Att undersöka och utvärdera digitala miljöer

Kursen behandlar produktion av vetenskaplig kunskap inom informatikämnet. Utifrån några aktuella forskningsområden studeras kvalitativ, kvantitativ och experimentell ansats till vetenskapliga studier. Ansatsernas skillnader och likheter studeras med avseende på centrala delar i forskningsprocessen som exempelvis ämnesval, problemformulering, begreppsdefinitioner, kunskapsprodukt, val av datainsamlings- och analysmetoder samt redovisning av resultat. Under kursen behandlas även paradigmbegreppet och olika forskningsetiska frågor.

Preliminärt Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
15/1 8-10 Kursintroduktion MA146 TN
tors 18/1 13-15 Utvärdering, forskning, vetenskap MA146
fre 19/1 10-12 Kunskap och sanning MA156
tis 23/1 10-12 Introduktion till grupparbete MC413
tors 25/1 13-15 Kvalitativ forskning MA146
to 1/2 13-16 Utforming av studier MA156
fre 2/2 13-16 Workshop: Experiment MA146
tors 8/2 13-16 Datainsamlingsmetoder, dokumentation MA136
fre 9/2 9-12 Workshop: Enkäter MA136
tors 15/2 9-12 Workshop: Intervjuer MA136
tors 22/2 9-12 Workshop: Observationsstudier MA136
tors 1/3 13-16 Dataanalys MA136
fre 2/3 9-12 Rapportering av resultat MA136
tors 8/3 9-12 Att tänka kritiskt och etiskt MA136
fre 9/3 8.30-12 Handledning MA456
to 15/3 8-12 Gruppvis redovisning av grupparbete MA136
to 15/3 13-16 Sammanställning projektredovisning MA136
fre 16/3 9-12 Projektredovisning, kursavslutning MC413

Kurslitteratur

Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok
Eriksson Lars Torsten, Hultman Jens
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 211 s. :
ISBN: 9789147114382

Kvalitativ forskning från start till mål
Yin Robert K., Retzlaff Joachim
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 324 s. :
ISBN: 978-91-44-07830-4

Material som tillhandahålles via institutionen

Lärare

Torbjörn Nordström