Informationsteknik och organisationsförändring

Kursen syftar till att identifiera och analysera problem i samband med förändringsarbete i organisationer som helt eller delvis bygger sin verksamhet på de möjligheter som modern informations-teknik (IT) erbjuder. Datorisering har medfört betydande förändringar i organisationer vilka blivit alltmer beroende av IT för att bedriva sin verksamhet. I sådana IT-beroende organisationer innebär förändringsarbete ett speciellt problem då man inte kan planera eller genomföra verksamhetsförändringar utan att överväga IT. Lika lite som man kan förändra eller investera i IT utan att överväga verksamhetsaspekter. Genom att tillämpa olika teoretiska modeller avser kursen att belysa olika sätt att förstå drivkraften bakom förändringar i IT-beroende organisationer. Förståelse av förändringens drivkrafter implicerar idéer om förändringsarbetet. Kursen avser även att behandla olika sätt att organisera och genomföra förändringsarbete i en IT-beroende organisation.

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
mån 16/1 10-12 Kursintro MA176 TN
tis 17/1 13-16 Organisationsbetingelser i förändring MA176
ons 18/1 9-12 Organisationsteori MA176
mån 23/1 13-16 Seminarium 1 (Obl.) MA176
ons 25/1 13-15 Aktivitetsteori MA176
mån 30/1 13-16 Seminarium 2 (Obl.) MA176
ons 1/2 13-16 ANT MA176
mån 6/2 13-16 Seminarium 3 (Obl.) (Inställd) MA176
ons 8/2 13-15 "Agency" MA176
tor 9/2 9-12 Seminarium 3 (Obl.) MA166
mån 13/2 13-16 Seminarium 4 (Obl.) MA176
ons 15/2 Kursavslutning Cambro

Kurslitteratur

Spinuzzi, C., 2008. Network, Cambridge University Press.

Övriga artiklar och annat relevant material kommer att presenteras närmare kursstart. 

Lärare

Torbjörn Nordström