Webbaserade klienter, 7.5 HP

Kursmomentet behandlar principer och metoder för webbutveckling på klientsidan. Vikt läggs vid att ge insikt i hur man skapar moderna, tillgängliga och funktionella webbsidor, genom att tillämpa olika tekniker för struktur, form och dynamik. Mer specifikt används moderna standarder för HTML, CSS och JavaScript. Momentet behandlar design av klienter som kan konsumera befintliga webbtjänster på ett för användaren tillfredsställande sätt. Vidare betonas viktiga aspekter för produktionssättningen av den webbaserade klienten, exempelvis kodanalys och kodkomprimering.

Schema

OBS! Schemaändring (16/1). På grund av ett nytillkommet seminarium där jag behöver medverka tvingas jag tidigarelägga Workshop 6: jQuery och JSON 1 (grupp 1) till dagen innan (tors 1/2), samma tid dock 13-15 i Linux-labbet. Schemat nedan är uppdaterat. Observera även att vi kör workshop 3+4 i helklass p g a att många flaggat för att de är borta på Åre-resa.

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
mån 15/1 10-12 Kursintroduktion samt introduktion till webbteknik MC413 DJ
13-15 Föreläsning: HTML MC413 DJ
Självstudier: http://www.internetmuseum.se/museumtagg/milstolpar/ Cambro
tis 16/1 10-12 Workshop 1: HTML (grupp 1) MA376 DJ
13-15 Workshop 1: HTML (grupp 2) MA376 DJ
tors 18/1 10-12 Föreläsning: CSS, mobilitet och responsiv webbdesign MC413 DJ
fre 19/1 10-12 Workshop 2: CSS (grupp 2) MA376 DJ
13-15 Workshop 2: CSS (grupp 1) MA376 DJ
mån 22/1 E-föreläsning: Positionering Cambro
tis 23/1 10-12 Workshop 3: Responsiv webbdesign (helklass) MA376 DJ
ons 24/1 10-12 Föreläsning 3: JavaScript MC413 DJ
tors 25/1 10-12 Workshop 4: Grundläggande JavaScript (helklass) MA376 DJ
mån 29/1 10-12 Workshop 5: Formulär och validering (grupp 1) MA376 DJ
13-15 Workshop 5: Formulär och validering (grupp 2) MA376 DJ
tors 1/2 10-12 Föreläsning 4: jQuery och JSON MC413 DJ
13-15 Workshop 6: jQuery och JSON 1 (grupp 1) MA376 DJ
fre 2/2 10-12 Workshop 6: jQuery och JSON 1 (grupp 2) MA376 DJ
tis 6/2 13-15 Workshop 7: jQuery och JSON 2 (grupp 1) MA376 DJ
15-17 Workshop 7: jQuery och JSON 2 (grupp 2) MA376 DJ
ons 7/2 10-11.30 Handledning  MA376 DJ
tors 8/2 10-11.30 Handledning  MA376 DJ
mån 12/2 10-11.30 Handledning MA376 DJ
tis 13/2 10-11.30 Handledning MA376 DJ
ons 14/2 23-00 Deadline: Examinationsuppgifter

Kurslitteratur

Duckett Jon 
Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set 
John Wiley & Sons : 2014 : s. : 
ISBN: 9781119038634 

Examination

Deadline för Examinationsuppgifter är kl 23:55 den 14/2.

Lärare

Dan Johansson, universitetslektor