Programvarukvalitet T4

Detta kursmoment läses av studenter på termin 4 på systemvetarprogrammet.

Preliminärt schema

Schemaändring 2017-03-06: föreläsning 5 har flyttats till fredag 31/3 i förmån för nyinsatt gästföreläsning den 3/4.

2017-04-21: schemaändring, nyinsatt handledningspass den 25/4 samt att stora delar av handledningspasset den 27 kommer att behöva utgå p.g.a. lärarens deltagande i uppsatskonferensen.

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
tors 23/3 8-11 Kursintro + Föreläsning 1 MC313 GL
fre 24/3 10-12 Föreläsning 2 MC313 GL
mån 27/3 8-10 Workshop 1 (grupp 1) MA376 GL
10-12 Workshop 1 (grupp 2) MA376 GL
tis 28/3 10-12 Föreläsning 3 MC313 GL
ons 29/3 10-12 Föreläsning 4 MC313 GL
tors 30/3 8-10 Workshop 2 (grupp 2) MA376 GL
10-12 Workshop 2 (grupp 1) MA376 GL
fre 31/3 10-12 Föreläsning 5 MC313 GL
mån 3/4 10-12 Gästföreläsning MC313 ITS
tis 4/4 8-10 Case-seminarium (grupp 1) MC323SEM GL
10-12 Case-seminarium (grupp 2) MC323SEM
tors 6/4 10-12 Föreläsning 6 MC313 GL
mån 10/4 10-12 Föreläsning 7 MC413 GL
tis 11/4 9-12 Handledning MA376 GL
ons 19/4 9-12 Handledning MA376 GL
mån 24/4 9-12 Handledning MA376 GL
tis 25/4 9-12 Handledning MA376 GL
ons 26/4 8-10

Gruppredovisningar - obligatorisk närvaro

8.15 - 8.45 - Grupp 1

8.45 - 9.15 - Grupp 2

9.15 - 9.45 - Grupp 3

MA376 GL
tors 27/4 Handledning utgår!

Kurslitteratur


Myers, G.J., Sandler, C. & Badgett, T. (2012). The art of software testing. (3:e utg) Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons.
(Finns tillgänglig i elektronisk form via Universitetsbiblioteket. Observera att den är felaktigt märkt som 2:a utgåvan)

Langr, J., Hunt, A. & Thomas, D. (2015), Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit. Dallas: Pragmatic Bookshelf.

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Lärare

Göran Landgren