Examensarbeten i informatik

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Berggren, Sofia

Bygga tillit på mobila enheter: En studie av designpraktik

2018

Hämta

Larsson, Jonas
Nilsson, Joel

Svårigheter med att standardisera sensordata

2018

Hämta

Björk, Gabrielle
Karlsson, Matilda

Effektiv crossmedia - Att äta kakan och ha den kvar: En kvalitativ studie om hur småföretag kan effektivisera sin marknadsföring

2018

Hämta

Dahlberg, Daniel
Irmel, Tim
Forsström, Jacob

Android-användaren och appbehörigheter: Attityder och beteenden kopplat till säkerhet på mobilen

2018

Hämta

Strandell, Pelle
Lundmark Weinz, Julia

En knuff i rätt riktning: Beteendeförändringar i digitala transformationsprocesser

2018

Hämta

Olausson Eckl, Hampus
Österström, Philip

Teknisk skuld inom IT-projekt: Ett adaptivt tillvägagångsätt för strategisk och förebyggande skuldhantering i praktiken

2018

Hämta

Fjällström, Hanna
Johansson, Marika

Inkludera mera: En kvalitativ studie av Service Design och kundcentrerat arbete i en statlig verksamhet

2018

Hämta

Halleros, Solya
Nordqvist, Mikael

The strength of digital narratives: Expolring value creation and customer influence

2018

Hämta

Lundsten, David
Timander, Alexander

De fyra Hörnstenarna: En fallstudie om kontinuerliga leveranser av mjukvara i agil systemutveckling

2018

Hämta

Adolfsson, Peter
Kaljevic, John

DIGITALA SYSTEM INOM PRESTATIONSLEDNING: En fallstudie om digitala systems återspegling av medarbetares arbetsprestation och påverkan på motivation

2018

Hämta

Dromberg, Henrik
Forsman, Kristoffer

Att operationalisera förändring: En kvalitativ studie av fastighetsbaserade IoT-lösningar och deras relation till GDPR

2018

Hämta

Olsson, Adam
Andersin, Måns

Planning poker som teknik vid tidsestimering i agila IT-projekt

2018

Hämta

Andersson, Adam
Åhlenius, Melina

Hur påverkas svensk systemförvaltning av GDPR?: En explorativ studie av tysk informationssäkerhetspraktik

2018

Hämta

Svensson, Jesper
Carlén, Niclas
Forsman, August

Innovating with sensors: A micro-level perspective investigating how IoT solutions affect work practices

2018

Hämta

Nihlwing, Victor

Towards a Democratisation of Digital Fabrication

2018

Hämta

Philippi, Andreas

The Reflective HCI Practitioner: a Study of Problem Framing in Human-Computer Interaction Practice

2018

Hämta

Björns, Marcus
Ström, Jonathan

“100k följare innan det här året är slut”: En studie om strategierna för personlig marknadsföring inom sociala medier

2017

Hämta

Ruiqi, Cui

Challenges of Outsourcing IT to China: A literature review

2017

Hämta

Ebrahiem, Waleed
Arif, Naveed

Internet of Things: How vendors can use IoT to achieve value creation

2017

Hämta

Farshidi, Azadeh

A Secondary Task Test for Evaluating Cognitive Load of MRP Pilots

2017

Hämta

Matti, Sara

Communication – the road to innovation: A qualitative case study of a municipality's use of social media for innovation

2017

Hämta

Ford, David Thomas
Qamar, Sreman

Seeking opportunities in the Internet of Things (IoT):: A Study of IT values co-creation in the IoT ecosystem while considering the potential impacts of the EU General Data Protection Regulations (GDPR).

2017

Hämta

Philippi, Andreas
Nihlwing, Victor

Embodied Quantification of Self: Motivating and Informing Action in Self-Tracking

2017

Hämta

Strömberg, Fredrik
Näslund, Erik

Open Data within a Smart City Initiative: A case study exploring how collaboration can foster innovation within a smart city initiative

2017

Hämta

Rosca, Victoria

Exploring barriers to Mobile e-ID adoption: A government perspective on Republic of Moldova Mobile e-ID

2017

Hämta

Boström, Erik
Celik, Onur Can

Towards a Maturity Model for Digital Strategizing: A qualitative study of how an organization can analyze and assess their digital business strategy

2017

Hämta

Meymo, Shivan
Kenn, Nyström

Why do elderly not use socialmedia?: An investigation of the elderly’s attitudes to HCI.

2017

Hämta

Borg, Andreas
Fredriksson, Jonas
Gunnarsson, August

Effektiv kravställning i små organisationer: En experimentell fallstudie i en liten organisation

2017

Hämta

Sundin, Alexander

SQL eller NoSQL: En utvärderingsmodell av relationella databassystem och icke-relationella databaslösningar

2017

Hämta

Karlsson, Michael
Stöckel, Fredrik

The Myth of the Paperless Office: Is there a key amongst the clouds?

2017

Hämta

Shehzad, Murtaza

Open Data Initiatives: Understanding Management in an Uncertain Ecosystem

2017

Hämta

Lyxell, Adrian
Rydin, Karl

Spel på touchscreen - ett läromedel för framtiden?

2017

Hämta

Hamza, Maissa

Exploring barriers and pathways to data protection by design within IT companies: An integrated approach based on experts’ perspectives

2017

Hämta

Jaghoory, Mahnaz

Challenges of collaborative activities within emergency health care.: A study of the limitations of IT in supporting current medical practices within emergency health care in Vaasa and Umeå.

2017

Hämta

Johannesén, Helena
Burström, Helena

Kvalitetssäkring med klick och skroll: En kvalitativ studie om gymnasielärares upplevelse av lärplattformen Lärum

2017

Hämta

Karlsson, Benjamin
Johansson, Emil

Visualisering av styrdiagram: En fallstudie av fallgropar inom dashboard design

2017

Hämta

Ghannam, Mohamed Ziyad

Challenges and Opportunities of Having an IT Disaster Recovery Plan

2017

Hämta

Wu, Ka Yan
Eriksson Lantz, Christofer

Building and managing an innovation hub: A case study of the challenges and opportunities faced by a Northern Swedish innovation hub

2017

Hämta

Löfvenmark, Karin

The Constant Connectivity Conundrum: Experiences of multitasking and interruptions

2017

Hämta

Lindholm, Oscar

Individual game design elements in to-do lists – How the addition of feedback and clear goals is experienced

2017

Hämta

Hassan, Ahmed

Knowledge Sharing in IT consultancy firms: Exploring the knowledge sharing mechanisms in small IT consultancy firms

2017

Hämta

Olsson, Linn
Lingebrandt, Linnea

Fenomenet nätverk: Betydelsen av att nätverka för digitala entreprenörer

2017

Hämta

Timan, Hanna

Den kreativa processen innan produktion: Metoder, värdesättande faktorer och kundrelation inom mediaföretag

2017

Hämta

Borg, Yasmine
Lidén, Agneta

Den dolda kraften: En kvalitativ studie av redigerares implicita kunskaper

2017

Hämta

Dahlqvist, Maria

L(IT)E Stöd och Service: Hur den digitala arbetsmiljön upplevs hos boendehandledare på gruppbostad

2017

Hämta

Abdelki, Fadi
Kakar, Hasib

Det digitala gränssnittet i en restaurangverksamhet: En fallstudie om utmaningar och möjligheter när det digitala gränssnittet ersätter det mänskliga gränssnittet

2017

Hämta

Gustafsson, Clara

En bildsekvens säger mer än tusen ord: En kvalitativ studie om att uttrycka sig med rörliga bilder på sociala medier

2017

Hämta

Nihlwing, Jakob
Björkstrand, Philip

Destruktiv Design

2017

Hämta

Bergqvist, Joakim

Telepresence communication för människor i kontorsmiljö: En kvalitativ studie i användarupplevelse av Mobile Robotic Telepresence

2017

Hämta

Lindblad, Otilia

Upplevelser av reklam på Instagram: En studie om hur inlägg kan formas för att skapa olika typer av reklamupplevelser.

2017

Hämta


Examensarbeten

Våra studenterns senaste examensarbeten visas i listan. Fler examensarbeten finns under länken "tidigare examensarbeten".

De publikationer som inte finns tillgängliga för nedladdning kan beställas via vår studieadministration.

Kontaktinformation

Studentsupport
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090-7865730

Kontaktformulär