Digitala medier: aktuella trender och perspektiv - vt 2017

Under momentet behandlas kvalitativa forskningsmetoder där studenternas förmåga att genomföra datainsamling, bearbetning och analys fördjupas. Med fokus på den praktiska kunskapens teori, utforskas rådande normer och tillvägagångssätt, huvudsakligen inom digital medieproduktion. Med utgångspunkt i ett empiriskt insamlat material, prövas förmågan att reflektera över och konstruktivt kritisera studerad praktik. Momentet behandlar även forskningsetiska frågor.

Välkomna

Föreläsare:
Karin Danielsson (kursansvarig)
Fatemeh Moradi

Notera att föreläsningar, workshops och seminarier kan komma att ges på engelska

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal lärare
mån 16/1 9-12

Kursintroduktion
Föreläsning, instruktioner examinationsuppgifter, gruppindelning
Att läsa: 
Nikku, N. (2013). Uppsatsetik – om etisk problematik i studenters självständiga arbeten. Högre utbildning, 3(2), 103-116 

MA456 KD, FM
ons 18/1 9:00-12:00 Seminarium 1: obligatorisk närvaro 
Grupp 1: 9:00-10:00
Grupp 2: 10:00-11:00
Grupp 3: 11:00-12:00
Att läsa: 
Hjertström Lappalainen, J. (2015) sid. 7-14 (inledning) + 31-34 (om författarna)
Paul Feyerabend "Experter i ett fritt samhälle" sid. 275-301
Hubert & Stuart Dreyfus "Fem steg från nybörjare till expert" sid. 303-354
MC323SEM KD
tors 19/1

8:30-11:00

Föreläsning och workshop: förberedelse intervju 
Läsa inför ws:
Kap 7 Preece et al 2015 (s. 226-243)

MA456 KD (FM)
fredag 20/1 10-12 Se schema Examensarbete i informatik
fre-tors 20-25/1 8-17 INTERVJU: 
genomförande och transkribering, sammanställning av intervju (Kap 8 Preece et al 2015, s. 291-299)
Fält --
tis 24/1 9:00-12:00 Seminarium 2: obligatorisk närvaro (diskussion sker på engelska)
Grupp 1: 9:00-10:00
Grupp 2: 10:00-11:00
Grupp 3: 11:00-12:00
Att läsa: 
Hjertström Lappalainen, J. (2015) sid. 17-18, 34-35 (om författarna)
John Dewey "Att göra en erfarenhet" sid. 63-94
Donald Schön "Att lära ut konstnärlighet genom reflektion-i-handling" sid. 344-380
Informatiks sammanträdesrum (mitt emot studentexpeditionen) FM
tis 24/1 13-> Handledning vid behov, enligt överenskommelse, sammanställning intervju  -- FM
tors 26/1 9-12 13-16 Redovisning intevju (presentationen ges på engelska)
Tips inför presentation, se Preece et al 2015: s. 314-316
Föreläsning och workshop: förberedelse observation (diskussionen förs på engelska)
Läsa inför ws:
Kap 7 Preece et al 2015 (s. 226-232 + 252-271)
MA456 FM
fredag 27/1 10-12 Se schema Examensarbete i informatik
fre 27/1 13-15 gästföreläsning SVT MA456 --
mån-tis 30/1-7/2 8-17 OBSERVATION
genomförande samt sammanställing av data, Preece et al 2015: s. 275-279 + 291-299
FÄLT
tis 31/1 hela dagen UNIADEN
tors 2/2 8:30-10:00 Programråd DMP
tors 2/2 10:00-11:00 Omexamination seminarium 1 MC323SEM KD
tors 2/2 14-> Handledning vid behov, enligt överenskommelse, sammanställning av data (observation) -- KD
fredag 3/2 10-12 Se schema Examensarbete i informatik
fre 3/2 13:00-16:00 Seminarium 3: obligatorisk närvaro (diskussion ges på engelska)
Grupp 1: 13:00-14:00
Grupp 2: 14:00-15:00
Grupp 3: 15:00-16:00
Att läsa: 
Hjertström Lappalainen, J. (2015) sid. 24-26, 36-37 (om författarna)
Hans-Georg Gadamer "Återerövrandet av det hermeneutiska grundproblemet" sid. 161-212
Martha Nussbaum "Emotioner och mänskliga samhällen" sid. 381-408
MC323SEM FM
ons 8/2 9-12 Redovisning observation
(Tips inför presentation, se Preece et al 2015: s. 314-316)
MA456 KD
ons 8/2 13:00-14:00 Omexamination seminarium 2 MC323SEM KD
tors 9/2 8:30-11 +
14-15
Workshop: analys av data
Preece kap 8
s. 275-279; 291-300; 303-314
MA456 KD
fre-ons 10-15/2 8-17 Analys av data (intervju och observation) skrivande av individuell uppgift --
mån 13/2 9-> Handledning vid behov, enligt överenskommelse, analys av data KD
ons 15/2 9:00-10:00 Omexamination seminarium 3 MC323SEM KD
ons 15/2 17:00 Inlämning individuell uppgift  cambro
ons 22/2 hela dagen Öppet hus UmU -- KD
v.9 -- -- Nalta Kreativ (se tidigare års program och tävling här) --

Kurslitteratur:

Hjertström Lappalainen, J. (2015). Klassiska texter om praktisk kunskap.

Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2015). Interaction Design-beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons.