Digital tjänsteinnovation

Under momentet introduceras kunskaper om tjänsteutveckling i digitala miljöer. Momentets fokus är att utveckla färdigheter för att skapa digitala tjänster. Dessutom testas och utvärderas metoder för digital tjänsteinnnovation genom att i projektform utveckla digitala tjänster. I kursmomentet ingår även att tillämpa affärsmodeller för digitala tjänster.

Preliminärt schema

Preliminärt schema

Kurslitteratur

Kristensson, Per, Gustafsson, Anders & Witell, Lars (2014). Tjänsteinnovation. Lund: Studentlitteratur.

Lucas, Henry C. Jr & Goh, Jie Mein (2009). Disruptive technology: How Kodak missed the digital photography revolution. Journal of Strategic Information Systems,

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Examination

Individuella inlämningsuppgifter och grupparbete

Lärare

Daniel Nylén