Studieuppehåll och studieavbrott

Ansökan om studieuppehåll vid institutionen för informatik

Du som är antagen till en utbildning som ges av institutionen av informatik (BIT, DMP, SVP, HCI eller ITM) och vill göra ett uppehåll i studierna kan ansöka om studieuppehåll. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan t.ex vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts-eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Bifoga intyg som styrker skälen för din ansökan.

Ansökan lämnas till studie- och programvägledaren. Kontaktinformation finns i högra spalten. Om du är student på någon annan institution kontaktar du din studie- eller programvägledare för att få besked om var du ska vända dig.

Ansökan om studieuppehåll vid institutionen för informatik 

Anmälan om studieavbrott vid institutionen för informatik

Du som är antagen till en utbildning och vill avbryta dina studier kan anmäla ett studieavbrott. Studieavbrott innebär att studentens rätt till utbildningsplats på aktuell kurs- eller programtillfälle upphör. Studieavbrott innebär dessutom att studenten inte är garanterad plats om denne önskar återuppta studierna vid ett senare kurs- eller programtillfälle

Om du vill avbryta studierna inom tre veckor efter kursstart gör du det på fliken Mina studier i Portalen.

Vill du avbryta studierna mer än tre veckor efter kursstart använder du blanketten nedan.

Ansökan lämnas till studie- och programvägledaren. Kontaktinformation finns i högra spalten.

Anmälan om studieavbrott vid institutionen för informatik

Läs mer om studieuppehåll och studieavbrott i Regler för studieadministration på grund - och avancerad nivå.


Sidansvarig: Studievägledning

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Studentsupport
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, Campustorget 5, vån 4

Tel:  090-7865730

Kontaktformulär