Programvarukvalitet

Detta kursmoment läses av studenter på termin 4 på systemvetarprogrammet.

Preliminärt schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
tors 15/2 9-10 Kursintroduktion MC313 PB
fre 16/2 10-12 Föreläsning 1 MC413 PB
13-15 Föreläsning 2 MA313 PB
mån 19/2 8-10 Workshop 1 (grupp 1) MA376 PB
10-12 Workshop 1 (grupp 2) MA376 PB
tis 20/2 10-12 Föreläsning 3 MC313 PB
ons 21/2 10-12 Föreläsning 4 MC313 PB
tors 22/2 8-10 Workshop 2 (grupp 2) MA376 PB
10-12 Workshop 2 (grupp 1) MA376 PB
fre 23/2 10-12 Föreläsning 5 MC413 PB
mån 26/2 13-15 Gästföreläsning (INSTÄLLD) MC413
tis 27/2 8-10 Case-seminarium (grupp 1) MC323 PB
10-12 Case-seminarium (grupp 2) MC323 PB
tors 1/3 10-12 Föreläsning 6 MC313 PB
mån 5/3 10-12 Föreläsning 7 MC313 PB
tis 6/3 9-12 Handledning MA376 PB
tors 15/3 9-12 Extra Workshop JUnit MA376 PB
fre 16/3 9-12 Handledning MA376 PB
mån 19/3 9-12 Handledning MA376 PB
tis 20/3 10-12   

Gruppredovisningar - obligatorisk närvaro

10.15 - 10.45 - Grupp 1

10.45 - 11.15 - Grupp 2

11.15 -11.45 - Grupp 3

MA376 PB

Kurssajt i Cambro

Kurslitteratur


Myers, G.J., Sandler, C. & Badgett, T. (2012). The art of software testing. (3:e utg) Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons.
(Finns tillgänglig i elektronisk form via Universitetsbiblioteket. Observera att den är felaktigt märkt som 2:a utgåvan)

Langr, J., Hunt, A. & Thomas, D. (2015), Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit. Dallas: Pragmatic Bookshelf.

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Lärare

Thomas Ahlmark
Patrik Björnfot

Senast ändrad 2018-02-14