Projektledning och projektmetodik

Kursmomentet behandlar hela processen att starta och driva ett projekt från initiala problem-formuleringar, organisationsformer och projektplanering till genomförande, avslut och utvärdering av IT-projekt. Det ger även förståelse för projektmetodik, vad IT-projekt kan vara i olika sammanhang, hur de kan ledas och styras samt hur olika situationer påverkar ledarskapet i projekt. Kursen ger även en kritisk fördjupning av kunskap om olika projektorganiseringsdiskurser, för- och nackdelar med projekt som organisationsform samt olika strategier för att med projekt som organisationsform uppnå olika mål.

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
ons 22/3 10-12 Kursintroduktion N450 LÖ/TS
tors 23/3 10-12 Introduktion till projektarbete N450 TS
mån 27/3 9-12 Genomgång av gruppuppgift Ma456 TS
13-15 Introduktion till Redmine Ma366 TS
tis 28/3 10-12 Projektarbete och planering Ma456 TS
ons 29/3 10-12 Blomberg del 1 Ma456
tors 30/3 10-12 Case 1 Ma456
mån 3/4 10-12 Blomberg del 2 Ma456
tis 4/4 10-12 Case 2 Ma456
ons 5/4 10-12 Blomberg del 3 Ma456
fre 7/4 10-12 Blomberg del 4 Ma456
mån 10/4 13-15 Case 3 Ma456
tis 11/4 10-12 IT-projekt, risk & kunskap Ma456
tors 20/4 9-12 Presentation projektarbete Ma456 LÖ/TS
ons 26/4 13-15 Kursavslutning  Ma456

Kurslitteratur

Blomberg Jesper  "Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik" 
1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. : 
ISBN: 91-47-07234-2 
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album 

Gustavsson Tomas "Agil projektledning" 
2., [utök.] uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2013 : 227 s. : 
ISBN: 978-91-523-2354-0 
Obligatorisk
 

Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille "Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt"  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. : ISBN: 978-91-47-08982-6 Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt

Examination

Examinationen sker genom seminarier, individuella inlämningsuppgifter och ett grupparbete

Lärare

Lars Öbrand [lars.obrand@umu.se]