Utbildning

Framtiden är här. Våra liv blir alltmer digitaliserade. Vi kommunicerar via e-post, direktmeddelanden, virtuella gemenskaper, bloggar, chattforum och webbkameror, och vi spelar datorspel och betalar våra räkningar över nätet.

Studenter Informatik
Bild: Ingela Hjulfors Berg

Inom informatik studerar du samspelet mellan människa och teknik för att lära dig att utnyttja teknikens möjligheter, och förstå dess begränsningar. Förståelsen för informationsteknikens betydelse omsätts sedan i teorier, metoder och hjälpmedel för utveckling eller utvärdering av informationsteknik.

På grundnivå bedriver vi utbildning på fristående kurser och inom flera olika utbildningsprogram, exempelvis systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, digital medieproduktion och beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. Delar av vårt kursutbud erbjuds också som nätkurser. På avancerad nivå erbjuder vi masterprogram och magisteruppsats i Informatik.

Vår studiemiljö


Kontaktinformation

Studentsupport
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090-7865730

Kontaktformulär