Objektorienterad systemutveckling och systemintegration, 7.5 hp

Kursmomentet syftar till att introducera studenterna till systemutveckling med avseende på teorier, metoder, tekniker och verktyg vid analys och modellering, samt de problem och frågeställningar som kan förknippas med detta arbete. Momentet behandlar grundläggande begrepp och modeller inom objektorienterad analys och design med hjälp av Unified Modeling Language (UML), samt framtagning av kravspecifikationer och modeller med utgångspunkt i en objektorienterad ansats. Kursmomentet hanterar även utmaningar inom systemintegration där flera system sammanfogas i ett affärssystem. Här introduceras studenten i metoder för systemintegration, med fokus på tjänsteorienterade metoder.

Schema

Dag Datum Tid Aktivitet Lokal Lärare
fre 1/12 9-12 Kursintro + Föreläsning 1: introduktion till systemutveckling MC313 GL
mån 4/12 13-15 Föreläsning 2: Systemanalys MC313 GL
tis 5/12 10-12 Föreläsning 3: SOA MC313 DJ
ons 6/12 13-16 Föreläsning 4: Systemdesign MC313 GL
tors 7/12 8-12 Grupphandledningar - separat schema för detta kommer Görans arbetsrum GL
mån 11/12 10-12 Föreläsning 5: Systemutveckling, en överblick MC313 GL
ons 13/12 10-12 Föreläsning 6: SOAP- och REST-baserade webbtjänster MC313 DJ
tors 14/12 8-12 Grupphandledningar - separat schema för detta kommer Görans arbetsrum GL
mån 18/12 10-12 Föreläsning 7 - Utveckling och drift av SOA Ub335 DJ
mån 18/12 13-15 Gästföreläsning - Enterprise-arkitektur inom e-hälsoområdet ur ett IT-/IS-perspektiv (Föreläsare: Erik Vallgren, Enterprise-arkitekt, Västerbottens Läns Landsting) MC313 EV/DJ
mån 8/1 8-12 Grupphandledningar - separat schema för detta kommer Görans arbetsrum GL
tis 9/1 8-12 Grupphandledningar- separat schema för detta kommer Görans arbetsrum GL
tors 11/1

9-11

Observera tiden

Gruppredovisningar (Obligatorisk närvaro)

Alla grupper deltar i samma pass

MA456 DJ/GL

Kurslitteratur

Satzinger John W.
Introduction to systems analysis and design : an agile, iterative approach.
6th edition : Andover : Cengage Learning : 2014. : xxv, 492 pages :
ISBN: 9781473704749
Obligatorisk

Pulier, E. & Taylor, H.
Understanding enterprise SOA.
Greenwich, Conn.: Manning. : 2005.
ISBN: 1932394591
Obligatorisk

Examination

Se Cambro-sajten!

Lärare

Göran Landgren (kursansvarig)

Dan Johansson