Programmeringens grunder, 7.5 hp

Schema

2017-08-21: Schemaändring - workshop 2 är flyttad från måndag 4/9 till tisdag 5/9

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
mån 28/8 10-12 Kursintroduktion + föreläsning 1 - objektorientering MC313 GL
tis 29/8 8-10 Föreläsning 2 - datatyper och klasser MC313 GL
ons 30/8 8-10 Workshop 1 (grupp 1) MA376 GL
10-12 Workshop 2 (grupp 2) MA376 GL
tors 31/8 8-10 Föreläsning 3 - kontrollstrukturer och arrayer MC313 GL
fre 1/9 8 - 10 Föreläsning 4 - objektorienterad programmering I MA176 GL
tis 5/9 8-10 Workshop 2 (grupp 2) MA376 GE/JS
10-12 Workshop 2 (grupp 1) MA376 GE/JS
ons 6/9 10-12 Föreläsning 5 - objektorienterad programmering II MC413 GL
tors 7/9 8-10 Workshop 3 (grupp 1) MA376 GE/JS
10-12 Workshop 3 (grupp 2) MA376 GE/JS
mån 11/9 10-12 Föreläsning 6 - filhantering MC313 GL
tis 12/9 8-10 Workshop 4 (grupp 2) MA376 GE/JS
10-12 Workshop 4 (grupp 1) MA376 GE/JS
tors 14/9 10-12 Föreläsning 7 - Algoritmkonstruktion, värdebaserade datastrukturer, problemlösning och felsökning MA166 GL
fre 15/9 8-10 Workshop 5 (grupp 1) MA376 GE/JS
10-12 Workshop 5 (grupp 2) MA376 GE/JS
mån 18/9 9-12 Handledning MA376 och
MA476 (om det behövs)
GE/JS
ons 20/9 9-12 Handledning MA376 och
MA476 (om det behövs)
GE/JS
tors 21/9 10-12 Handledning MA376 och
MA476 (om det behövs)
GE/JS
mån 25/9 9-12 Handledning MA376 och
MA476 (om det behövs)
GE/JS
tis 26/9 9-12 Handledning MA376 och
MA476 (om det behövs)
GE/JS
ons 27/9 Kursmomentet avslutas

Kurslitteratur

Liang Daniel
Intro to Java Programming, Comprehensive Version, Global Edition
Pearson : 2014 :
URL: ISBN: 9781292070018
Obligatorisk

Även utgåva 9 fungerar bra

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Examination

Se Cambro!

Lärare

Göran Landren

Gunnar Erlanson
Jesper Svensson