Till umu.se

Examensarbeten i informatik

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Szabó, Erika

Public organizations and social media: An exploration of the Skellefteå Cryptosporidium Crisis

2014

Hämta

Sjölund, Anette

IT som verktyg i behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin

2014

Hämta

Tinnsten, Carl

Implementing a system of Customer Relationship Management: Recurring issues and necessary perspectives of the implementation phase

2014

Hämta

Reid, Toby

Critical Making for Cybertherapy Innovation Design in HCI

2014

Hämta

Ofe, Hosea
Tinnsten, Carl

Open Data: Attracting third party innovations

2014

Hämta

Jönsson, Martin

Brokering in Systems Development: Investigating the Role of Third-Party experts in Requirements Elicitation and Translation

2014

Hämta

Persson, Nils

Serious Games: Present and Future

2014

Hämta

Englund, Marcus

Are we ready to mix reality in the workplace?: A field study gauging interest and needs surrounding mixed reality collaborative systems.

2014

Hämta

Persson, Erik
Karlsson, Jonas

Råvaruinflöde inom träindustrin: En fallstudie på ett norrländskt pappersbruk

2014

Hämta

Svelander, Angelica

Less is more: Restricting functionality enhances perceived functionality when introducing a complex communication tool

2014

Hämta

Rolandsson, Victoria

Designing Experiences in the Context of Academic Ceremonies: A Unified Approach

2014

Hämta

Brändström, Magnus
Dueso Tejero, Albert

How to encourage stretching and breaks at work: Understanding long term usage of a behaviour change support system

2014

Hämta

Eriksson Selin, Robin
Gustafsson, Elin
Prasith, Rattana

Babels torn återuppstår: Den interna kommunikationens påverkan i agila projektteam.

2014

Hämta

Järnkrok, Ellica
Eriksson, Ida
Östberg, Emilia

Skolan har fatta', det nya är surfplatta!: Implementation av surfplattor i grundskolan.

2014

Hämta

Eriksmo, Anton
Sundberg, Johan

Från whiteboard till pekskärm: En studie av universitetslärares upplevelser av interaktiva klassrum

2014

Hämta

Nilsson, Tommy

Smart Spaces: Challenges and Opportunities of BLE-Centered Mobile Systems for Public Environments

2014

Hämta

Holmen, Johan Christian

Drömjournalen: En studie av vårdmedarbetares upplevelser av samtida och framtida vårdkommunikation

2014

Hämta

Törnros, Tobias
Nilsson, Johan
Robertsson, Mattias

Adaptiva gränssnitt: Desktop-first vs Mobile-first: En jämförelse av två strategier för att skapa adaptiva gränssnitt för webben

2014

Hämta

Appleqvist, Marie
Björkman Bäckström, Björn
Karlsson, Jonas

Adoption av en kommunikationslösning: En kvalitativ studie

2014

Hämta

Kedfors, Fredrik
Berg, Kaisa

Spel som ett berättande medium: Att kartlägga narrativets utveckling inom Tv-spel

2014

Hämta

Andersson, Rickard
Almgren, Johan

HTML-ramverk i praktiken: En studie av HTML-ramverk från utvecklarens perspektiv

2014

Hämta

Persson, Michael
Mylonopoulou, Vasiliki

Unsolicited: A study on the attitudes of Swedish teachers regarding the inclusion of tangible and non-tangible ICT

2014

Hämta

Björk, Markus
Söderström, Jonathan
Ågren, Simon

Att möta det okända: Utmaningar vid implementering av ett processorienterat arbetssätt inom offentlig verksamhet

2014

Hämta

Hedlund, Hugo
Johansson, Freya
Mannelqvist, Rebekka

Ett kommentarsfält blir till: När sociala föreställningar sammanflätas med digitala material

2014

Hämta

Bylund, Frida

Bildernas byggstenar: En studie om pixlar och vektorers egenskaper i form av digitala material

2014

Hämta

Ericsson, Sandra

Barriers of developing and implementing IT-innovation in healthcare: A process study of challenges in eHealth development

2014

Hämta

Wikman, Dennis

Introduktion till Kontinuitetsperspektivet

2014

Hämta

Lioupras, Ioannis
Manthou, Eleni

Don’t let my Heart bleed!: An event study methodology in Heartbleed vulnerability case.

2014

Hämta

Mankevich, Vasili

Managing Innovation Networks: Exploring Coopetition Dynamics in Innovation Ecosystems

2014

Hämta

Hedin, Hampus

Att utveckla medicintekniska informationssystem på rätt sätt: En studie om regulatoriska aspekters påverkan på systemutveckling och IT-innovation inom hälso- och sjukvård

2014

Hämta

Åhlin, Mairon
Bergqvist, Linnéa

Uppfatta och reagera: En kvalitativ studie om IT-relaterade resursers roll i kundkännedomsprocesser och kundresponskapacitet

2014

Hämta

Grundstrom, Casandra
Lövnord, Alexander

Open Data: Barriers when adopting, implementing, and innovating open data in local municipal organizations.

2014

Hämta

Kanane, Aahd

Challenges related to the adoption of Scrum

2014

Hämta

Sandqvist, Signe
Stenmark, Linda

Att navigera med gester: Gestbaserad teknik för framtiden

2014

Hämta

David, Fahlberg
Andreas, Bard
Erik, Brännström

Crowdfunding - En ständig kommunikation: En studie på en communitys relevans runt ett crowdfundat projekt

2014

Hämta

Holmlund, Jeanette
Schimmer, Robyn

Implicit or Explicit:: Understanding the role of Information Technology in Co- Creational Workshop Results

2014

Hämta

Redondo Ruiz, Daniel

Unobtrusive interaction design in extreme sports: What aspects are important to consider when designing an unobtrusive interaction for wearable devices in extreme sports?

2014

Hämta

Johmår, Oliwer
Lundberg, Niklas

Hur utvecklar man det rätta teknikstödet för att underlätta dokumentation av formativ bedömning?: En studie av lärares administrativa arbetssituation när det gäller dokumentation av formativ bedömning

2014

Hämta

García Hernández, Mònica
Volter, Madeleine

Incremental digital product innovation in social mobile games: A case study of King Digital Entertainment

2014

Hämta

Fredriksson, Lina
Jansson, Sandra

Strategiskt arbete med digital tjänsteutveckling: En kvalitativ fallstudie om företags utmaningar och möjligheter

2014

Hämta

Svensson, Oskar
Lindström, Viktor

Designteori i praktiken: En undersökande fallstudie om hur designteori manifesterar sig i praktiken

2014

Hämta

Hjelm, Erik
Kraft, Minica
Nilsson, Andreas

Designerrollen i en webbdesignprocess

2014

Hämta

Larsson, Emelie
Malmbo, Malin

Användning av IT som resurs i sjukvården: En studie om interoperabilitet i vårdens eHälsosystem

2014

Hämta

Hamberg, Magnus
Järnberg, Patrik

Smartphones på arbetsplatsen: En studie av smartphones påverkan på effektivitet och välmående bland yrkesverksamma människor

2014

Hämta

Hemmatdar, Hamed
Said, Alwan

Exploring the Role of IS Strategy in the Development of IT Capabilities: An Investigation of an Oil and Gas Construction Company in Iran

2014

Hämta

Edlund, Magnus
Lindahl, Robin

Stereoskopisk 3D-film: En studie om tittarens upplevelse av 3D-film

2014

Hämta

Axelsson, Lenny

Exploring HCI-issues within error- sensitive intensive healthcare systems: An Ethnographic case study

2014

Hämta

Södergren, Patrik
Nilsson, Marcus

Social media use in digital product development: Opportunities and challenges of IT-enabled co-creation in the video game industry

2014

Hämta

Vikström, Elina
Loggert, Josefin

Utveckling av vården genom eHälsa: En kvalitativ studie av hur ”min journal på nätet” formar framtidens vård

2014

Hämta

Wemmenborn, Mattias
Burman, Emil
Bäcker, Jonathan

Från verksamhetsmodellering till verksamhetsutveckling?: Leder kompetensutveckling av personer i ledarskapsroller till verksamhetsutveckling?

2014

Hämta


Sidansvarig: Daniel Skog
2013-02-26

Utskriftsversion

Examensarbeten

Våra studenterns senaste examensarbeten visas i listan. Fler examensarbeten finns under länken "tidigare examensarbeten".

De publikationer som inte finns tillgängliga för nedladdning kan beställas via vår studieadministration.

Kontaktinformation

Studieadministratör
Pia-Maria Lillvik Moliis
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090 - 786 99 99

Kontaktformulär