Design av Crossmedia - kreativ medieproduktion 1

Momentet behandlar mediedesign ur ett konvergensperspektiv. Syftet är att skapa förståelse för hur olika typer av teknologier och medier kan kombineras i skapandet av en övergripande helhetsstrategi vid medieproduktion. Momentet inkluderar teoretiska utgångspunkter gällande kreativitet, analys och design av medieproduktioner där innehåll förmedlas via olika plattformar. Vidare introducerar kursmomentet till resonemang om de möjligheter till lärande och medskapande som tekniken kan innebära, genom grundläggande kunskaper om relationen mellan crossmediala produktioner och transmedialt berättande.

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
fre 28/4 10-12 Kursintro MC313 AL/DN
tis 2/5 9-12 Workshop MC313 AL/DN
ons 3/5 13-16 Handledning/avstämning gruppuppgift MC313 AL
fre 5/5 9-11 Föreläsning: Grundläggande begrepp och exempel  MC313 AL
tis
 
9/5 9-12 Föreläsning: Att analysera transmedia MC313 DN
ons
 
10/5 13-16 Handledning MC313 AL
fre 12/5 9-12 Studentlett seminarium 1* MC313 DN
tis 16/5 9-12 Handledning MC313 DN
ons 17/5 13-16 Föreläsning: Designprinciper för transmedia MC313 AL/DN
16-17 Programutvärdering MC313 KDÖ
fre 19/5 9-12 Studentlett seminarium 2* MC313 DN
ons 24/5 13-16 Handledning MC313 AL
fre 26/5 9-12 Redovisning av gruppuppgift MC313 AL
tis 30/5 9-11 Handledning Individuella uppgifter MC313 AL
ons 31/5 13-15 Handledning Individuella uppgifter Andreas tjänsterum AL
fre 2/6 17:00 Inlämning Individuella uppgifter Cambro

Kurslitteratur

Pope, R. (2005). Creativity: Theory, history, practice. Psychology Press.

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag av tidsskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen) - se schema

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter, seminarier och genomförande av gruppuppgift. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Lärare

Andreas Lund
Daniel Nylén