Innovationsprocesser

I detta kursmoment introduceras och analyseras centrala företeelser och begrepp inom området innovationsprocesser. Momentet behandlar särskilt den rörelse som benämns öppen innovation där slutna innovationsprocesser jämförs med öppna inno­vations­pro­cesser. Under momentet fokuseras utöver teoretiska beskriv­ningar även empiriska stu­dier av innovationsprocesser. Dessutom behandlas innova­tions­processer med avse­ende på metodutveckling för innovation.

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
mån 16/1 10-12 Kursintroduktion + Föreläsning tema 1

Ma156

tis 17/1 10-12 Föreläsning tema 1 Ma146
tors 19/1 09-15 Workshop tema 1 MC323
mån 23/1 10-12 Föreläsning tema 2 Ma456
tis 24/1 10-12 Föreläsning tema 2 Ma456
tors 26/1 09-13 Workshop tema 2 Ma406
mån 30/1 10-12 Föreläsning tema 3 Ma456
tis 31/1 10-12 Föreläsning tema 3 Ma456
tors 2/2 9-15 Workshop tema 3 Ma456
mån 6/2 10-12 Föreläsning tema 4 Ma456
tis 7/2 10-12 Föreläsning tema 4 Ma456
tors 9/2 9-15 Workshop tema 4 MC323
ons 15/2 13-15 Kursavslutning Ma456

Kurslitteratur

Lakemond, Nichollette & Tell, Fredrik (2016) (red). Öppen innovation - i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Obligatorisk.

Chesbrough, Henry (2012). Open Innovation. Where We've Been and Where We're Going. Research Technology Management, July-August 2012. Obligatorisk.

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Examination

Grupparbeten 

Individuella inlämningsuppgifter

Lärare

Lars Öbrand [lars.obrand@umu.se]

Johan Sandberg [johan.sandberg@umu.se]