Webbaserade klienter, 7.5 HP

Kursmomentet behandlar principer och metoder för webbutveckling på klientsidan. Vikt läggs vid att ge insikt i hur man skapar moderna, tillgängliga och funktionella webbsidor, genom att tillämpa olika tekniker för struktur, form och dynamik. Mer specifikt används moderna standarder för HTML, CSS och JavaScript. Momentet behandlar design av klienter som kan konsumera befintliga webbtjänster på ett för användaren tillfredsställande sätt. Vidare betonas viktiga aspekter för produktionssättningen av den webbaserade klienten, exempelvis kodanalys och kodkomprimering.

Schema

OBS! Schemaändring: Workshops i helgrupp på förmiddagar vecka 5 p g a decimerad klass under denna vecka. Inga workshops på em således.

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
mån 16/1 10-12 Kursintroduktion samt introduktion till webbteknik MC313 DJ
Självstudier: http://www.internetmuseum.se/museumtagg/milstolpar/ Cambro
tis 17/1 10-12 Föreläsning: HTML MC313 DJ
tors 19/1 10-12 Workshop 1: HTML (grupp 1) MA376 DJ
13-15 Workshop 1: HTML (grupp 2) MA376 DJ
mån 23/1 10-12 Föreläsning: CSS, mobilitet och responsiv webbdesign MC313 DJ
tis 24/1 13-15 Workshop 2: CSS (grupp 2) MA376 DJ
15-17 Workshop 2: CSS (grupp 1) MA376 DJ
ons 25/1 E-föreläsning: Positionering Cambro
tors 26/1 10-12 Workshop 3: Responsiv webbdesign (grupp 1) MA376 DJ
13-15 Workshop 3: Responsiv webbdesign (grupp 2) MA376 DJ
mån 30/1 10-12 Föreläsning 3: JavaScript MC313 DJ
tis 31/1 10-12 Workshop 4: Grundläggande JavaScript (helklass) MA376 DJ
tors 2/2 10-12 Workshop 5: Formulär och validering (helklass) MA376 DJ
mån 6/2 10-12 Föreläsning 4: jQuery och JSON MC313 DJ
13-15 Workshop 6: jQuery och JSON (grupp 2) MA376 DJ
15-17 Workshop 6: jQuery och JSON (grupp 1) MA376 DJ
tis 7/2 13-15 Workshop 7: jQuery och JSON (grupp 1) MA376 DJ
15-17 Workshop 7: jQuery och JSON (grupp 2) MA376 DJ
tors 9/2 13-15 Handledning (grupp 1 - grupp 2 i mån av plats) MA376 DJ
15-17 Handledning (grupp 2 - grupp 1 i mån av plats) MA376 DJ
mån 13/2 13-15 Handledning MA376 DJ
tis 14/2 13-15 Handledning MA376 DJ
ons 15/2 23-00 Deadline: Examinationsuppgifter

Kurslitteratur

Duckett Jon 
Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set 
John Wiley & Sons : 2014 : s. : 
ISBN: 9781119038634 

Examination

Deadline för Examinationsuppgifter är kl 23:55 den 15/2.

Lärare

Dan Johansson, universitetslektor