Kurser i informatik, höstterminen 2018

Se ditt schema och dina kurser

För att se ditt schema och dina kurser måste du logga in på studentwebben. Har du inget Umu-ID sedan tidigare så hittar du information om hur du aktiverar det här.

Nedan följer en översyn av informatiks kursutbud. Klicka på kursplan direkt under kursens namn för att hitta kurslitteratur, förväntade studieresultat mm.

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation

Kurs Kursmoment Kursansvarig Tidsperiod Takt
Termin 1

Informationssystem, 15hp

Kursplan

Samhällets digitalisering, 7,5hp Rikard Harr 18-09-03 18-10-03 N
Informationssystem i organisationer, 7,5hp Lars Öbrand 18-10-04 18-11-05 N

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15hp

Kursplan

Systemteori och organisationsförändring, 7,5 hp Per-Olof Ågren 18-11-06 18-12-06 N
Verksamhetsmodellering, 7,5 hp Robyn Schimmer 18-12-07 19-01-20 N
Termin 3

Design av informationssystem, 30 hp

Kursplan

Programmeringens grunder, 7.5 hp Dan Johansson 18-09-03 18-10-03 N
Databasdesign, 7.5 hp Dan Johansson 18-10-04 18-11-05 N
Människa-datorinteraktion, 7.5 hp Fatemeh Moradi 18-11-06 18-12-06 N
Objektorienterad systemutveckling och systemintegration, 7.5 hp Dan Johansson 18-12-07 19-01-20 N

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

Kurs Kursmoment Kursansvarig Tidsperiod Takt
Termin 1

Informationssystem, 15hp

Kursplan

Samhällets digitalisering, 7,5 hp Per-Olof Ågren 18-09-03 18-10-03 N
Informationssystem i organisationer, 7,5hp Daniel Nyhlén 18-10-04 18-11-05 N
Termin 3

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15hp

Kursplan

Systemteori och organisationsförändring, 7.5 hp Rikard Harr 18-11-06 18-12-06 N
Verksamhetsmodellering, 7.5 hp Robyn Schimmer 18-12-07 19-01-20 N

Digital medieproduktion

Kurs Kursmoment Kursansvarig Tidsperiod Takt
Termin 1

Digital medieproduktion 1, 30hp

Kursplan

Interaktionsdesign för digitala medier, 10hp Karin Danielsson 18-09-03 18-10-16 N
Grafisk formgivning och bildredigering, 7,5hp Johan Bodén 18-10-17 18-11-21 N
Webbutveckling, 12,5hp Johan Bodén 18-11-22 19-01-20 N
Termin 3 

Digital redigering och postproduktion, 30hp

Kursplan

Digital videoredigering, 7,5hp Joakim Lidström 18-09-03 18-10-03 N
Postproduktion, visuella effekter och rörlig grafik, 7,5hp Joakim Lidström 18-10-04 18-11-05 N
Design i teori och praktik, 15hp Joakim Lidström 18-11-06 19-01-20 N

Masterprogrammet i IT Management

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt
Termin 1

Organisationsstyrning och informationssystem, 15.0 hp*

Kursplan

Lars Öbrand 18-09-03 18-11-05 N

Verksamhetsanalys och organisationsförändring
*

Kursplan

Johan Sandberg 18-11-06 19-01-20 N
Termin 3

IT-organisation, 15hp*

Kursplan

Johan Sandberg 18-09-03 18-11-05 N

Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt
Termin 1

Design för användarupplevelse, 15hp*

Kursplan

Rikard Harr 18-09-03 18-11-05 N

Prototyper för interaktion, 15hp*

Kursplan

Fatemeh Moradi 18-11-06 19-01-20 N
Termin 3

Användarforskning för interaktionsdesign, 15hp*

Kursplan

Victor Kaptelinin 18-09-03 18-11-05 N

Fristående kurser

Kurs Kursansvarig Tidsperiod Takt

Introduktion till e-Government, 7.5 hp

Kursplan

Lars Öbrand 18-09-03 18-11-05 Hf

CSS-baserad webbdesign, 7,5hp (Nätbaserad)

Kursplan

Johan Bodén 18-09-03
18-11-05
Hf

NoSQL-databaser, 7.5 hp

Kursplan

Dan Johansson 18-11-06 19-01-20 Hf

Webbdesign med Javascript och Document Object Model, 7,5hp (Nätbaserad)

Kursplan

Joakim Lidström 18-11-06 19-01-20 Hf

Webbsystem och ramverk, 7.5 hp

Kursplan

Joakim Lidström 18-11-06 19-01-20 Hf

Öppenhet på Internet, 7,5hp (Nätbaserad)

Kursplan

Mikael Wiberg 18-09-03 18-11-05 Hf

Informationssystem

Kursplan

Läses med SVP 18-09-03  18-11-05

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer

Kursplan

Läses med SVP 18-11-06 19-01-20

Fristående kurser avancerad nivå

Aktivitetsteori, 7,5 hp

Kursplan

Victor Kaptelinin 18-11-06 19-01-20 Hf

Design, innovation och ledning, 15 hp

Kursplan

- 18-11-06 19-01-20 N

* Ges också som fristående kurs.
N=Normal (100% studietakt), Hf=Halvfart (50% studietakt)

Visit our page in English for advanced level course schedules