Digital ljudredigering, VT 2018

Välkomna till kursmomentet Digital ljudredigering. I detta kursmoment introduceras digital ljudredigering som kunskapsområde och profession. Kursmomentet fokuserar på färdigheter i mikrofonteknik, inspelningsteknik, import, export och ljudredigering. Teoretiska och metodologiska frågeställningar kring ljudberättande hanteras, varmed begrepp och ramverk för analys och förståelse av sambandet mellan auditiva och visuella gestaltningar i digitala medier introduceras. Vidare behandlar kursmomentet upphovsrättsliga frågor relaterade till digital ljudredigering.

Under momentet kommer vi att fördjupa oss i ämnet ljud och arbeta med frågor som:

  • Vad är ljud egentligen och hur beter det sig rent fysiskt?
  • Hur spelas ljud in och vilka fallgropar finns det?
  • Hur utformas en god planering som förberedelse för ljudinspelning?
  • Hur redigeras ljud för att det ska låta bra?
  • Hur används ljud och vilken betydelse har det för berättandet?
  • Vilka etiska och samhälleliga aspekter finns att ta kring medieproduktion i allmänhet, men också ljudredigering i synnerhet?
  • Vilka regler finns för upphovsrätt och vilka följder får dessa?

Vidare kommer vi att arbeta med hela arbetsprocessen för att genomföra en ljudproduktion: planering, inspelning, redigering och leverans av färdiga ljudfiler. Vi kommer också att diskutera vilket ansvar vi har som kreatörer och vilken kraft ljud kan ha för att påverka människor och förstärka ett budskap.

Schema

Alla kursaktiviteter med fet stil är obligatoriska.

V. Dag Datum Tid Grupp Aktivitet Lokal Lärare
12 ons 21/3 13-16 Kursintroduktion
Föreläsning 1: Ljudberättande (artiklar)
MA456 JL
tors 22/3 13-15 Föreläsning 2 och övning: Ljudets kraft – budskap och påverkan (artiklar) MA456 JL
fre 23/3 8:30-16:00 Workshop 1: Vad är ljud? (kap 1–3) JL
Hålltider:
8:30  Introduktion till övningen MA456
9:00-13:00  Grupparbete MA336/
MA382
13:15-14:30  Presentation MA456
13 mån 26/3 13-15 Föreläsning 3: Postproduktion (kap 10–12) MA456 JL
ons 28/3 9-12 A Workshop 2: Klippning och mixning (kap 13 och 17) MA336 JL
13-16 B
tors 29/3 9-16 Eget arbete MA336
Påsk (30/3 – 2/4)
14 tis 3/4 13-16 Föreläsning 4: Ljuddesign och upphovsrätt (kap 9, 14–16) MC313 JL
17:00 Inlämning: Individuell uppgift 1 Cambro
ons 4/4 9-16 Seminarium: Ljudets kraft
Gruppsamtal om uppgift 1

Seminariegrupper och tider finns i Cambro
MA382 JL
tor 5/4 9-12 B Workshop 3: Ljuddesign MA336 JL
13-16 A MA336 JL
fre 6/4 9-12 Projekt 1: Ordspråk

Gemensam introduktion i MA476
MA336/
MA476
JL
15 tis 10/4 13-15 Föreläsning 5: Inspelningsteknik (kap 6 - 8) MC413 JL
ons 11/4 9-17 A Projekt 2: Storytellingstudion

Gemensam introduktion i MA382
MA382/
MA336
JL
tors 12/4 9-17 B Projekt 2: Storytellingstudion

Gemensam introduktion i MA382
MA382/
MA336
JL
fre 13/4 10-12 Handledning
Tema: Ljudredigering
MA336/
MA382
JL
16 tis 17/4 10-12 Föreläsning: Preproduktion (kap 4–5) MC413 JL
17:00 Inlämning: Individuell uppgift 2 Cambro
ons 18/4 13-16 Projektavstämning: Gruppuppgift
Anmälan i Cambro
MA382 JL
tors 19/4 10-12 Handledning
Tema: Inspelning
MA336/
MA382
JL
17 tis 24/4 10-12 Handledning
Tema: Leverans
MA336/
MA382
JL
ons 25/4 10-12 Redovisning: Gruppuppgift MA456 JL
17:00 Inlämning: Gruppuppgift Cambro
tors 26/4 17:00 Inlämning: Individuell uppgift VG-grundande Cambro

Schemat finns även tillgängligt via en Google-kalender:

Webbversion: 
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gapps.umu.se_ibi42k58iqh779ckn5mhcq2gik%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FStockholm

iCal-version:
https://calendar.google.com/calendar/ical/gapps.umu.se_ibi42k58iqh779ckn5mhcq2gik%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Kurslitteratur

Rose Jay 
Producing great sound for film and video: expert tips from preporduction to final mix
Burlington MA : Focal Press : 2015 : 
ISBN: 978-0-415-72207-0 (pbk).

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)

Referenslitteratur

Rylander Per Erik, Andreasson Claes 
Berätta med ljud : [att spela in, redigera och mixa i dator] 
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. : 
ISBN: 978-91-44-05596-1 

Chion Michel, Gorbman Claudia
Audio-vision: sound on screen
New York: Columbia University Press : 1994 : 239 s. :
ISBN: 0-231-07898-6 (inb)

Examination

Examinationen består av fyra examinationsuppgifter, varav tre är individuella och en utförs i grupp. För att uppnå betyget godkänd på momentet krävs att de individuella uppgifterna 1 och 2, samt gruppuppgiften är avklarade. För betyget väl godkänd krävs även att den VG-grundande uppgiften är avklarad.

Inlämning av uppgifter sker via Cambro. Där finner ni också uppgiftsbeskrivningar och eventuellt material ni behöver.


Kontaktinformation

Joakim Lidström
MIT-huset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Rum B461, Plan 4, MIT-huset, Umeå universitet

Kontaktformulär