Digitala medier: aktuella trender och perspektiv - vt 2018

Under momentet behandlas kvalitativa forskningsmetoder där studenternas förmåga att genomföra datainsamling, bearbetning och analys fördjupas. Med fokus på den praktiska kunskapens teori, utforskas rådande normer och tillvägagångssätt, huvudsakligen inom digital medieproduktion. Med utgångspunkt i ett empiriskt insamlat material, prövas förmågan att reflektera över och konstruktivt kritisera studerad praktik. Momentet behandlar även forskningsetiska frågor.

Välkomna

Föreläsare:
Karin Danielsson (kursansvarig)
Fatemeh Moradi

Notera att föreläsningar, workshops och seminarier kan komma att ges på engelska

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal lärare
tisd 9/1 13-15

workshop game design

Mikael Jakobsson, forskare vid CMS, MIT Game Lab vid Massachuttetts Institute of Technology. 

MA456 Mikael Jakobsson
mån 15/1 9-12

Kursintroduktion
Föreläsning, instruktioner examinationsuppgifter, gruppindelning
Att läsa: 
Nikku, N. (2013). Uppsatsetik – om etisk problematik i studenters självständiga arbeten. Högre utbildning, 3(2), 103-116 

MC313 KD, FM
tis 16/1 13:00-16:00 Seminarium 1: obligatorisk närvaro
(diskussion sker på engelska) 

Grupp 1: 13:00-14:00
Grupp 2: 14:00-15:00
Grupp 3: 15:00-16:00
Att läsa: 
Hjertström Lappalainen, J. (2015) sid. 7-14 (inledning) + 31-34 (om författarna)
Paul Feyerabend "Experter i ett fritt samhälle" sid. 275-301
Hubert & Stuart Dreyfus "Fem steg från nybörjare till expert" sid. 303-354
MC323 Seminarierum FM
tors 18/1

9-12

Föreläsning och workshop: förberedelse observation - 

Att läsa: Kap 7 Preece et al 2016 (svensk översättning)
s. 285-294 + 318-339

MA466 (green room) FM
fredag 19/1 10-12 Se schema Examensarbete i informatik POÅ
mån 22/1 13-15 Avstämning observation MC413 FM
tis 23/1 9:00-12:00 Seminarium 2: obligatorisk närvaro (diskussion sker på engelska)
Grupp 1: 9:00-10:00
Grupp 2: 10:00-11:00
Grupp 3: 11:00-12:00
Att läsa: 
Hjertström Lappalainen, J. (2015) sid. 17-18, 34-35 (om författarna)
John Dewey "Att göra en erfarenhet" sid. 63-94
Donald Schön "Att lära ut konstnärlighet genom reflektion-i-handling" sid. 344-380
MC323 seminarierum FM
ons 24/1 - 31/1 8-17 OBSERVATION i fält

Att läsa: Kap 14 Preece et al 2016 (svensk översättning) avsnitt 14.4

Handledning vid behov, enligt överenskommelse
fält KD (ev handledning)
fre 26/1 10-12 Se schema Examensarbete i informatik POÅ
tis 30/1 9-15 UNIADEN
ons 31/1 9:00-10:00 omexamination seminarium 1 MC323 KD
tors 1/2 14-17 Redovisning observation 

Att läsa: Kap 8 Preece et al 2016 (svensk översättning)
MC313 KD
fre 2/2 10-12 Se schema Examensarbete i informatik POÅ
fre 2/2 13-15

Föreläsning och ws intervju

​Att läsa: Kap 7 Preece et al 2016 (svensk översättning) 
s. 285-294 + 295-307 + 340-346

MA456 KD
mån 5/2 13-15 avstämning intervju MA466 (gröna rummet) KD
tis 6/2 14:30-15:30 omexamination seminarium 2 MC323 KD
mån-ons 5/2-7/2 8-17 INTERVJU
genomförande samt sammanställing av data

Att läsa: Kap 8 Preece et al 2016 (svensk översättning)
FÄLT
tors 8/2 8:30-11 workshop analys

Att läsa: Kap 8 + 10 Preece et al 2016 (svensk översättning)
 
MA166 KD
fre 9/2 9-11 Redovisning intervju MA176 KD
tis 13/2 12:00-15:00 Seminarium 3: obligatorisk närvaro (diskussion ges på engelska)
Grupp 1: 12:00-13:00
Grupp 2: 13:00-14:00
Grupp 3: 14:00-15:00
Att läsa: 
Hjertström Lappalainen, J. (2015) sid. 24-26, 36-37 (om författarna)
Hans-Georg Gadamer "Återerövrandet av det hermeneutiska grundproblemet" sid. 161-212
Martha Nussbaum "Emotioner och mänskliga samhällen" sid. 381-408
MC323 seminarierum KD
tis 13/2 9-11 avstämning analys, individuell uppgift MA456 KD
ons 14/2 17:00 Inlämning individuell uppgift  cambro
tors-fre 15-16/2 UTMANINGEN 2018
Kick-off 09:00
MA456 KD,JB,JL
fre 16/2 9:00-10:00 omexamination seminarium 3 MC323 FM
ons 26/2 hela dagen Öppet hus UmU -- KD

Kurslitteratur:

Hjertström Lappalainen, J. (2015). Klassiska texter om praktisk kunskap.

Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2015). Interaction Design-beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons.