Icke-linjärt och interaktivt berättande - vt-2018

Kursmomentet bygger vidare på tidigare resonemang om användarupplevelse. Kursmomentet behandlar icke-linjärt och interaktivt berättande med fokus på att analysera digitala mediers egenskaper och kvalitet (webb, spel, osv.), med särskild tonvikt på digitala spel. Hur individer och grupper inkluderas eller exkluderas genom design, är av särskild betydelse och fokus. Momentet presenterar en teoretisk grund för begreppet storytelling (berättande), där digitalt berättande är ett pedagogiskt koncept inom vilket arvet från den muntliga berättartraditionen möter den nya digitala tekniken.

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
ons 21/3 10-12 Kursintro + gruppindelning (så var på plats)
Föreläsning 1: Grundläggande koncept
MC413 DJ, JL
13-17 Bilda grupper, inledande grupparbete
tors 22/3 10-12 Föreläsning 2: Digitala spel; då, nu och i framtiden MC413 DJ, JL
13-15 Föreläsning 3: Spelupplevelse och berättande MC413 DJ
fre 23/3 8-17 Grupparbete
mån 26/3 10-12 Handledning grupparbete (leverabler: första utkast, tidsplan, omvärldsanalys)
Grupp 1: 10:00-10:30
Grupp 2: 10:30-11:00
Grupp 3: 11:00-11:30
Grupp 4: 11:30-12:00
MC323 DJ, JL
13-15 Föreläsning 4: Spelets regler MC413 DJ
tis 27/3 9-12 Workshop: Innovativ speldesign MC413 DJ, JL, LM
ons 28/3 8-17 Grupparbete
tors 29/3 8-17 Grupparbete
fre-mån 30/3-2/4 PÅSKLEDIGHET
tis 3/4 10-12 Handledning (leverabler: skiss, moodboard, karaktärer)
Grupp 1: 10:00-10:30
Grupp 2: 10:30-11:00
Grupp 3: 11:00-11:30
Grupp 4: 11:30-12:00
MC323 DJ, JL
13-15 Föreläsning 5: Prototypskapande och utvärdering MC413 DJ, LM
ons 4/4 8-17 Skapande av prototyp, utvärdering av prototyp och sammanställning av data
tors 5/4 8-12 Skapande av prototyp, utvärdering av prototyp och sammanställning av data
13-15 Föreläsning 6: Spelande MC413 DJ
fre 6/4 8-17 Skapande av prototyp, utvärdering av prototyp och sammanställning av data
mån 9/4 8-12 Förberedelser inför seminarium
13-15 Gästföreläsning: "Rey of Light" - om inkludering och speldesign MC413 SH
tis 10/4 9-12 Handledning (leverabler: prototyp 1, utvärderingsresultat)
Grupp 1: 9:00-9:40
Grupp 2: 9:40-10:20
Grupp 3: 10:20-11:00
Grupp 4: 11:00-11:40
MA382 DJ, JL
13-17 Förberedelser inför seminarium
ons 11/4 11:00 Deadline: Reflektion i forum Cambro
13-16 Seminarium: Spel och kultur
Obligatorisk närvaro
Seminariegrupp A: 13:00-14:00
Seminariegrupp B: 14:00-15:00
Seminariegrupp C: 15:00-16:00
MA378 JL
tors 12/4 8-17 Grupparbete samt arbete med individuell uppgift
fre 13/4 8-17 Grupparbete samt arbete med individuell uppgift
mån 16/4 8-17 Grupparbete samt arbete med individuell uppgift
tis 17/4 8-12 Grupparbete samt arbete med individuell uppgift
13-15 Handledning (projektdokumentation)
Grupp 1: 13:00-13:30
Grupp 2: 13:30-14:00
Grupp 3: 14:00-14:30
Grupp 4: 14:30-15:00
MA382 DJ, JL
ons 18/4 10-12 Gästföreläsning: Gamification + Hur du pitchar din spelidé MC413 JB
13-17 Grupparbete samt arbete med individuell uppgift
Individuell uppgift lämnas in! Cambro
tors 19/4 8-17 Utvärdering prototyp 2, pitchmaterial/presentationsmaterial skapas
fre 20/4 8-17 Utvärdering prototyp 2, pitchmaterial/presentationsmaterial skapas
mån 23/4 9-12 Handledning (leverabler: prototyp 2 visas upp, (utkast av) pitchmaterial presenteras, USP)
Grupp 1: 9:00-9:40
Grupp 2: 9:40-10:20
Grupp 3: 10:20-11:00
Grupp 4: 11:00-11:40
MC323 DJ, JL
13-17 Presentationsmaterial och dokumentation
tis 24/4 08:00 Material grupparbete lämnas in! Cambro + till opponentgrupp
8-12 Inläsning av presentationsmaterial
12-13 Förbered posters och prototyper MC413
13-17 Spelmässa (Redovisning och opponering)
obligatorisk närvaro
MC413 DJ, JL
ons 25/4 8-17 Förberedelser inför pitch
tors 26/4 13-16 Gästföreläsning och pitch
obligatorisk närvaro
MC413 DJ, JL,  extern gästpanel
OBS! Ytterligare gästföreläsning/gästföreläsningar kan tillkomma.

Kurslitteratur

Salen, Katie & Zimmerman, Eric (2004) Rules of play: game design fundamentals, Cambridge, Mass : London : MIT

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen). 

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter, seminarier och genomförande av gruppuppgift. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 

Lärare

Kursansvarig lärare: Dan Johansson (DJ)
Lärare: Joakim Lidström (JL)
Gästföreläsare: Jan Bidner (JB), Sanna Hedlund (SH), Lisa Mörtsell (LM)

Paneldeltagare pitch: Petter Nallo, Paradox Interaactive; Michael Gill, Coldwood/Nöjesguiden; Sanna Hedlund, SVEROK; Jan Bidner, Sogeti/Gamificationpodden