Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp

Kursmomentet behandlar framtidens IT-miljöer. Under kursmomentet behandlas tre övergripande företeelser: den beredskap som är nödvändig för att möta framtidens IT-miljöer, hur framtidens IT-miljöer kan studeras med hjälp av några centrala metoder för framtidsstudier och hur framtidsvisioner om IT-miljöer i samhället kritiskt kan granskas och problematiseras.

Schema

Schema för kursen.

Kurslitteratur

Adenling, Elinor och Olsson, Johanna (2011). ”Erfarenheter av portoliometodiken inom nätutbildning – kritiska reflektioner och ’halleluleja moments’.” Högre utbildning, vol 1, nr 2, s 77-88. Fritt tillgänglig.

Lundahl, Ulf och Skärvad, Per-Hugo (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 24. (Tillhandahålles av institutio­nen.)

Lundblad, Niklas (2000). Fönster mot framti­den. Då, nu och sedan – framtidsforskarnas bild av framtiden. Uppsala: Uppsala Publishing House. Kapitel 1. (Tillhandahålles av institutio­nen.)

Examination

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter samt en gruppuppgift. Mer detaljerad information lämnas vid kursstart. 

Lärare

P O Ågren och Annakarin Nyberg