Digital ljudredigering, våren 2017

Välkomna till kursmomentet Digital ljudredigering. I detta kursmoment introduceras digital ljudredigering som kunskapsområde och profession. Kursmomentet fokuserar på färdigheter i mikrofonteknik, inspelningsteknik, import, export och ljudredigering. Teoretiska och metodologiska frågeställningar kring ljudberättande hanteras, varmed begrepp och ramverk för analys och förståelse av sambandet mellan auditiva och visuella gestaltningar i digitala medier introduceras. Vidare behandlar kursmomentet upphovsrättsliga frågor relaterade till digital ljudredigering.

Under momentet kommer vi att fördjupa oss i ämnet ljud och arbeta med frågor som:

  • Vad är ljud egentligen?
  • Hur utformas en god planering som förberedelse för ljudinspelning?
  • Hur spelas ljud in och vilka fallgropar finns det?
  • Hur redigeras ljud för att det ska låta bra?
  • Hur används ljud och vilken betydelse har det för berättandet?
  • Vilka regler finns för upphovsrätt och vilka följder får dessa?

Vidare kommer vi att arbeta med hela arbetsprocessen för att genomföra en ljudproduktion: planering, inspelning, redigering och leverans av färdiga ljudfiler. Vi kommer också att diskutera vilket ansvar vi har som kreatörer och vilken kraft ljud kan ha för att påverka människor och förstärka ett budskap.

Schema

Vecka Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
12 ons 22/3 13-15 Kursintroduktion
Föreläsning: Ljudberättande (artiklar)
MC313 JL
tors 23/3 13-15 Föreläsning och övning: Ljudets kraft – budskap och påverkan (artiklar) MC413 JL
fre 24/3 E-lektion: Vad är ljud? (kap 1–3) Cambro JL
13 mån 27/3 13-15 Föreläsning: Postproduktion (kap 10–12) MC313 JL
tis 28/3 10-12 Workshop 1: Klippning Grupp 1 (kap 13)

Introduktion till mediaservern
MA336 JL
13-15 Workshop 1: Klippning Grupp 2 (kap 13)

Introduktion till mediaservern
MA336 JL
ons 29/3 9-16 Eget arbete: Klippning av material från Workshop 1 MA336/MA476
tors 30/3 10-12 Workshop 2: Mixning Grupp 2 (kap 17) MA336 JL
13-15 Workshop 2: Mixning Grupp 1 (kap 17) MA336 JL
fre 31/3 17:00 Inlämning: Individuell examinationsuppgift 1 Cambro
14 tis 4/4 9-16 Seminarium: Gruppsamtal kring examinationsuppgift 1

Seminariegrupper och tider finns i Cambro
MA382 JL
ons 5/4 13-16 Föreläsning: Ljuddesign och upphovsrätt (kap 9, 14–16) MC413 JL
tor 6/4 10-12 Workshop 3: Ljuddesign Grupp 1 MA336 JL
13-15 Workshop 3: Ljuddesign Grupp 2 MA336 JL
fre 7/4 9-12 Projekt: Festivaltips

Gemensam introduktion i MA476
MA336/MA476 JL
15 mån 10/4 13-15 Föreläsning och förevisning: Inspelningsteknik (kap 6 - 8) MC413 JL
15-17 Handledning
Tema: Ljudredigering
MA336/MA382 JL
tis 11/4 9-17 Projekt: Inspelning Grupp 1

Gemensam introduktion i MA382
MA382/MA336 JL
ons 12/4 9-17 Projekt: Inspelning Grupp 2

Gemensam introduktion i MA382
MA382/MA336 JL
16 tis 18/4 13-15 Föreläsning: Preproduktion (kap 4–5) MC413 JL
17:00 Inlämning: Individuell examinationsuppgift 2 Cambro
ons 19/4 13-16 Projektavstämning: Gruppuppgift
Anmälan i Cambro
MA382 JL
tors 20/4 10-12 Handledning
Tema: Inspelning
MA336/MA382 JL
fre 21/4 17:00 Inlämning: Individuell examinationsuppgift VG-grundande Cambro
17 tis 25/4 10-12 Handledning
Tema: Leverans
MA336/MA382 JL
ons 26/4 10-12 Redovisning: Gruppuppgift MA456 JL
tors 27/4 17:00 Inlämning: Gruppuppgift Cambro

Kurslitteratur

Jay Rose (2015). Producing Great Sound for Film & Video, 4th ed (kap 9 finns på nätet, adress och anvisningar för åtkomst finns i boken).
ISBN: 978-0-415-72207-0 (pbk).

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen)

Examination

Examinationen består av fyra examinationsuppgifter, varav tre är individuella och en utförs i grupp. För att uppnå betyget godkänd på momentet krävs att de individuella uppgifterna 1 och 2, samt gruppuppgiften är avklarade. För betyget väl godkänd krävs även att den VG-grundande uppgiften är avklarad.

Inlämning av uppgifter sker via Cambro. Där finner ni också uppgiftsbeskrivningar och eventuellt material ni behöver.

Joakim Lidström

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetsadjunkt

personbild

Verksam vid:

Informatik

Roller:

Webbansvarig
Arbetsmiljöombud

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

MIT-huset, Campustorget 5, B461

Tel:

+46 90 786 58 55

E-postadress:

joakim.lidstrom@umu.seE-post 1

joakim.lidstrom@informatik.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync


Sidansvarig: Tina Lundmark

Utskriftsversion