interaktion: En kvalitativ undersökning gällande interaktion mellan tittare och streamare på plattformen Twitch

2015

Hämta

Sandström, Arvid
Sjöberg, Alexander
Takalo, Markus

De åtta grundpelarna för motivation: En vidareutveckling av ett ramverk för implementering av gamification i pedagogiska applikationer

2015

Hämta

Envall, Johannes
Granberg, Jon
Gustafsson, William

Personas, en gökunge i användarcentrerad design: En undersökning av personas roll i samband med användarcentrerad design

2015

Hämta

Holmbom, Mattias

The YouTuber: A Qualitative Study of Popular Content Creators

2015

Hämta

Eriksson, Stefan

Webbdesign: En undersökning av en offentlig webbsidas utarbetande

2015

Hämta

Nordsvan, Simon

Transmitting the Message: Paralinguistic Communication through Voice Overs in Infographics

2015

Hämta

Berggren, Marcus
Carlsson, Richard
Källstedt, Sebastian

Härskarens nya kläder: Vad händer när härskartekniker flyttar in på Facebook?

2015

Hämta


Sidansvarig: Daniel Skog
2013-02-26

Utskriftsversion

Examensarbeten

Våra studenterns senaste examensarbeten visas i listan. Fler examensarbeten finns under länken "tidigare examensarbeten".

De publikationer som inte finns tillgängliga för nedladdning kan beställas via vår studieadministration.

Kontaktinformation

Studieadministratör
Pia-Maria Lillvik Moliis
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090 - 786 99 99

Kontaktformulär