Examensarbeten i informatik

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bahlenberg, Robin

Hur påverkar GDPRs krav den enskilda organisationen?: En empirisk undersökning av en kommunal organisation i förändring

2018

Hämta

Russ, Ricardo

SCALING CHALLENGES IN DIGITAL VENTURES

2018

Hämta

Doss, Diana

Jämställdhet på SVT Nyheter Västerbotten: En fallstudie av mediekonvergensens påverkan på jämställdhetsarbete

2018

Hämta

Wohlin Teixeira, Edvin
Nutti, Sandra

Self-regulatory learning in e-learning: An investigation of the onboarding phase

2018

Hämta

Eriksson, Jesper
Björeqvist, Samuel

Datadriven Innovation: En komparativ studie om dataanalysmetoder och verktyg för små företag

2018

Hämta

Johansson Åhed, Fredrik

Realism i datorspel: Hur påverkas spelupplevelsen av realistiska inslag i spelet

2018

Hämta

Soltani Nejad, Farideh

SitLight: a Wearable Intervention for Improving Sitting Behavior

2018

Hämta

Karlsson, Amanda

Understanding of bold social media content: A study of dick-pics as a way to communicate

2018

Hämta

Wikström, Daniel

Me, Myself, and AI: Case study: human-machine co-creation explored in design

2018

Hämta

Togola, Aicha
Ahmed, Safa

Barriers of Knowledge Transfer Between Globally Distributed Teams: A case study of Radio PDU in the R&D department of Ericsson

2018

Hämta

Nguyen, Ngoc Buu Cat

Data Mining in Knowledge Management Processes: Developing an Implementing Framework

2018

Hämta

Hansson, Mikael

From Matter to Data and Back Again: Enabling Agency through Digital Fabrication

2018

Hämta

Laanpere, Jaak

Revealing the secret pieces of the puzzle: Studying the hidden influences of agile development context on user-centered design

2018

Hämta

Lisa, Lundgren

An educational programming environment for the Swedish school

2018

Hämta

van der Werf, Marinus
Rundqvist, Daniel

Turning the Tides: A case study about integrating UX practices within a UX-immature organization

2018

Hämta

Nguyen, Huy Quang
Lu, Yao

Adoption and Diffusion of in-store Mobile Payment: Lessons from China

2018

Hämta

Dahlqvist, Maria
Forsberg, Jacqueline

Inter-team knowledge sharing: A case study on co-located teams’ drivers and barriers for KS

2018

Hämta

Lundberg, Oscar

Digital Service Innovation: A Case Study of a Web-based 3D Configurator in a Construction Context

2018

Hämta

Mörtsell, Lisa

Should I stay or should I go?: Developing the Narrative model as a tool for game design

2018

Hämta

Calissendorff, Philip
Lögdal, Niklas

Digital platforms challenges and opportunities: Evidence from a traditional market sector

2018

Hämta

Colledge, Alexander

Bridging the generational gap: Designing internet services for technologically-naïve older people using familiar interfaces

2018

Hämta

Reidefors, Cecilia

Hur kan de ha tänkt?: En retrospektiv reflektion kring ansvaret för jämställdhet i och under kortfilmsproduktioner

2018

Hämta

Erlanson, Gunnar

Det mindre i det störres tjänst: En studie om mikrotjänster i systemutveckling

2018

Hämta

Hirsikoski, Emmi
Johansson, Mimmi
Lapinniemi, Moa

Vilken är målgruppen?: En fallstudie om digital tjänsteinnovation

2018

Hämta

Bomark, Sara

Hållbarhet, IT och organisatoriskt lärande: En fallstudie om digitala kommunikationsverktyg i förändringsprocesser

2018

Hämta

Bäckström, Sara
Lundberg, Olivia

Att hantera kontinuerlig förändring: En studie av förändringsledning och molnbaserade samarbetsverktyg

2018

Hämta

Stenlund, Anna
Sjöström, Sanna
Wännberg, Cecilia

PRIVACY BY DESIGN likheter och skillnader mellan leverantörer och betällare: En studie med fokus på inställning, kunskap och utmaningar

2018

Hämta

Lebel, Brenda
Ahlström, Ylva

Att bedriva ledarskap via ett digitalt kommunikationsverktyg: En empirisk studie om upplevelsen av ledarskapet via det digitala kommunikationsverktyget SPARK

2018

Hämta

Berggren, Sofia

Bygga tillit på mobila enheter: En studie av designpraktik

2018

Hämta

Larsson, Jonas
Nilsson, Joel

Svårigheter med att standardisera sensordata

2018

Hämta

Björk, Gabrielle
Karlsson, Matilda

Effektiv crossmedia - Att äta kakan och ha den kvar: En kvalitativ studie om hur småföretag kan effektivisera sin marknadsföring

2018

Hämta

Dahlberg, Daniel
Irmel, Tim
Forsström, Jacob

Android-användaren och appbehörigheter: Attityder och beteenden kopplat till säkerhet på mobilen

2018

Hämta

Strandell, Pelle
Lundmark Weinz, Julia

En knuff i rätt riktning: Beteendeförändringar i digitala transformationsprocesser

2018

Hämta

Olausson Eckl, Hampus
Österström, Philip

Teknisk skuld inom IT-projekt: Ett adaptivt tillvägagångsätt för strategisk och förebyggande skuldhantering i praktiken

2018

Hämta

Fjällström, Hanna
Johansson, Marika

Inkludera mera: En kvalitativ studie av Service Design och kundcentrerat arbete i en statlig verksamhet

2018

Hämta

Halleros, Solya
Nordqvist, Mikael

The strength of digital narratives: Expolring value creation and customer influence

2018

Hämta

Lundsten, David
Timander, Alexander

De fyra Hörnstenarna: En fallstudie om kontinuerliga leveranser av mjukvara i agil systemutveckling

2018

Hämta

Adolfsson, Peter
Kaljevic, John

DIGITALA SYSTEM INOM PRESTATIONSLEDNING: En fallstudie om digitala systems återspegling av medarbetares arbetsprestation och påverkan på motivation

2018

Hämta

Dromberg, Henrik
Forsman, Kristoffer

Att operationalisera förändring: En kvalitativ studie av fastighetsbaserade IoT-lösningar och deras relation till GDPR

2018

Hämta

Olsson, Adam
Andersin, Måns

Planning poker som teknik vid tidsestimering i agila IT-projekt

2018

Hämta

Andersson, Adam
Åhlenius, Melina

Hur påverkas svensk systemförvaltning av GDPR?: En explorativ studie av tysk informationssäkerhetspraktik

2018

Hämta

Svensson, Jesper
Carlén, Niclas
Forsman, August

Innovating with sensors: A micro-level perspective investigating how IoT solutions affect work practices

2018

Hämta

Nihlwing, Victor

Towards a Democratisation of Digital Fabrication

2018

Hämta

Philippi, Andreas

The Reflective HCI Practitioner: a Study of Problem Framing in Human-Computer Interaction Practice

2018

Hämta

Åkerlund, Mathilda

IoT on Twitter: A Mixed Methods Study

2017

Hämta

Björns, Marcus
Ström, Jonathan

“100k följare innan det här året är slut”: En studie om strategierna för personlig marknadsföring inom sociala medier

2017

Hämta

Ruiqi, Cui

Challenges of Outsourcing IT to China: A literature review

2017

Hämta

Ebrahiem, Waleed
Arif, Naveed

Internet of Things: How vendors can use IoT to achieve value creation

2017

Hämta

Farshidi, Azadeh

A Secondary Task Test for Evaluating Cognitive Load of MRP Pilots

2017

Hämta

Matti, Sara

Communication – the road to innovation: A qualitative case study of a municipality's use of social media for innovation

2017

Hämta


Examensarbeten

Våra studenterns senaste examensarbeten visas i listan. Fler examensarbeten finns under länken "tidigare examensarbeten".

De publikationer som inte finns tillgängliga för nedladdning kan beställas via vår studieadministration.

Kontaktinformation

Studentsupport
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090-7865730

Kontaktformulär