Datacentrerat värdeskapande

Schema

Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
15/1 13.00-14.00 Kursintroduktion MA466
16/1 9-11 Föreläsning kapitel 1 MA466
18/1 12-16 Föreläsning + workshop MA466
22/1 9-12 Seminarium 1 MA466
23/1 9-11 Föreläsning MA466
25/1 9-12 Workshop MA466
29/1 09-12 Seminarium 2 MC323
31/1 13-15 Föreläsning MA466
1/2 10-13 Workshop MA466
5/2 10-12 Presentation grupparbete MA466
14/2 23.55 Inlämning individuella uppgifter Cambro

Kurslitteratur

Marr Bernard 
Big data : using SMART big data, analytics and metrics to make better decisions and improve performance 
Chichester : Wiley : 2015 : ix, 246 pages : 
ISBN: 978-1-118-96583-2 
Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Lärare

Lars Öbrand