Icke-linjärt och interaktivt berättande - vt-2017

Kursmomentet bygger vidare på tidigare resonemang om användarupplevelse. Kursmomentet behandlar icke-linjärt och interaktivt berättande med fokus på att analysera digitala mediers egenskaper och kvalitet (webb, spel, osv.), med särskild tonvikt på digitala spel. Hur individer och grupper inkluderas eller exkluderas genom design, är av särskild betydelse och fokus. Momentet presenterar en teoretisk grund för begreppet storytelling (berättande), där digitalt berättande är ett pedagogiskt koncept inom vilket arvet från den muntliga berättartraditionen möter den nya digitala tekniken.

Preliminärt schema - notera att schemat kan komma att ändras inför momentstart, men att vi siktar på att förändra så lite som möjligt och helst inget alls

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
ons 22/3 10-12 Kursintro + gruppindelning (så var på plats)
Föreläsning Unit 1: Core Concepts (Salen & Zimmerman)
MC413 DJ, JL
13-15 Gästföreläsning Mattias Johnsson, Cassius Creative, Järnringen MC413 MJ
15-17 Grupparbete: Förberedelse handledning
tors 23/3 10-12 Handledning grupparbete (leverabler: första utkast, tidsplan, omvärldsanalys)
Grupp 1: 10:00-10:30
Grupp 2: 10:30-11:00
Grupp 3: 11:00-11:30
Grupp 4: 11:30-12:00
MA378 MJ, DJ, JL
fre 24/3 8-17 Grupparbete
mån 27/3 13-15

Föreläsning: Spelupplevelse och berättande

Kedfors & Berg (2014) Spel som berättande medium: att kartlägga narrativets utveckling inom TV-spel (kandidatuppsats)

Calleja, G. (2013). Narrative Involvement in Digital Games. In Conference proceedings from Foundations of Digital Games. Chania, Crete, Greece.

MC413 DJ
tis 28/3 Grupparbete
ons 29/3 9-12 Brädspelsworkshop MC413 DJ, JL
tors 30/3 13-15 Föreläsning Unit 2: Rules (Salen & Zimmerman) MC413 DJ
fre 31/3 10-12 Handledning (leverabler: skiss, moodboard, karaktärer)
Grupp 1: 10:00-10:30
Grupp 2: 10:30-11:00
Grupp 3: 11:00-11:30
Grupp 4: 11:30-12:00
MA378 MJ, DJ, JL
mån 3/4 Grupparbete
tis 4/4 10-12 Föreläsning Utvärdering och prototypskapande

Litteratur:

Boller, S (2013-06-19) Learning Game Design series, part 1: Play and evaluate games, tillgänglig via: <http://www.theknowledgeguru.com/play-and-evaluate-games/> (2016-01-11)

Compton: Game evaluation sheet (2016-01-11)

Ekbäck, Johansson, Mörtsell (2015) Skulle du spela vidare? En analys av narrativ och spelmekanik i episodiska spel (kandidatuppsats).

Greenwood-Ericksen, A., Preisz, E. & Stafford, S. (2010) Usability Breakthroughts: Four techniques to improve your game, Gamasutra, tillgänglig via:<http://www.gamasutra.com/view/feature/6130/usability_breakthroughs_four_.php> (2016-01-11)

Hamari, J., & Eranti, V. (2011). Framework for designing and evaluating game achievements. Proc. DiGRA 2011: Think Design Play, 115(115), 122-134.

MC413 DJ, EJ, LM
13-17 Utvärdering av prototyp och sammanställning av data
ons 5/4 8-17 Utvärdering av prototyp och sammanställning av data
tors 6/4 10-12 Föreläsning Unit 3 Play MC413 DJ
13-17 Utvärdering av prototyp och sammanställning av data
fre 7/4 8-17 Grupparbete
mån 10/4 9-12 Handledning (leverabler: prototyp 1, utvärderingsresultat)
Grupp 1: 9:00-9:40
Grupp 2: 9:40-10:20
Grupp 3: 10:20-11:00
Grupp 4: 11:00-11:40
MA378 MJ, DJ, JL
tis 11/4 13-16 Seminarium: Spel och kultur

Obligatorisk närvaro
Seminariegrupp A: 13:00-14:00
Seminariegrupp B: 14:00-15:00
Seminariegrupp C: 15:00-16:00

Litteratur: 
Kap. 29-33 (Salen & Zimmerman)

Alhabash, S., & Wise, K. (2015). Playing their game: Changing stereotypes of Palestinians and Israelis through videogame play. new media & society, 17(8), 1358-1376.

Valfri artikel från ADA: Journal of gender, new media & technology, Issue 2: feminist game studies <http://adanewmedia.org/category/issue-no-2/>
 
MA378 JL
ons 12/4 8-17 Grupparbete
tors-mån 13-17/4 Påsk
tis 18/4 10-12 Handledning (projektdokumentation)
Grupp 1: 10:00-10:30
Grupp 2: 10:30-11:00
Grupp 3: 11:00-11:30
Grupp 4: 11:30-12:00
MA378 MJ, DJ, JL
Individuell uppgift lämnas in! Cambro
ons-fre 19-21/4 Utvärdering prototyp 2, pitchmaterial/presentationsmaterial skapas
mån 24/4 9-12 Handledning (leverabler: prototyp 2 visas upp, (utkast av) pitchmaterial presenteras, USP)
Grupp 1: 9:00-9:40
Grupp 2: 9:40-10:20
Grupp 3: 10:20-11:00
Grupp 4: 11:00-11:40
MA456 MJ, DJ, JL
13-17 Presentationsmaterial och dokumentation
tis 25/4 08:00 Material grupparbete lämnas in! Cambro + till opponentgrupp
8-12 Inläsning av presentationsmaterial
13-17 Redovisning och opponering
obligatorisk närvaro
MC413 DJ, JL
ons 26/4 13-17 Gästföreläsning och pitch
obligatorisk närvaro
MC313 DJ, JL, MJ, externa gäster

Kurslitteratur

Salen, Katie & Zimmerman, Eric (2004) Rules of play: game design fundamentals, Cambridge, Mass : London : MIT

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen). Artiklar till respektive föreläsning, se schema.

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter, seminarier och genomförande av gruppuppgift. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 

Lärare

Kursansvarig lärare: Dan Johansson
Lärare: Joakim Lidström
Extern lärare: Mattias Johnsson
Gästföreläsare: Emma Jonsson, Lisa Mörtsell