Digital tjänsteinnovation

Under momentet introduceras kunskaper om tjänsteutveckling i digitala miljöer. Momentets fokus är att utveckla färdigheter för att skapa digitala tjänster. Dessutom testas och utvärderas metoder för digital tjänsteinnnovation genom att i projektform utveckla digitala tjänster. I kursmomentet ingår även att tillämpa affärsmodeller för digitala tjänster.

Kursinformation

Preliminärt schema
Datum Dag Tid Innehåll Lokal Lärare
16/2 Fre 10-12 Kursintroduktion MA456
19/2 Mån 13-15 Föreläsning Digitala tjänster MA456
21/2 Ons 9-12 Seminarium 1 MC323
22/2 Tors 13-15 Föreläsning Digital innovation MA466
26/2 Mån

10-12

13-15

Föreläsning Digital innovation

Analys av tjänster

MA456
28/2 Ons 9-12 Seminarium 2 MA456
5-9/3 Grupparbete: att utveckala en tjänst
12/3 Mån 13-15 Föreläsning Digitala plattformar MA456
13/3 Tis 9-12 Presentation grupparbete MA456
14/3 Ons 9-12 Seminarium 3 MA456
15/3 Tors 10-12 Avslutande föreläsning  MA456
20/3 Tis 23.55 Deadline inlämning individuella uppgifter Cambro

Kurslitteratur

Kristensson, Per, Gustafsson, Anders & Witell, Lars (2014). Tjänsteinnovation. Lund: Studentlitteratur.

Lucas, Henry C. Jr & Goh, Jie Mein (2009). Disruptive technology: How Kodak missed the digital photography revolution. Journal of Strategic Information Systems,

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Examination

Individuella inlämningsuppgifter, seminarier och grupparbete

Lärare

Lars Öbrand (LÖ)