Att undersöka och utvärdera digitala miljöer

Kursen behandlar produktion av vetenskaplig kunskap inom informatikämnet. Utifrån några aktuella forskningsområden studeras kvalitativ, kvantitativ och experimentell ansats till vetenskapliga studier. Ansatsernas skillnader och likheter studeras med avseende på centrala delar i forskningsprocessen som exempelvis ämnesval, problemformulering, begreppsdefinitioner, kunskapsprodukt, val av datainsamlings- och analysmetoder samt redovisning av resultat. Under kursen behandlas även paradigmbegreppet och olika forskningsetiska frågor.

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
Ti 17/1 8-10 Kursintroduktion MA156 TN
tors 19/1 10-12 Utvärdering, forskning, vetenskap MA156 TN
fre 20/1 8-10 Kunskap och sanning MA156 TN
tors 26/1 13-15 Kvalitativ forskning MA156 TN
fre 27/1 8-10 Utforming av studier MA166 TN
tors 2/2 13-15 Workshop: Experiment MA156 TN, DJ
tors 9/2 13-16 Datainsamlingsmetoder, dokumentation MA156 TN
fre 10/2 9-12 Workshop: Enkäter MA156 TN, DJ
tors 16/2 9-12 Workshop: Intervjuer MA156 TN, DJ
tors 23/2 9-12 Workshop: Observationsstudier MA156 TN, DJ
tors 2/3 10-12 Dataanalys MA156 TN
fre 3/3 13-15 Rapportering av resultat MA156 TN
tors 9/3 9-12 Att tänka kritiskt och etiskt MA156 TN
tors 16/3 9-12 Handledning MA156 TN, DJ
tis 21/3 9-12 Redovisning, kursavslutning MA156 TN, DJ

Kurslitteratur

Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok
Eriksson Lars Torsten, Hultman Jens
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 211 s. :
ISBN: 9789147114382

Kvalitativ forskning från start till mål
Yin Robert K., Retzlaff Joachim
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 324 s. :
ISBN: 978-91-44-07830-4

Material som tillhandahålles via institutionen

Lärare

Torbjörn Nordström, kursansvarig
Dan Johansson