Examensarbete i informatik vt 2017

Välkommen att läsa kursmomentet Examensarbete i informatik

Under detta moment får du tillfälle att självständigt och kritiskt fördjupa dina kunskaper inom ämnet informatik. Du väljer ett ämnesområde inom vilket du formulerar ett eller flera kunskapsproblem som du studerar och utreder med en för ämnet och problemet adekvat metod. Examensarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport som presenteras vid en studentkonferens och publiceras i Universitetsbibliotekets publiceringsdatabas Diva.

Schema

Schema för kursen

Kurslitteratur

Följande litteratur är momentövergripande. Under vissa undervisningspass kommer ytterligare litteratur att föreslås. Övrig litteratur som är nödvändig för det specifika examensarbete bestäms av studenten.

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. (Andra upplagan.) Lund: Studentlitteratur

Examination

Under momentet ska fyra delexaminationer fullföljas. Mer detaljinformation om dessa ges vid kursmomentets start.

Examination 1: Ämnesförslag
Examinationen består i att formulera sitt ämne för examensarbetet i ett skriftligt dokument.

Examination 2: Examensarbete
Examinationen består i att skriva ett examensarbete som utgör resultatet av de undersökningar och designarbeten som genomförs under kursen.

Examination 3: Presentation och diskussion
Examinationen består i att vid studentkonferensen presentera det egna examensarbetet, att vara diskutant till två examensarbeten och att delta vid övriga presentationer under konferensen.

Examination 4: Publicering
Examinationen består i göra examensarbetet publiceringsfärdigt samt att publicera examensarbetet i databasen Diva.

Länkar

Ett tips är att läsa tidigare genomförda examensarbeten i informatik. Dessa finns publicerade i UB:s publiceringsdatabas Diva. Från och med 2008 finns de i fulltextformat. Vill man läsa äldre examensarbeten går man till studentexpeditionen och lånar pappersexemplar.

Lärare

P O Ågren (kursansvarig)