Tillämpat IT-projektarbete SVP, vt 2017

Kursmomentet avser att ge förståelse för och praktisk kunskap i hur informationsteknologi kan användas för att stödja människor som bedriver processinriktat arbete, exempelvis i projektform. Detta görs med utgångspunkt i gruppers och individers sätta att arbeta. Kursen lägger stor vikt vid de frågor av sociologisk, socialpsykologisk och pedagogisk karaktär som aktualiseras i samband med processinriktat arbete, exempelvis gällande konflikter, individuella olikheter, ledarskap, och olika inlärningsstilar och preferenser i arbetssätt. Vidare avser momentet att ge studenten tillfälle att självständigt genomföra ett projektarbete inom IT-området. Detta innefattar val av projekt, problemformulering och avgränsning, problemlösning samt utarbetande av en skriftlig rapport.

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Litteratur Lokal Lärare
Fre 28/4 9-12

Kursintroduktion, presentation av projektarbetet samt föreläsning ”Introduktion till projektarbete”

MC413 JS
Tis 2/5 10-15

Föreläsning och workshop

”Agil projektledning”
Gustavsson, kapitel 1-5 MC413 JS
Tor 4/5 10-15

Föreläsning och workshop

”Agil projektledning”

Gustavsson

kapitel 6-10
MC413 JS
Fre 5/5

10-11

11-12

13-14

Handledning, grupp 1

Handledning, grupp 2

Handledning, grupp 3
F419 JS
Mån 8/5 10-15

Föreläsning och workshop

”Kravspecifikationer och IT-användning”
MC413 JS
Tis 9/5 10-15 Seminarium Jansson och Ljung, kapitel 1-4 MA136 JS
Fre 12/5

10-11

11-12

13-14

Handledning, grupp 1

Handledning, grupp 2

Handledning, grupp 3
F419
Tis 16/5 10-12 Gästföreläsning MA456
Ons 17/5 9-12 Seminarium Jansson och Ljung, kapitel 5-8 MC313 JS
Tor 18/5 10-12 Utvärderingsdag för Systemvetenskapliga programmet MA176 GL
Fre 19/5

10-10:30

10:30-11

11-11:30

Handledning, grupp 1    

   

Handledning, grupp 2

       

Handledning, grupp 3
F419 JS
Ons 24/5 9-12 Seminarium Jansson och Ljung, kapitel 9-11 MA456 JS
Mån 29/5 9:30-12 Presentation av projektarbetet MA456 JS
Ons 31/5 10-11 Handledning individuella uppgifter MC413 JS
Fre 2/6 23:55 Deadline inlämning av individuella uppgifter Cambro

Kurslitteratur

Individer, grupper och ledarskap i projekt
Jansson Tomas, Ljung Lennart
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 290 s. :
ISBN: 9789144068077
Obligatorisk
 

Gustavsson, Tomas. 2013. Agil projektledning. 2. [utök.] uppl. Stockholm: Sanoma utbildning. ISBN: 978-91-523-2354-0

Examination

Examinationen sker i form av en individuell inlämningsuppgift och ett grupparbete. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Lärare

Johan Sandberg