Parallelläsning

Om du vill läsa mer än 45 högskolepoäng per termin vid Umeå universitet ska du ansöka om parallelläsning. För ansökan som gäller till och med vårterminen 2011 beviljas parallelläsning endast på anmälan som görs efter urval 2.
Endast sökande som klarat minst 60 högskolepoäng (40 poäng) kan beviljas parallelläsning. Bilagan insändes till Studentcentrum/Antagningen med anmälan eller som komplettering till tidigare insänd anmälan till Umeå universitet.

Ansökan om parallelläsning


Sidansvarig: Studievägledning

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Studentsupport
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, Campustorget 5, vån 4

Tel:  090-7865730

Kontaktformulär