Programvägledning

Under studier inom ett program dyker det efterhand upp frågor och situationer som påverkar programstudierna. Studievägledaren har också en roll som programvägledare och hanterar och vägledare i exempelvis följande ärenden.

Kurser inom program

I varje program är största delen av kurserna obligatoriska och dessa kurser behöver inte varje enskild student söka till. Programvägledaren gruppanmäler alla studenter men varje student måste själv tacka ja på det antagningsbeskked som kommer inför varje termin.

Tröskelprövning

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna. Det betyder att programstudenter måste vara godkända på ett antal kurser innan studenterna kan gå vidare i sina programstudier. Om en student inte uppfyller de i kursplanen angivna förkunskapskraven kan dock dispens sökas. Programansvarige tar beslut om dispens kan beviljas eller ej. För att beslut skall kunna fattas måste en individuell studieplan upprättas av programvägledaren tillsammans med den enskilde studenten. Kontakta programvägledaren så snart du vet med dig att du har kurser eller moment släpande.

Valbar och valfri termin

Inom våra program på kandidatnivå ingår det en termin där varje student själv väljer egna kurser. Dessa kurser söker studenten själv via antagning.se. Under denna termin kan studenten också välja att ansöka om utlandsstudier.

Valfri termin

Inom det systemvetenskapliga programmet och programmet för digital medieproduktion består den femte terminen av valfria kurser. Det innebär att studenten kan välja fritt vilka kurser som ska ingår i den valfria terminen. Studenten ansvarar själv för att söka kurser via antagning.se. Samtal bör dock föras med programansvarig så att kurserna sedan kan ingå i examen. Viktigt att ta i beaktning är att studenten inte har platsgaranti på alla kurser och därför inte kan räkna med att bli antagen till sökta kurser. Det är därför viktigt att söka ett antal alternativ. Det är också viktigt att komma ihåg att tacka ja när antagningsbeskedet kommer, annars förlorar studenten sin plats.


Sidansvarig: Studievägledning

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Studentsupport
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, Campustorget 5, vån 4

Tel:  090-7865730

Kontaktformulär