Digitalt entreprenörskap och innovation

Hej och välkommen till momentet Digitalt Entreprenörskap och innovation, våren 2017.

Schema: Digitalt entreprenörskap och innovation, våren 2017.


Annakarin - kursansvarig lärare (aknyberg@informatik.umu.se)

Beskrivning av momentet:
Under kursmomentet studeras digitalt entreprenörskap och innovation teoretiskt, empiriskt samt genom ett praktiskt designarbete. Under momentet hanteras fyra övergripande perspektiv på digitalt entreprenörskap och innovation: ett samhällsperspektiv som behandlar betydelsen av digitalisering med avseende på förändrade förutsättningar för entreprenörskap och innovation, ett organisationsperspektiv som behandlar tjänste- och produktföretags förutsättningar för utveckling av tjänstebaserade erbjudanden, ett individperspektiv med avseende på konsumenters betydelse för digitalt entreprenörskap och innovation, samt ett designperspektiv som behandlar utformning av en digital medieproduktion med tillhörande affärskoncept. Under momentet introduceras portfolio som dokumentationsform för aktörer verksamma inom digital medieproduktion.

Kurslitteratur

Anders Gustafsson , Per Kristensson , Lars Witell 
Tjänsteinnovation
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 158 s. : 
ISBN: 9789144095127 
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album 

Peter Ferdinand Drucker
Innovation and entrepreneurship
Utgiven: 201510
ISBN10: 1138168343
ISBN13: 9781138168343

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Lärare

Annakarin Nyberg, Daniel Nylén, Philip Callissendorf