Implementation av system- och användargränssnitt, 7.5 hp

Välkommen till kurssidan för Implementation av system- och användargränssnitt, 7.5 hp! Här hittar du framför allt schema och kurslitteratur. Övrig information kring kursen hanteras via Cambro.

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
Tor 16/2 9-11 Kursintro Ub336 AL
Fre 17/2 10-12 Workshop, Grupp 1 MA376 AL
13-15 Workshop, Grupp 2 MA376 AL
tis 21/2 9-11 Föreläsning NA326 AL
ons 22/2 10-12 Workshop, Grupp 2 MA376 AL
ons 13-15 Workshop, Grupp 1 MA376 AL
fre 24/2 10-12 Workshop, Grupp 1 MA376 AL
tors 24/2 13-15 Workshop, Grupp 2 MA376 AL
tis 28/2 13-15 Föreläsning: Översikt av Angular Ub334 AL
ons 1/3 10-12 [Flyttas till torsdag pga av vård av barn]:Workshop: Angular, Grupp 2 MA376 AL
13-15 [Flyttas till torsdag pga av vård av barn]:Workshop: Angular, Grupp 1 MA376 AL
tor 2/3 10-12 Workshop: Angular, Grupp 2 MA376 AL
13-15 Workshop: Angular, Grupp 1 MA376 AL
fre 3/3 9-12 Handledning MA376 AL
mån 6/3 10-12 Föreläsning Ub334 AL
tis 7/3 8-10 Handledning MA376 AL
mån 13/3 9-12 Handledning MA376 AL
tis 14/3 10-12 Handledning MA376 AL
ons 15/3 9-12, 13-15 Handledning MA376 AL
tor 16/3 12.30-14.30 Handledning MA376
fre 17/3 9-12 [Obs! Flyttad till måndag] Handledning MA376 AL
mån 20/3 8-11 Handledning MA376 AL

Kurslitteratur

Holmes Simon 
Getting MEAN with Mongo, Express, Angular, and Node 
Manning Publications : 2015 : 
Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Lärare

Andreas Lund (AL) alund@informatik.umu.se