CSS-baserad webbdesign - nätkurs

Välkommen att läsa kursen CSS-baserad webbdesign, 7,5 poäng, VT 2017

Kursen syftar till att den studerande skall utveckla grundläggande kunskaper om webbdesign med aktuella webbstandarder. Den behandlar inledningsvis historik och fundamentala idéer om WWW, hypertext och hypermedia då detta ger en djupare förståelse för webbdesign som aktivitet. Därefter presenteras centrala tekniker och begrepp inom webbdesign, där framförallt design och utveckling med hjälp av stil-mallar (CSS) lyfts fram och förklaras. Kursen rymmer såväl teoretiska moment som praktisk övning i framtagandet av en webbplats med hjälp av aktuella tekniker som HTML, XHTML och CSS.

Välkomstbrev och registrering

Är du antagen på kursen och har tackat ja till din studieplats så återstår det bara att du ska registrera dig på kursen. Hur du går tillväga och när registreringen är öppen kan du läsa om i välkomstbrevet.

Läs välkomstbrev

Kursens upplägg

Kursen läses helt via nätet. Detta innebär att du kommer att bedriva dina studier via den webbaserade lärmiljön Cambro. Lärmiljön använder vi till att genomföra alla för kursen nödvändiga aktiviteter, såsom inlämning och betygsrapportering av examinationer, information och diskussioner. Vi kommer med andra ord inte att ha några fysiska träffar.


För att logga in i Cambro (via länken CAS-login) måste du ha aktiverat din CAS-användare. Mer information om Cambro och CAS-användaren hittar du här. När du registrerat dig på kursen och loggat in i Cambro med din CAS-användare kommer du att se kursen "CSS-baserad webbdesign" som en valbar flik i din arbetsmiljö.

Lärmiljön i Cambro öppnar i samband med kursstart.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av nedanstående bok av Richard York. Boken är förhållandevis omfattande och kan vid en första anblick te sig aningen skrämmande för den oerfarne webbutvecklaren. Poängteras i sammanhanget bör dock att litteraturen är vald med en tanke om att även kunna fungera som framtida referens för individer som vill vidareutveckla sina CSS-kunskaper. Boken innehåller vidare en stor mängd praktiska exempel och övningar vilka tydliggör resonemang och diskussioner.

De för kursen aktuella kapitlen i kurslitteraturen är kapitel 1 till och med 14. Därutöver fungerar följande kapitel och appendix som referensmaterial. Mer detaljerade läsanvisningar finner du under under kursens olika sektioner.

Ian Pouncey , Richard York
Beginning CSS : cascading style sheets for Web design.
3rd ed. : Hoboken, N.J. : Wiley : 2011. : xxx 432 s. :
ISBN: 0-470-89152-1

Pris: ca 200-300kr beroende på återförsäljare.

Lärare

Johan Boden

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetsadjunkt

personbild

Verksam vid:

Informatik

Roller:

Webbansvarig
Företrädare för lika villkor

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

MIT-huset, Campustorget 5, F444

Tel:

+46 90 786 65 93

E-postadress:

johan.boden@umu.seE-post 2

johan.boden@informatik.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync


Sidansvarig: Tina Lundmark

Utskriftsversion