Kurser i informatik, vårterminen 2017

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation

Kurs Kursmoment Kursansvarig Tidsperiod Takt

Att undersöka och utvärdera digitala miljöer, 7.5 hp

Kursplan

Torbjörn Nordström 170116-170321 Hf

Webbaserade system, 30 hp*

Kursplan

Webbaserade klienter, 7.5 hp Dan Johansson 170116-170215 N
Implementation av system- och användargränssnitt, 7.5 hp Andreas Lund 170216-170321 N
Programvarukvalitet, 7.5 hp Göran Landgren 170322-170428 N
Tillämpat IT-projektarbete, 7.5 hp Johan Sandberg 170428-170604 N

Informatik C, kvalitetsarbete, 30 hp

Kursplan

Programvarukvalitet, 7.5 hp Göran Landgren 170116-170215 N
Examensarbete i informatik med inriktning mot systemvetenskap, 15 hp P O Ågren 170216-170427 N
Kvalitetsarbete och standardisering inom IT-området Torbjörn Nordström 170428-170604 N

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

Kurs Kursmoment Kursansvarig Tidsperiod Takt

IT-miljöer och digitala tjänster, 15 hp

Kursplan

Innovationsprocesser, 7.5 hp Lars Öbrand 170116-170215 N
Digital tjänsteinnovation, 7.5 hp Daniel Nylén 170216-170321 N

Projektledning och arbete i IT-projekt, 15 hp

Kursplan

Projektledning och projektmetodik, 7.5 hp Lars Öbrand 170322-170427 N
Tillämpat IT-projektarbete, 7.5 hp Ted Saarikko 170428-170604 N

Fördjupningskurs i informatik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer, 30 hp

Kursplan

Informationsteknik och organisationsförändring, 7.5 hp* Torbjörn Nordström 170116-170215 N
Examensarbete i informatik med inritkning mot beteendevetenskap och IT-miljöer, 15 hp P O Ågren 170216-170427 N
Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp P O Ågren 170428-170604 N

Digital medieproduktion

Kurs Kursmoment Kursansvarig Tidsperiod Takt

Digital medieproduktion 2, 30 hp

Kursplan

Gestaltningsteknik, 15 hp Johan Bodén 170116-170321 N
Digital ljudredigering, 7.5 hp Joakim Lidström 170322-170427 N
Digitalt entreprenörskap och innovation, 7.5 hp Annakarin Nyberg 170428-170604 N

Kreativ medieproduktion 1, 30 hp

Kursplan

Framtidens digitala mediesamhälle, 7,5 hp P O Ågren 170116-170215 N
Att skapa upplevelser i digitala medier, 7.5 hp John Waterworth 170216-170321 N
Icke-linjärt och interaktivt berättande, 7.5 hp Dan Johansson 170322-170427 N
Design av crossmedia, 7.5 hp Andreas Lund 170428-170604 N

Kreativ medieproduktion 2, 30 hp

Kursplan

Digitala medier: aktuella trender och perspektiv, 7.5 hp Karin Danielsson 170116-170215 N
Examensarbete i informatik med inriktning mot digital medieproduktion, 15 hp P O Ågren 170216-170427 N
Avancerad medieproduktion, 7.5 hp John Waterworth 170428-170604 N

Masterprogrammet i IT Management

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt

IT-strategi, 15 hp*

Kursplan

Jonny Holmström 170322-170604 N

Magisteruppsats i informationsvetenskap med inriktning mot IT-management, 15 hp

Kursplan

Rikard Harr 170322-170604 N

Masteruppsats i informationsvetenskap med inriktning mot IT-management I, 15 hp

Kursplan

Rikard Harr 170116-170321 N

Masteruppsats i informationsvetenskap med inriktning mot IT-management II, 30 hp

Kursplan

Rikard Harr 170116-170604 N

Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt

Sociala och interaktiva medier, 15 hp*

Kursplan

Rikard Harr 170116-170321 N

Magisteruppsats i informatik med inriktning mot människa-datorinteraktion och sociala medier, 15 hp

Kursplan

Rikard Harr 170322-170604 N

Masteruppsats i informatik med inriktning mot människa-datorinterkation och sociala medier I, 15 hp

Kursplan

Rikard Harr 170116-170321 N

Masteruppsats i informatik med inriktning mot människa-datorinterkation och sociala medier II, 30 hp

Kursplan

Rikard Harr 170116-170604 N

Kurser inom andra program

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt

Informationsteknologi för projektarbete, 7.5 hp

Idrottsvetarprogrammet

Kursplan

Lars Öbrand 170428-170604 N

Databasdesign, 7.5 hp

Statistikerprogrammet

Kursplan

Dan Johansson 170216-170321 N

eHälsotjänster och den digitala patienten, 7.5 hp

Vårdadministrativa programmet

Kursplan

Robyn Schimmer 170322-170428 Hf

Fristående kurser

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt

CSS-baserad webbdesign, 7.5 hp (Nätkurs)

Kursplan

Johan Bodén 170116-170321 Hf

Programvarukvalitet, 7.5 hp

Kursplan

- 170116-170215 N

Kandidatuppsats i Informatik, 15 hp

Kursplan

P O Ågren 170216-170427 N

Webbdesign med Javascript och Document Object Model, 7.5 hp (Nätkurs)

Kursplan

Joakim Lidström 170322-170604 Hf

Feministisk teknovetenskap, 15 hp (Nätkurs)

Kursplan

Fatemeh Moradi 170322-170604 N

Magisteruppsats i informatik, 15 hp

Kursplan

Rikard Harr 170322-170604 N

Kvalitetsarbete och standardisering inom IT-området, 7.5 hp

Kursplan

- 170428-170604 N

* Ges också som fristående kurs.
N=Normal (100% studietakt), Hf=Halvfart (50% studietakt)