Att skapa upplevelser i digitala medier, 7,5 högskolepoäng

I detta kursmoment introduceras en semantik med vars hjälp upplevelsers roll och betydelse kan diskuteras. Momentet fördjupar den begreppsapparat om mottagarens upplevelser av digitala medier, vilken introducerades under tidigare programkurs. Upplevelse i relation till olika roller, situationer och perspektiv behandlas och problematiseras. Betydelsen av att förkovra kunskaper och färdigheter för att utveckla digitala produkter eller tjänster som erbjuder god användarupplevelse för mottagaren, betonas. I form av fallstudier arbetar studenterna med aktuella fenomen inom digitala media.

Förväntade studieresultat


Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Redogöra för fenomenet användarupplevelse utifrån relevanta teoretiska ramverk.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2. Utvärdera användarupplevelse av en digital medieproduktion.
3. Utveckla interaktiv prototyp med fokus på användarupplevelse.  
4. Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
5. Visa förmåga att göra bedömningar kring användarupplevelse med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter.

Preliminärt schema

Datum Tid Aktivitet Plats Lärare
15-16/2 10-12 Utmaningen - -
19/2 13-15 Kursintroduktion mc413 CW / JB
20/2 13-15 Föreläsning mc313 CW
21/2 10-12 Föreläsning mc413 CW
22/2 10-12 Föeläsning mc313 CW
23/2 10-12 Föreläsning ma176 CW
26/2 10-12 Prototyping I - Grupp 1 ma476 JB
13-15 Prototyping I - Grupp 2 ma476 JB
28/2 10-12 Prototyping II - Grupp 2 ma476 JB
13-15 Prototyping II - Grupp 1 ma476 JB
2/3 9-10 Information om valbar termin mc413 JB
10-14 Projektarbete - Prototyping ma476 JB
14-15.30 Presentationer mc413 JB
5/3 10-12 Föreläsning - Utlämning av hemtentamen mc413 CW
6/3 8-10 Seminarium - Seminariegrupp 1 mc323 CW
10-12 Seminarium - Seminariegrupp 2 mc323 CW
13-15 Seminarium - Seminariegrupp 3 mc323 CW
13/3 13-15 Handledning ma476 JB
15/3 13-15 Handledning ma476 JB
19/3 10-15 Redovisningar mc413 CW / JB
20/3 23.55 Inlämning Hemtentamen Cambro

Kurslitteratur

Sketching user experiences 
Greenberg Saul, Carpendale Sheelagh , Marquardt Nicolai, Buxton Bill 
Amsterdam : Elsevier/Morgan Kaufmann : 2012. : viii, 262 p. : 
ISBN: 9780123819598 (pbk) 
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album 

Saffer Dan 
Microinteractions 
O'Reilly Media : 2013 : 200 s. : 
ISBN: 9781449342685 
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album 

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Lärare

Charlotte Wiberg (kursansvarig)

Johan Bodén