Kurser i informatik, vårterminen 2018

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation

Kurs Kursmoment Kursansvarig Tidsperiod Takt

Att undersöka och utvärdera digitala miljöer, 7.5 hp

Kursplan

Torbjörn Nordström 180115-180320 Hf

Webbaserade system, 30 hp*

Kursplan

Webbaserade klienter, 7.5 hp Dan Johansson 180115-180214 N
Programvarukvalitet, 7.5 hp Thomas Ahlmark 180215-180320 N
Projektledning och projektmetodik, 7.5 hp Rikard Harr 180321-180426
Tillämpat IT-projektarbete, 7.5 hp Dan Johansson 180427-180603 N

Digitala ekosystem, 30 hp

Kursplan

Digitala plattformar, 7.5 hp Daniel Nylén 180115-180214 N
Examensarbete i informatik med inriktning mot systemvetenskap, 15 hp PO Ågren 180215-180426 N
Kvalitet i digitala ekossystem, 7.5 hp Lars Öbrand 180427-180603 N

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

Kurs Kursmoment Kursansvarig Tidsperiod Takt

IT-miljöer och digitala tjänster, 15 hp

Kursplan

Innovationsprocesser, 7.5 hp Johan Sandberg 180115-180214 N
Digital tjänsteinnovation, 7.5 hp Lars Öbrand 180215-180320 N

Projektledning och arbete i IT-projekt, 15 hp

Kursplan

Projektledning och projektmetodik, 7.5 hp Rikard Harr 180321-180426 N
Tillämpat IT-projektarbete, 7.5 hp Dan Johansson 180427-180603 N

Fördjupningskurs i informatik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer, 30 hp

Kursplan

Datacentrerat värdeskapande, 7.5 hp Lars Öbrand 180115-180214 N
Examensarbete i informatik med inritkning mot beteendevetenskap och IT-miljöer, 15 hp PO Ågren 180215-180426 N
Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp PO Ågren 180427-180603 N

Digital medieproduktion

Kurs Kursmoment Kursansvarig Tidsperiod Takt

Digital medieproduktion 2, 30 hp

Kursplan

Gestaltningsteknik, 15 hp Johan Bodén 180115-180320 N
Digital ljudredigering, 7.5 hp Joakim Lidström 180321-180426 N
Digitalt entreprenörskap och innovation, 7.5 hp Daniel Nylén 180427-180603 N

Kreativ medieproduktion 1, 30 hp

Kursplan

Framtidens digitala mediesamhälle, 7,5 hp PO Ågren 180115-180214 N
Att skapa upplevelser i digitala medier, 7.5 hp Charlotte Wiberg 180215-180320 N
Icke-linjärt och interaktivt berättande, 7.5 hp Dan Johansson 180321-180426 N
Design av crossmedia, 7.5 hp Charlotte Wiberg 180427-180603 N

Kreativ medieproduktion 2, 30 hp

Kursplan

Digitala medier: aktuella trender och perspektiv, 7.5 hp Karin Danielsson 180115-180214 N
Examensarbete i informatik med inriktning mot digital medieproduktion, 15 hp PO Ågren 180215-180426 N
Avancerad medieproduktion, 7.5 hp John Waterworth 180427-180603 N

Masterprogrammet i IT Management

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt

IT-strategi, 15 hp*

Kursplan

Mikael Söderström 180321-180603 N

Magisteruppsats i informationsvetenskap med inriktning mot IT-management, 15 hp

Kursplan

Rikard Harr 180321-180603 N

Masteruppsats i informationsvetenskap med inriktning mot IT-management I, 15 hp

Kursplan

Rikard Harr     180115-180320 N

Masteruppsats i informationsvetenskap med inriktning mot IT-management II, 30 hp

Kursplan

Rikard Harr     180115-180603 N

Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt

Sociala och interaktiva medier, 15 hp*

Kursplan

Rikard Harr 180115-180320 N

Magisteruppsats i informatik med inriktning mot människa-datorinteraktion och sociala medier, 15 hp

Kursplan

Rikard Harr 180321-180603 N

Masteruppsats i informatik med inriktning mot människa-datorinterkation och sociala medier I, 15 hp

Kursplan

Rikard Harr 180116-180321 N

Masteruppsats i informatik med inriktning mot människa-datorinterkation och sociala medier II, 30 hp

Kursplan

Rikard Harr 180115-180603 N

Kurser inom andra program

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt

Informationsteknologi för projektarbete, 7.5 hp

Idrottsvetarprogrammet

Kursplan

Lars Öbrand 180427-180603 N

eHälsotjänster och den digitala patienten, 7.5 hp

Vårdadministrativa programmet

Kursplan

Robyn Schimmer
 
180321-180426 Hf

Fristående kurser

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt

CSS-baserad webbdesign, 7.5 hp (Nätkurs)

Kursplan

Johan Bodén 180115-180320 Hf

Kandidatuppsats i Informatik, 15 hp

Kursplan

PO Ågren 180215-180425 N

Webbdesign med Javascript och Document Object Model, 7.5 hp (Nätkurs)

Kursplan

Joakim Lidström 180321-180603 Hf

Feministisk teknovetenskap, 15 hp (Nätkurs)

Kursplan

Fatemeh Moradi 180321-180603 N

Magisteruppsats i informatik, 15 hp

Kursplan

Rikard Harr 180321-180603 N

* Ges också som fristående kurs.
N=Normal (100% studietakt), Hf=Halvfart (50% studietakt)