Digitalt entreprenörskap och innovation

Under kursmomentet studeras digitalt entreprenörskap och innovation teoretiskt, empiriskt samt genom ett praktiskt designarbete. Under momentet hanteras fyra övergripande perspektiv på digitalt entreprenörskap och innovation: ett samhällsperspektiv som behandlar betydelsen av digitalisering med avseende på förändrade förutsättningar för entreprenörskap och innovation, ett organisationsperspektiv som behandlar tjänste- och produktföretags förutsättningar för utveckling av tjänstebaserade erbjudanden, ett individperspektiv med avseende på konsumenters betydelse för digitalt entreprenörskap och innovation, samt ett designperspektiv som behandlar utformning av en digital medieproduktion med tillhörande affärskoncept. Under momentet introduceras portfolio som dokumentationsform för aktörer verksamma inom digital medieproduktion.

Preliminärt schema

Preliminärt schema 2018-03-23
Här kommer en ny version av schemat som är mer detaljerad. Vissa justeringar kan komma att göras av schemat. Under kursen kommer vi att använda oss av schema-funktionen i Cambro. 
Preliminärt schema 2018-03-23

Preliminärt schema

Kurslitteratur

Drucker Peter F. 
Innovation and entrepreneurship : practice ans principles 
London : Routledge : 2015 : xxi, 346 s. : 
ISBN: 9781138019195 (pbk.) :

Kristensson Per, Witell Lars, Gustafsson Anders 
Tjänsteinnovation 
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 158 s. : 
ISBN: 9789144095127

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Lärare

Daniel Nylén