Kvalitetsarbete och standardisering inom IT-området - vt 2017

Kursmomentet behandlar kvalitet inom IT-området. Att uppnå god programkvalitet, som behandlas i moment 1, är naturligtvis fundamentalt viktigt, men dock inte alltid tillräckligt för att producerade digitala artefakter ska fungera tillfredställande i användningssituationer och bidra till att utveckla och förbättra den eller de aktiviteter som IT avser att stödja.

Preliminärt Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
fre 28/4 10-12 Kursintroduktion MA136 TN
ti 2/5 13-15 Begreppet kvalitet MC313 TN
to 4/5 13-16 D & M del 1 MC313 TN
8/5 9-12 Seminarium: Pirsig del 1 MC313 TN
ti 9/5 13-15 D & M del 2 MC313 TN
to 11/5 10-12 Standardisering: fenomenet (kap 1,2) MA146 TN
15/5 13-16 Seminarium: Pirsig del 2 MC313 TN
ti 16/5 13-15 D & M del 3 MC313 TN
to 18/5 10-12 Utvärderingsdag för det systemvetenskapliga programmet MA176 GL
to 18/5 13-15 Standardisering: Standardiserarna (kap 3-7) MC313 TN
22/5 13-16 Seminarium: Pirsig del 3 MC313 TN
ti 23/5 13-15 D & M del 4 MC313 TN
ons 24/5 10-12 Standardisering: De standardiserade (kap 8-11) MA136 TN
29/5 13-16 Seminarium Pirsig del 4 MC313 TN
ons 31/5 9-12 Tillämpat kvalitetstänkande MC313 TN
fre 2/6    -17 Inlämning av uppgifter Cambro

Kurslitteratur

Nils Brunsson , Bengt Jacobsson
Standardisering
Stockholm : Nerenius & Santérus : 1998 : 239 s. :
ISBN: 91-648-0157-8

Bo Dahlbom , Lars Mathiassen
Computers in context : the philosophy and practice of systems design
Cambridge, Mass. : Blackwell : 1993 : 306 s. :
ISBN: 1-55786-405-5 (hft)
 
Robert M Pirsig
Zen and the art of motorcycle maintenance
Toronto ;a New York ;a London : Bantam books : 1974 : 373 s. :
ISBN: 0-553-14852-4
Boken finns i många olika upplagor, även på svenska, det spelar ingen roll vilken ni har.

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Lärare


Torbjörn Nordström