Informationsteknologi för projektarbete

Välkommen till kurssidan för kursen informationsteknologi för projektarbete.

Kursen avser att ge förståelse för, och praktisk kunskap i, hur informationsteknologi kan användas för att stödja människor som bedriver processinriktat arbete, exempelvis i projektform. Detta görs med utgångspunkt i organisationens, gruppers och individers sätt att arbeta. Forskningsområdena Information Systems (IS) och Computer Supported Cooperative Work (CSCW), samt projektarbete som arbetsform, ägnas härvidlag särskilt intresse. Kursen lägger stor vikt vid de frågor av sociologisk, socialpsykologisk och pedagogisk karaktär som aktualiseras samband med processinriktat arbete, exempelvis gällande konflikter, individuella olikheter, ledarskap och olika inlärningsstilar och preferenser i arbetssätt. Utifrån de teoretiska ramarna som behandlas härleds principer för design, användning och värdering av informationsteknologi för processinriktat arbete. Kursen behandlar olika former av så kallade grupprogramvaror, elektroniska konferenser samt videokonferenssystem.Kursen behandlar vad vi i vanligt språkburk kallar projektarbete. Vi gör det utifrån nedslag där perspektiv på  IT-användning och projekt i prat och praktik problematiseras, och hur användning av IT stödjer och påverkar dess struktur och dess organisering. Teorier för hur informationsteknologi kan användas och fungera i den lilla gruppens dynamik och sociologi kommer att vara en central utgångspunkt, som möjliggör en diskussion där din förmåga att värdera och kritisera tillgängliga IT-stöd och verktyg tränas och utvecklas.

Schema vt-17 (preliminärt)

Dag Datum Tid Aktivitet Rum Lärare
Fre 28/4 10-12 Kursintroduktion MA466
Tis 2/5 10-12 Digitalisering av sport management MA456
Ons 3/5 10-12

IT som verksamhetsstöd

Introduktion till grupparbete

MA176
Mån 8/5 10-12 Digitaliseringens grunder N320
Tis 9/5 13-15 Digital Tjänsteutveckling + Studentföreläsning 1 MC413
Tor 11/5 10-12 Digital Tjänsteutveckling + Studentföreläsning 2 MA456
Mån 15/5 10-12 Systemtyper + Studentföreläsning 3 MC413
Tis 16/5 10-12 Gästföreläsning Jonas Hedman, CBS "Digital transformation: FinTech and Sports" MA466
Tor 18/5 10-12 Processanalys och värdeskapande + Studentföreläsning 4 MC313
Tis 23/5 10-12 Digitalt värdeskapande + Studentföreläsning 5 MA466
Ons 24/5 9-12 Presentation av grupparbete N420
Ons 24/5 12.00 Individuella uppgifter distribueras Cambro
Sön 4/6 23.55 Deadline inlämning individuella uppgifter Cambro

Kurslitteratur

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Referenslitteratur:

Derosa, D., Lepsinger, R., (2010) Virtual Team Success- A practical guide for working and leading from a Distance. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc..

Gustavsson T. Agil projektledning. 1. uppl. Stockholm: Sanoma utbildning; 2011.

Björkholm, Tomas och Brattberg, Hans (2008). Prioritera Fokusera Leverera. Crisp. Nedladdningsbar från: http://www.crisp.se/bok-lean-agile-scrum-xp
 

Lärare

Lärare på kursen är Lars Öbrand (LÖ)