Tillämpat IT-projektarbete, BIT, vt-2017

Kursmomentet avser att ge den studerande tillfälle att självständigt genomföra ett projektarbete inom IT-området. Detta innefattar val av projekt, problemformulering och avgränsning, problemlösning samt utarbetande av en skriftlig rapport. Den skriftliga rapporten försvaras i ett seminarium. Under projektarbetet ges den studerande kunskap om och insikt i aktuella frågor rörande projekthantering inom IT-området. Vi samkör en del med kursen B3 vilket innebär att vi startar kursen lite tidigare.

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
ons 22/3 10-12 Kursintro N450 LÖ/TS
tors 23/3 10-12 Introduktion till projektarbete N450 TS
mån 27/3 9-12 Genomgång av projektarbete, grupp 1
Genomgång av projektarbete, grupp 2
Genomgång av projektarbete, grupp 3
MA456 TS
13-15 Introduktion till Redmine MA366 TS
tis 28/3 10-12 Projektorganisation & projektplanering MA456 TS
fre 28/4 9-10
10-11
11-12
Handledning, grupp 1
Handledning, grupp 2
Handledning, grupp 3
MA466 TS
ons 3/5 10-12 Föreläsning, Förändringsledning MA456 TS
13-14
14-15
15-16
Handledning, grupp 1
Handledning, grupp 2
Handledning, grupp 3
MA456 TS
mån 8/5 9-10
10-11
11-12
Handledning, grupp 1
Handledning, grupp 2
Handledning, grupp 3
MA456 TS
fre 12/5 9-10
10-11
11-12
Handledning, grupp 1
Handledning, grupp 2
Handledning, grupp 3
MC413 TS
ons 17/5 10-12 Föreläsning, Inter-organisatoriska projekt MA456 TS
13-14
14-15
15-16
Handledning, grupp 1
Handledning, grupp 2
Handledning, grupp 3
MA456 TS
tis 23/5 9-10
10-11
11-12
Handledning, grupp 1
Handledning, grupp 2
Handledning, grupp 3
MC413 TS
mån 29/5 17:00 Inlämning examination 1 Cambro
tis 30/5 9-10
10-11
11-12
Redovisning, grupp 1
Redovisning, grupp 2
Redovisning, grupp 3
MA456 TS
tors 1/6 9-10 Handledning examination 2 Cambro TS
sön 4/6 23:55 Inlämning examination 2 Cambro

Kurslitteratur

Individer, grupper och ledarskap i projekt
Jansson Tomas, Ljung Lennart
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 290 s. :
ISBN: 9789144068077
Obligatorisk
 

Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
ISBN: 978-91-47-08982-6
Obligatorisk

Examination

Examinationen sker i form av en individuell inlämningsuppgift och ett grupparbete. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Lärare

Ted Saarikko